Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2018. augusztus (Kisasszony hava) 19. Vasárnap. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Huba és Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "B" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "B" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 15. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Ám 7, 12-15

    A földi érdekekbe és ösztönös kívánságokba elmerült emberek nem szívesen hallgatják a figyelmeztető szót. Ezt a próféták is megtapasztalták. Ellenfeleik mindig találtak bennük kifogásolni valót. A prófétának azzal is hozzá kellett járulnia a vallási élet erősítéséhez, hogy a nehézségek között is hűséges maradt küldetéséhez. Ha hitetlenséggel találkozott, akkor is hirdetnie kellett Isten szavát.

Bővebben...

Évközi 12. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Jób 38, 1. 8-11

    Jób és barátai az élet égető kérdéseit tárgyalják: miért kell szenvedni, honnan van a rossz, Isten miért nem szünteti meg? Az emberi bölcsesség nem talál rá választ A megoldás Istennél van, de az ő bölcsessége magasabb, mint az emberé. Aki megteremtette a világot és törvényt szabott mindennek, tudja, hogy mit akart és hová vezeti a mindenséget. Ezért lehet bízni benne, s lehet imádkozni a megoldásért.

Bővebben...

Évközi 14. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Ez 2, 2-5

    A próféta küldetése Isten irgalmának a jele. Az Úr előre látja a nép hitetlenségét és a próféta visszautasítását, s ennek ellenére küldi őt. Isten az embert szabad akaratú lénynek teremtette, ezért újra és újra válaszút elé állítja. De azért a szövetségben vállalt hűségről nem feledkezik meg. A prófétai küldetés Krisztusban teljesedett be. Ő is megtapasztalta a visszautasítást, de nem szűnt meg igazolni, hogy küldetése az Atya irgalmának jele.

Bővebben...

Évközi 11. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Ez 17, 22-24

    Isten megmutatta irgalmát a fogságba hurcolt népnek is. Kr. e. 587-ben a babiloniaiak elpusztították a várost és a templomot, s a lakosság nagy részét fogságba hurcolták. A próféta azt jövendöli, hogy Isten egy maradékot visszavisz hazájába, s ott új életet kezdenek, mint ahogy az elültetett cédrus nagy fává terebélyesedik. A jövendölés tartalmazza az utalást a messiási országra is.

Bővebben...

Évközi 13. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Bölcs 1, 13–15; 2, 23–24

    Az ószövetségi bölcs a kinyilatkoztatott tanítást közli, amely a teremtés történetére épül. Isten maga igaz és jó, ezért amit teremt, az is jó. Ő maga nem akarja a rosszat, főleg nem a halált, ami az ember számára a legnagyobb rossz. Nem egyszerűen a testi halálról van itt szó, hanem az élet forrásával, az Istennel fennálló kapcsolat megszűnéséről. A halál mai formájában része van az ember bűnének, amelyet a kísértő csábítására követett el. A halál orvoslását csak Istentől lehet várni.

Bővebben...

Évközi 10. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Ter 3, 9-15

    A szentírási szöveg nemcsak a bűn elkövetésének és a büntetés kirovásának menetét tárja elénk, hanem a világban levő rosszat is magyarázza azzal, hogy az első ember a bűnével e játszotta a kegyelmi állapotot. Ezért megéli a bűnösségélés a bűnért járó büntetését Jellemző lélektani vonás ebben a mentegetőzés is. A bukás azonban nem végleges. A kísértőre kirótt jelképes büntetés tartalmazza a végső győzelem ígéretét, amelyet majd ,,az asszony ivadéka'' hoz.

Bővebben...