Az ember a törvény tetteitől függetlenül
a hit által igazul meg
  2017. október (Mindenszentek hava) 19. Csütörtök. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Nándor és Ferdinánd látogatónknak!

Elhunyt Dr. Paskai László Pacifik OFM bíboros, nyugalmazott prímás-érsek

„Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér.
Aki e kenyérből eszik örökké él.
A kenyér, amelyet adok,
a testem a világ életéért.”
(Jn 6,51)

Az Esztergom-Budapesti
Érseki Főhatóság Körlevele

2015. VI.

Megrendült lélekkel, de Isten akaratában megnyugodva tudatom, hogy Főegyházmegyénk nyugalmazott főpásztora, Dr. Paskai László Pacifik OFM bíboros, nyugalmazott prímás-érsek 2015. augusztus 17-én az örökkévalóságba költözött.

Nyugalmazott Főpásztorunk 1927. május 8-án született Szegeden. 1945. augusztus 29-én lépett a ferences noviciátusba és 1949. október 4-én tett örök fogadalmat Assisi Szent Ferenc rendjében.
1951. március 3-án szentelték pappá. 1952-től 1955-ig püspöki szertartó volt Szegeden, majd a Szegedi Hittudományi Főiskola filozófia tanára lett. Emellett 1955–62-ig prefektus, 1962–65-ig pedig spirituális volt az ottani szemináriumban. 1965-től a Budapesti Hittudományi Akadémián megbízott előadó, majd 1967-78-ig ugyanott professzorként a filozófiai tanszék vezetője. 1973-78-ig a Központi Papnevelő Intézet rektora is volt. 1978. március 2-án a Szentatya bavagaliani c. püspökké és veszprémi apostoli kormányzóvá nevezte ki. Veszprémben szentelték püspökké 1978. április 5-én. 1979. március 31-től veszprémi megyéspüspök, 1982. április 5-től kalocsai koadjutor érsek. 1986-tól a Magyar Katolikus Püspöki Kar négy évre elnökévé választotta. 1987. március 3-án Nagy Szent II. János Pál pápa esztergomi érsekké nevezte ki. Érseki székfoglalóját 1987. április 25-én tartotta. A Szentatya 1988. június 28-án bíborossá kreálta.

Tagja volt a Szerzetesek és Világi Intézmények Kongregációjának, a Keleti Egyházak Kongregációjának, a Justitia et Pax Pápai Tanácsának és a Kánonjogi Kódex hiteles értelmezésével foglalkozó Pápai Tanácsnak is.
Főpásztori működése alatt került sor II. János Pál pápa két látogatására, valamint az egyházmegyei határok megújítására. Így 1993-ban ő lett az első, aki az esztergom-budapesti érsek címet viselte. Nagy szeretettel imádkozott a papi és szerzetesi hivatásokért. Az elsőcsütörtöki szentségimádás szívügye volt. Első szombatonként fáradhatatlan kitartással végezte a rózsafüzért a magyar ifjúságért és a családokért. Különös odaadással pártfogolta a kárpátaljai misszió ügyét. 1994-ben ő tartotta meg a II. Vatikáni Zsinat óta az első magyarországi egyházmegyei zsinatot.

75. életévének betöltésekor benyújtotta lemondást, amelyet a Szentatya 2002. december 7-i hatállyal fogadott el. 2003. január 11-től – letéve a kormányzás terhét – amíg ereje engedte, örömmel tett eleget felkéréseknek és vett részt a különböző plébániai közösségek ünnepein, szolgáltatta ki a hívek számára a bérmálás szentségét, végezte a papi és püspöki szertartásokat.

Elhunyt korábbi főpásztorunk lelki üdvéért 2015. augusztus 22-én, szombaton 10 órakor – végakaratának megfelelően – rózsafüzért imádkozunk, majd 10 óra 30 perckor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Főszékesegyházban. Ezt követően helyezzük földi maradványait örök nyugalomra a főpásztorok temetkezési helyén, a Bazilika altemplomában.

Volt Prímás-Érsek Atyánk elhunyta alkalmából gyászunk kifejezésére a következő intézkedéseket teszem:
1.    Egyházi épületeken gyászlobogó kitűzése a temetés napjáig bezárólag.
2.    A halált követő 30 napon belül, valamely hétköznapon valamennyi
        plébániai és lelkészségi templomban ünnepélyes requiem tartandó, melyet
        a hívekkel előzően közölni kell.
3.    A temetés napján, augusztus 22-én az esti harangszó után negyedórás
        harangozást rendelek el.

Megköszönjük a Mindenhatónak László főpásztorunk szolgálatát, melyet „a Lélek erejében” végzett. Jutalmazza meg őt Urunk az örök élet boldogságával!

Budapest, 2015. augusztus 17-én
    † Péter s.k.
    bíboros, prímás, érsek