Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2018. augusztus (Kisasszony hava) 19. Vasárnap. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Huba és Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "B" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "B" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Nagycsütörtök, krizmaszentelési mise ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 61, 1 – 3a. 6a. 8b – 9

    Már a próféták is tudatában voltak annak, hogy küldetésüket Isten lelke irányítja, ezért tudták a földi életet kapcsolatba hozni Istennel: az ő vigasztalását és figyelmeztetését közvetítették. Kinyilvánították azt is, hogy Isten megjutalmazza a hűséget és az engedelmességet. Összefoglalótag azt mondhatjuk, hogy a próféták Isten lelkének segítségével rányomták a szentség jellegét népük életére. Ebben előképei Krisztusnak, aki az egész emberiség életét megszentelte.

Bővebben...

Nagyböjt 5. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY Jer 31, 31-34

    Az ószövetségi törvény is kinyilatkoztatás volt. De a nép története megmutatta, hogy a törvény önmagában nem elég az ember átalakításához. A kőtáblára írt törvény csak az utat mutatta, de nem adott belső segítséget. Isten azonban megígérte, hogy új szövetséget köt az emberrel, új népet szerez magának. A szívükbe írja a törvényt, s belülről kapják az indíttatást az engedelmességre. Krisztus kegyelme és a Szentlélek ereje valóban erre segít
.

Bővebben...

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja – Ünnepi mise ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 50, 4-7

    A próféta ,,Jahve szolgájáról'' beszél, a Messiás előképéről, akinek Isten fület adott, hogy hallja meg szavát, és nyelvet, hogy a hitet hirdesse. Amikor ellenfelei ellene támadnak, szelíd marad, mert bízik Isten erejében és segítségében. Viselkedése engesztelés.

Bővebben...

Nagyböjt 4. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY 2 Krón 36, 14-16. 19-23

    A szerző visszatekint népe történetére a babiloni fogság után. Isten a szövetséghez híven mindig figyelmeztette népét a próféták által, de a vezetők nem hallgattak rá. Ezért jogos volt a büntetés, a templom és a város pusztulása meg a fogság. De Isten büntetése az irgalom jele is, mert felhív a bűnbánatra. Isten tehát az ember javát akarja, nem a büntetést

Bővebben...

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja – Körmenet ("B" év)

EVANGÉLIUM Mk 11, 1-10

    Az ünnepélyes bevonulásról mind a négy evangélista megemlékezik. Márk szerényen felsorolja az eseményeket. Máté ünnepélyesebb, ő már kitér a jövendölések teljesedésére. Jézus úgy jön, mint a béke királya, nem mint politikai szabadító. (Zak 9, 9.) Ô Dávid Fia, aki az Úr nevében jön, tehát Isten országának kegyelmeit hozza. A tömeg lelkesedésében már benne van az Egyház hódolatának kifejezése is.

Bővebben...

Nagyböjt 3. vasárnapja ("B" év)

Hosszabb forma:

OLVASMÁNY Kiv 20, 1-17

    A vallás az embernek Istennel való kapcsolata, ahogy azt a kinyilatkoztatás elénk tárja. Isten a maga elkötelezettségének a szövetség nevet adta. A kinyilatkoztatás hihetőségének igazolásai a csodák és az is, hogy az erkölcsi követelmények összhangban állanak a természettörvénnyel. A tízparancsolat ezért is kötelez bennünket. Olyan alapvető követelményeket tartalmaz, amelyek az egyén és a közösség életének emberi szintjét biztosítják.

Bővebben...