Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2018. június (Szent Iván hava) 19. Kedd. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Gyárfás látogatónknak!

A Terézmisszióról

Klikk a nagyobb képhezKedves Testvérek!

Bő egy évvel ezelőtt írtam egyszer a Teréz Misszióról.

Talán emlékeztek, hogy Lisieux-i Kis Szent Teréz lelkületét és szolgálatát követve, ez egy kezdeményezés a papjainkért való imádságra buzdításra. Egy lehetőség arra, hogy egy rövid, otthon elmondott imádsággal támogassunk egy "örökbefogadott" atyát, egy hivatást.

Telefon vagy levél, email útján lehet jelentkezni, erre válaszként megkapjuk az ajándékba kapott papunk keresztnevét és innentől kezdve semmi más dolgunk nincs mint naponta imádkozni érte. Nincs semmi egyéb kötelezettség.
Évente szerveződik valahol az országban egy találkozó, amire minden imádkozót, érdeklődőt szeretettel várnak (de nem elvárnak). E levél apropóját az adta, hogy idén szeptember 24-én szombaton lesz ez a találkozó Szolnokon. Csatoltan megtalálhatjátok a meghívót is a részletes programmal. (Ezt képre kattintva tudjátok megnézni, vagy a cikk alatt a csatolmányban).

Ha éreztek indíttatást olvassátok el a részleteket (hogyan vezette a Lélek Páter Thevenin-t  az "ötlet" megszületéséig? kinél lehet jelentkezni? mi az ajánlott rövid ima szövege? mi az idei találkozó részletes programja?) a mellékletekben. És nyugodtan továbbítsátok más levelezőlistákra is ha gondoljátok!
Szeretettel és imával,
Rakovszkyné Kozma Andrea

A Teréz-misszió tagjai naponta imádkoznak egy általuk nem ismert papnövendékért, papért vagy szerzetesért.

Kis Szent Teréz maga is megtapasztalta az ima erejét, amikor a halálra ítélt gyilkosért – Pranziniért – imádkozott. A történet röviden: Lisieux-i Teréz még gyermek volt, amikor halálra ítéltek egy elvetemült gyilkost, Pranzinit. Teréz elhatározta, hogy imádkozni fog a gyilkos megtéréséért. Sokáig úgy tűnt, eredmény nélkül imádkozott. A gyilkos visszautasította a börtönlelkész szolgálatait. Ám a nyaktiló alatt, közvetlenül a lefejezés előtt, hirtelen a pap kezében lévő feszülethez nyúlt és megcsókolta azt. Amikor a kivégzés után Kis Szent Teréz értesült erről az epizódról, úgy értékelte, hogy Jézus meghallgatta az ő imáját. Imáival elért egy csodát: a halálra ítélt megtért. Úgy gondolta, hogy ezt minden keresztény megteheti, azaz imáival kiesdhet egy-egy csodát, imameghallgatást.

A Teréz-misszió léte is bizonyítja az imádság erejét. Alapítója, a francia Bruno Thevenin atya így mondta el a történetet:

A Teréz Misszió gondolata egy gyermektelen asszony szívében született meg. Az asszonyt Charles-nak hívták. Több mint húsz évvel ezelőtt egy napon Charles asszony levelet írt Lisieux püspökéhez: „Kegyelmes uram, házasságom során soha nem született gyermekem, jóllehet mindig arra vágyódtam, hogy pap fiam legyen. Kérem, nevezze meg az egyik papját, s én megígérem, hogy életem végéig minden nap imádkozom érte a rózsafüzért!” A püspök így válaszolt: „Asszonyom, imádkozzon egy papnövendékért, hogy pap váljon belőle. A diszkréció miatt csak a nevét adom meg: Bruno. Mindazért, amit az Egyházért tesz, fogadja atyai áldásomat.” Charles asszony megtartotta ígéretét és minden nap imádkozott az ő kispapjáért.

Eközben – folytatja páter Thevenin – elvégeztem a papi szemináriumot és Kis Szent Teréz születésének századik évfordulóján pappá szenteltek. Első szolgálati helyem a Lisieuxi-i plébánia volt. Egy év múltán, még mint fiatal pap rövid zarándoklatra mentem Ars-ba,  Vianney Szent János tiszteletére, aki minden pap példaképe.

Amikor visszajöttem a zarándokútról, senkit sem találtam a plébánián. A sekrestyés és az orgonista elmentek, a plébános pedig egy cédulát hagyott ott: "három nap múlva jövök" - soha nem tért vissza! Egyedül maradtam a plébánián tízezer hívővel és száz hittanos gyerekkel. Minden munkát nekem kellett elvégeznem a templomban is és otthon is. Ez a helyzet tarthatatlan volt, sürgősen segítséget kellett találnom úgy a templomi, mint a házi tennivalókra a plébánián.

Isteni sugallatra éppen azt a hölgyet kértem meg a feladatra, aki akkor már nyolc éve imádkozott értem. Ismétlem, nekem erről fogalmam sem volt. Sőt, ő sem volt egészen biztos benne, hogy én vagyok az a Bruno atya, akiért imádkozik. Amikor végül lelepleződött a nagy „titok”, megfogalmazódott bennem egy gondolat. Arra kértem néhány gyereket, nem sokkal később pedig felnőtteket is, hogy imádkozzanak a környéken szolgáló papokért – éppen úgy, ahogy Lisieux-i Szent Teréznek is volt két paptestvére, akiket imádságaiban hordozott. Mivel az értem éveken keresztül imádkozó asszony szintén Lisieuxben élt, nyilvánvaló, hogy az indíttatást ő is Kis Szent Teréz példájából kapta.

A Teréz-misszió Lisieuxben indult. A lisieux-i indulást követően a misszió hamarosan elterjedt Normandiában, később Bretagne-ban, sőt egész Franciaországban. Jelenleg már több mint húsz országban létezik – túlnyomórészt Közép-Kelet-Európában, például Horvátországban, Boszniában, Romániában, Litvániában, de Kanadában és néhány ázsiai és afrikai országban is.

Magyarországot a misszió híre 2003-ban Bakos Rafael kármelita atya írásán keresztül érte el. A felhívásra több százan jelentkeztek, majd 2007-ben P. Bruno Theverin Magyarországra látogatott és megalakult a magyarországi Teréz Misszió. A magyarországi missziónak már több mint tízezer tagja van, vagyis minden magyar papért és papnövendékért legalább három ember imádkozik. „Ám ez a misszió nem csupán emberi mű. Egy értem imádkozó asszony szívéből indult, a valódi szerzője viszont Kis Szent Teréz.” – mondja Bruno Thevenin atya.

A papság az Egyház szíve. Minden pap az Egyház kincse. Ezért szeretettel, gondoskodással, figyelmességgel kell őket körülvennünk. Ők szolgáltatják ki a szentségeket, Isten erejét az ősi ellenség a sátán ellen, aki el akarja pusztítani Isten teremtményeit. A mi Missziónk alázatos imával, szeretetből való lemondással és áldozattal igazi védőpajzsot von minden pap köré. Az imádság a mi legerősebb fegyverünk.

Igen jó, ha a pap tudja, hogy valaki imádkozik érte, és érte hoz áldozatot. Másfelől pedig szintén jó, ha a hívek imádkoznak azért, hogy papjaik legyenek és megköszönik a Jóistennek, hogy papokkal ajándékozta meg őket.

A Teréz misszió felelős szervezője Magyarországon Holló Mihályné(Törökszentmiklós)

Jelentkezni a következő e-mail címen lehet: Lugosi Margitnál - Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Teréz misszió tagjai tehát egy-egy papért, kispapért imádkoznak a Papok Nagyasszonyához egy egész életen keresztül. (Otthon naponta egy pár perces imádságban.)
Ha szeretnénk jelentkezni, írjuk a nevünk mellé életkorunkat is, hogy nagyjából
hasonló korú atyáért imádkozhassunk. (Ezt is csak azért kérik, hogy például egy 70 éves néninek ne egy szeminarista kis pap nevét adják ajándékba, s egy fiatalnak mondjuk egy idős atyáét.) Az "ajándékba kapott atyáról" semmi információt nem fogunk tudni - csak a keresztnevét. (Nem társul semmi egyéb kötelezettség sem a jelentkezéshez.)

Az elmondandó imádság:  Ima a Papok Nagyasszonyához

Szűzanyánk, Főpapunk,
Krisztus Anyja
És a világ minden papjának Anyja.
Te különös szeretettel viseltetsz a
Papok iránt, mert ők egyszülött Fiadnak élő képmásai.
Földi életeden át Jézusnak szolgáltál,
A mennyben sem szűntél meg
Segítségére lenni.
Imádkozzál papjainkért!
Velünk együtt kérjed Mennyei Atyánkat:
Küldjön munkásokat aratásába!
Eszközölj ki számunkra papokat,
Hogy szentségekkel lássanak el
Minket, Krisztus Örömhírét hirdessék szüntelen,
És arra tanítsanak, hogyan válhatunk
Valóban Isten gyermekeivé!
Szűzanyánk! Kérjed Mennyei Atyánkat:
Ébresszen sok ifjúban papi hivatást!
S mivel szíved könyörgése mindent
elérhet Mennyei Atyánknál,
esdj ki nekünk szent életű papokat!
Ámen!

Ha megérintett Titeket, ne habozzatok jelentkezni!

Attachments:
Download this file (terezmisszio.jpg)Terézmisszoó programja[ ]48 kB