Bírákat támasztott az Úr, és
azok megszabadították őket
  2017. augusztus (Kisasszony hava) 21. Hétfő. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Sámuel és Hajna látogatónknak!

Aki a mennybe felment

A mennybemenetel napjának reggelén Jézus bensőségesen elbúcsúzik Anyjától. Szinte vég nélkül csókolgatják egymást. Jézus keblére öleli Anyját. Igazán az Emberfia, aki elhagyja azt, aki a világra szülte Őt. És igazán az Anya, aki visszaadja Őt az Atyának, a Szeretet Zálogát, amelyet a Legtisztaságosabb kapott.

Isten csókolja meg az Istenanyát!

Utána az Asszony, mint Teremtmény, letérdel Istene elé, aki mégis az ő Fia, és a Fiú, aki Isten, fejére teszi kezét, megáldja őt az Atya,

...

Aki a halálból föltámadt

Mária rendületlenül hitt Fia föltámadásában. Vasárnap hajnalban így imádkozott jeruzsálemi szállásán:

— Jézus! Jézus! Nem térsz még vissza?… Ez a harmadik nap kezdete. Jézusom! Ne várj befejezésére ahhoz, hogy visszatérj az életbe, Mamádhoz, akinek szüksége van arra, hogy élve lásson téged, mert különben meghal halálodra emlékezve; akinek szüksége van arra, hogy téged szépnek, egészségesnek, diadalmasnak lásson, mert különben belehal arra emlékezve, hogy milyen

...

Akit értünk keresztre feszítettek

Négy erőteljes, zsidó kinézésű férfi, akik méltóbbnak látszanak a keresztre feszítésre, mint az elítéltek, végzik el a keresztre feszítést. Az elítélteknek teljesen le kell vetkőzniük, de adnak nekik három rongyot ágyékkötőnek. Jézusnak azonban Mária ajánlja fel erre a célra hosszú, fehér fejkendőjét, amit János átad Longinusnak, s ő nyújtja át Jézusnak. Ő jól felerősíti, hogy le ne essék. Mivel ruhája hozzátapadt sebeihez, azok most ismét felnyíltak és vérzenek.

...

Aki értünk a keresztet hordozta

Amikor Pilátus utoljára kijelentette, hogy ártatlannak tartja Jézust, és nem hajlandó elítélni, a zsidók kiáltozni kezdtek:

— Ha ezt mondod, ellensége vagy a császárnak! Aki királlyá teszi magát, az az ő ellensége! Te szabadon akarod engedni a Názáretit! Majd tudtára adjuk ezt a császárnak!

Pilátust erre elfogja az emberektől való félelem.

— Szóval halálát akarjátok? Legyen! De ennek az igaznak a vére nem tapad az én kezemhez! — Erre mosdótálat hozat, és a nép

...

Akit értünk tövissel koronáztak

Az ostorozás után Jézust ismét megkötözik, s az egyik katona felteszi a kérdést:

— És most? Mit csináljunk vele? Unatkozom!

— Várj! A zsidók királyt akarnak. Most őt adjuk nekik. Azt ott… — mondja a másik katona.

És kifut, bizonyára egy hátsó udvarba, ahonnan egy köteg tüskés ággal tér vissza, amelyek még hajlékonyak, mert a tavasz aránylag puhán tartja az ágakat, de a hosszú, hegyes tüskék már kemények. Rövid kardjukkal levágják a leveleket és a virágokat, körbehajtják az ágakat, és

...