Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2018. április (Szent György hava) 23. Hétfő. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Béla látogatónknak!

Elhunyt Dr. Paskai László Pacifik OFM bíboros, nyugalmazott prímás-érsek

„Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér.
Aki e kenyérből eszik örökké él.
A kenyér, amelyet adok,
a testem a világ életéért.”
(Jn 6,51)

Az Esztergom-Budapesti
Érseki Főhatóság Körlevele

2015. VI.

Megrendült lélekkel, de Isten akaratában megnyugodva tudatom, hogy Főegyházmegyénk nyugalmazott főpásztora, Dr. Paskai László Pacifik OFM bíboros, nyugalmazott prímás-érsek 2015. augusztus 17-én az örökkévalóságba költözött.

Nyugalmazott Főpásztorunk 1927. május 8-án született Szegeden. 1945. augusztus 29-én lépett a ferences noviciátusba és 1949. október 4-én tett örök fogadalmat Assisi Szent Ferenc rendjében.
1951. március 3-án szentelték pappá. 1952-től 1955-ig püspöki szertartó volt Szegeden, majd a Szegedi Hittudományi Főiskola filozófia tanára lett. Emellett 1955–62-ig prefektus, 1962–65-ig pedig spirituális volt az ottani szemináriumban. 1965-től a Budapesti Hittudományi Akadémián megbízott előadó, majd 1967-78-ig ugyanott professzorként a filozófiai tanszék vezetője. 1973-78-ig a Központi Papnevelő Intézet rektora is volt. 1978. március 2-án a Szentatya bavagaliani c. püspökké és veszprémi apostoli kormányzóvá nevezte ki. Veszprémben szentelték püspökké 1978. április 5-én. 1979. március 31-től veszprémi megyéspüspök, 1982. április 5-től kalocsai koadjutor érsek. 1986-tól a Magyar Katolikus Püspöki Kar négy évre elnökévé választotta. 1987. március 3-án Nagy Szent II. János Pál pápa esztergomi érsekké nevezte ki. Érseki székfoglalóját 1987. április 25-én tartotta. A Szentatya 1988. június 28-án bíborossá kreálta.

Tagja volt a Szerzetesek és Világi Intézmények Kongregációjának, a Keleti Egyházak Kongregációjának, a Justitia et Pax Pápai Tanácsának és a Kánonjogi Kódex hiteles értelmezésével foglalkozó Pápai Tanácsnak is.
Főpásztori működése alatt került sor II. János Pál pápa két látogatására, valamint az egyházmegyei határok megújítására. Így 1993-ban ő lett az első, aki az esztergom-budapesti érsek címet viselte. Nagy szeretettel imádkozott a papi és szerzetesi hivatásokért. Az elsőcsütörtöki szentségimádás szívügye volt. Első szombatonként fáradhatatlan kitartással végezte a rózsafüzért a magyar ifjúságért és a családokért. Különös odaadással pártfogolta a kárpátaljai misszió ügyét. 1994-ben ő tartotta meg a II. Vatikáni Zsinat óta az első magyarországi egyházmegyei zsinatot.

75. életévének betöltésekor benyújtotta lemondást, amelyet a Szentatya 2002. december 7-i hatállyal fogadott el. 2003. január 11-től – letéve a kormányzás terhét – amíg ereje engedte, örömmel tett eleget felkéréseknek és vett részt a különböző plébániai közösségek ünnepein, szolgáltatta ki a hívek számára a bérmálás szentségét, végezte a papi és püspöki szertartásokat.

Elhunyt korábbi főpásztorunk lelki üdvéért 2015. augusztus 22-én, szombaton 10 órakor – végakaratának megfelelően – rózsafüzért imádkozunk, majd 10 óra 30 perckor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Főszékesegyházban. Ezt követően helyezzük földi maradványait örök nyugalomra a főpásztorok temetkezési helyén, a Bazilika altemplomában.

Volt Prímás-Érsek Atyánk elhunyta alkalmából gyászunk kifejezésére a következő intézkedéseket teszem:
1.    Egyházi épületeken gyászlobogó kitűzése a temetés napjáig bezárólag.
2.    A halált követő 30 napon belül, valamely hétköznapon valamennyi
        plébániai és lelkészségi templomban ünnepélyes requiem tartandó, melyet
        a hívekkel előzően közölni kell.
3.    A temetés napján, augusztus 22-én az esti harangszó után negyedórás
        harangozást rendelek el.

Megköszönjük a Mindenhatónak László főpásztorunk szolgálatát, melyet „a Lélek erejében” végzett. Jutalmazza meg őt Urunk az örök élet boldogságával!

Budapest, 2015. augusztus 17-én
    † Péter s.k.
    bíboros, prímás, érsek