Kemény viadalban neki juttatta
a győzelmet az Úr
  2017. június (Szent Iván hava) 27. Kedd. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves László látogatónknak!

A farm, ahol élünk - filmklub

Szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt szombatonként, 16:00-kor a plébánián a filmklubba, ahol minden alkalommal egy kedves családi sorozat egy-egy epizódját nézzük meg. Az első részt 2013.04.13.-án vetítjük. A filmet beszélgetés és agapé követi.

Gyere el, nagyon jó lesz!

Verbényi család

Gyóntatás a nagyhéten:

Hétfő, Kedd, Szerda: 16-18.ig!
Csütörtök, Péntek:     17-18.ig!

Szertartások rendje a
húsvéti szent három napon:

nagycsütörtök, nagypéntek: 18 óra.
nagyszombat: 19 órai kezdettel!

Húsvét vasárnaptól kezdve az esti szentmisék 19 órakor kezdődnek!

Szentmise Húsvét hétfőn:

9 és 19 órakor

 Ima Ferenc pápáért

Mindenható Istenünk, aki folytonos gondviseléseddel kormányozod nyájadat, végtelen irgalmadban Ferencet adtad Egyházad élére. Add, hogy Ferenc pápa legyen a hit és a kegyelmi közösség egységének látható alapja és biztosítéka. Kérünk, hogy az új pápa minket – Isten népét – szeretettel és Krisztus nevében vezessen, legyen a szent tanítás hűséges oktatója számunkra, és a szolgálat szellemében kormányozzon bennünket. Ajándékozd meg őt bölcsességgel, jósággal és hűséggel, hogy az örök élet felé vezessen minket

...
*Henri Viscanti: A meghallgatott imádság*

...és Isten azt mondta: nem.

Megkértem Istent, hogy vegye el a büszkeségemet,
de Ő azt mondta: nem.
Azt mondta, hogy a büszkeséget nem Ő veszi el,
hanem nekem kell feladnom azt.

Kértem Istentől, hogy fogyatékos gyermekem legyen egészséges,
de Ő azt mondta: nem.
Azt mondta, hogy a lelke egészséges,
a teste csak átmenet.

Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott

A Szűzanya így számolt be mennyei boldogságáról Valtorta Máriának:

Alázatosságomban nem is gondolhattam arra a nagy dicsőségre, ami fenn volt tartva számomra az égben. Azt szinte biztosra vettem, hogy emberi testem, amelyet megszentelt Istennek hordozása, nem fog megromlani, mert Isten az Élet, és amikor Ő maga átjár és betölt egy teremtményt, ezzel mintegy bebalzsamozza és megőrzi a halál rontásától.

Én nemcsak hogy szeplőtelen maradtam, nemcsak

...