Bírákat támasztott az Úr, és
azok megszabadították őket
  2017. augusztus (Kisasszony hava) 21. Hétfő. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Sámuel és Hajna látogatónknak!

 Ima Ferenc pápáért

Mindenható Istenünk, aki folytonos gondviseléseddel kormányozod nyájadat, végtelen irgalmadban Ferencet adtad Egyházad élére. Add, hogy Ferenc pápa legyen a hit és a kegyelmi közösség egységének látható alapja és biztosítéka. Kérünk, hogy az új pápa minket – Isten népét – szeretettel és Krisztus nevében vezessen, legyen a szent tanítás hűséges oktatója számunkra, és a szolgálat szellemében kormányozzon bennünket. Ajándékozd meg őt bölcsességgel, jósággal és hűséggel, hogy az örök élet felé vezessen minket

...
*Henri Viscanti: A meghallgatott imádság*

...és Isten azt mondta: nem.

Megkértem Istent, hogy vegye el a büszkeségemet,
de Ő azt mondta: nem.
Azt mondta, hogy a büszkeséget nem Ő veszi el,
hanem nekem kell feladnom azt.

Kértem Istentől, hogy fogyatékos gyermekem legyen egészséges,
de Ő azt mondta: nem.
Azt mondta, hogy a lelke egészséges,
a teste csak átmenet.

Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott

A Szűzanya így számolt be mennyei boldogságáról Valtorta Máriának:

Alázatosságomban nem is gondolhattam arra a nagy dicsőségre, ami fenn volt tartva számomra az égben. Azt szinte biztosra vettem, hogy emberi testem, amelyet megszentelt Istennek hordozása, nem fog megromlani, mert Isten az Élet, és amikor Ő maga átjár és betölt egy teremtményt, ezzel mintegy bebalzsamozza és megőrzi a halál rontásától.

Én nemcsak hogy szeplőtelen maradtam, nemcsak

...

Aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett

Mária Jánossal együtt lakott a Getszemáni-kertben lévő Házban, amikor eljött Mária mennybevételének ideje. János előre megérezte ezt abból, hogy szemmel láthatólag mind nagyobb öröm töltötte el Máriát. Mikor elérkezett utolsó órája, Mária megmondta Jánosnak, hogy hallja Fiának hívását:

— Jöjj! Lépj ki! Szállj fel trónusunkhoz: a Háromságos Isten ölelése vár!

János látja, hogy Mária elragadtatásba esik, s ragyogni kezd, mint Jézus a tábor-hegyi

...

Aki nekünk a Szentlelket elküldötte

Az utolsó vacsora termében Szűz Mária és a tizenkét apostol együtt várják a Szentlélek eljövetelét. Mária felolvas nekik valamit és a többiek csendben ezen elmélkednek. Mária mintha elragadtatásban lenne, mosolyog. Az apostolok áhítattal néznek rá. Utána Mária megint felolvas a tekercsből, s ismét csendben imádkoznak.

Hirtelen a reggeli csendet erős szél zúgása szakítja meg, amely összhangzatos, mintha hárfából jönne, és emberi ének kísérné. A hang mindjobban

...