Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Özséb-Hírek: 2023.04.02. Virágvasárnap

ÖZSÉB-HÍREK (2023. ápr. 2.)

Virágvasárnap
Olvasmány: Iz 50,4-7; Szentlecke: Fil 2,6-11; Örömhír: Mt 26,14-27,66.

„Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön!”

  • Virágvasárnap (ápr.2.) körmenet.
  • Hétfő (ápr.3.) du.16-18-ig gyónási lehetőség!
  • Kedd (ápr.4.) gyónási lehetőség, 18:30 - 20 óráig.
  • Nagycsütörtök (ápr.6.) az utolsó vacsora emlékmiséje 18 órakor kezdődik. Szentmisét követően fél órás virrasztást tartunk!
  • Nagypéntek (ápr.7.) szigorú böjti nap! Du. 3 órakor keresztút. 18 órakor Jézus Krisztus kereszthalálára emlékezünk. Iroda szünetel e két napban!
  • Nagyszombat (ápr.8.) szentsír látogatás de. 8-12; du. 14-16 óráig. A feltámadási szertartás 18 órakor körmenettel együtt! Gyertyát hozzatok magatokkal!
  • Húsvétvasárnap (ápr.9.) 10 órai szentmisében pászka és sonkaszentelés!
  • Húsvéthétfő (ápr.10.) szentmise reggel 7 órakor.
  • Szeretettel köszöntjük a születés- és névnaposainkat: Áron, Ferenc, Buda, Richárd, Izidor, Vince, Vilmos, Bíborka és Dénes testvéreinket. Egyben köszöntjük azokat a házasokat is, akik e héten ünneplik évfordulójukat. Isten áldása legyen életükön!

Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk minden Testvérünknek!

Húsvét ünneplése!

Húsvéti szent három nap (lat. Sacrum Triduum Paschale): az egész liturgikus év csúcspontja, eredetileg Jézus Krisztus föltámadása. Húsvétvasárnapot megelőző három nap: nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat. - Később estétől estéig számolva a napokat, „az Úr szenvedésének és föltámadásának a nagycsütörtök esti szentmisével kezdődik, középpontja a húsvéti virrasztás, befejezője húsvétvasárnap esti dicsérete”. A húsvét egyetlen eseményének hármas napja; nem előkészület a húsvétra, hanem maga a húsvéti ünneplés. Tárgya: a) nagycsütörtök estétől nagypéntek délutánig az Úr szent vacsorájának emlékezete és szenvedésének kezdete; b) nagypéntek estétől nagyszombat estéig Jézus kínszenvedése és halála; c) nagyszombat estéjétől húsvétvasárnap estig Urunk föltámadása. Ez az ünneplés tetőfoka, mely húsvét vigíliájával kezdődik és magában foglalja húsvétvasárnapnak, mint az „ünnepek ünnepének” liturgiáját is.

Magyar Katolikus Egyház (adószáma): 0011
(Plébániánk alapítványa)
Harangszó Alapítvány: 19703110-1-41

Boldog Özséb Plébánia, 1039 Bp., Lékai bíboros tér 8-10.
Tel.: 388-8868; honlapunk: www.boldogozseb.hu
Fogadóórák: Sz., Cs., P.: 16-18 óra
Miserend: Vas: 10, 18; H. Sz. P.: 7 óra; K. Cs. Szo.: 18 óra
Egyházi Hozzájárulás:
Budapesti-Pünkösdfürdői Boldog Özséb Plébánia
11100104-19001944-36000001