Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Jézus rózsafüzére Medjugorje

1984. szeptember 23-án a Szűzanya Jézus rózsafüzérét tanította meg Jelenával és Marijanával, amelyet azóta is térden állva imádkoznak a međugorjei imacsoportban. Először a Hiszekegyet imádkozzák, utána pedig a hét titkot. Minden titok után elimádkoznak öt Miatyánkot és megismétlik a következő fohászt:

 

„Ó, Jézus, légy segítségünk és erősségünk!”

1. titok: Jézus születése körüli eseményeken elmélkedünk.
Szándék: Ima a békéért.
2. titok: Azon elmélkedünk, hogyan segített Jézus a szegényeken: mindenét odaadta a rászorulóknak.
Szándék: Ima a pápáért és a püspökért.
3. titok: Jézus az Atyába vetette minden bizalmát, és csak az ő akaratát teljesítette.
Szándék: Ima a papokért, és azokért, akik különös módon szolgálnak Jézusnak.
4. titok: Elmélkedünk arról, hogy Jézus tudatában volt: életét kell feláldoznia, s ez nem esett nehezére.
Szándék: Ima a családokért.
5. titok: Elmélkedünk arról, hogyan áldozta fel értünk Jézus önmagát a keresztfán.
Szándék: Ima, hogy mi is mindenünket fel tudjuk áldozni felebarátunkért.
6. titok: Jézus győzelméről elmélkedünk: legyőzte a sátánt, feltámadt a halálból.
Szándék: Ima, hogy felhagyjunk a bűnös élettel, s Jézus feltámadjon a szívünkben.
7. titok: Jézus felment a mennybe.
Szándék: Ima, hogy Isten akarat teljesüljön.

Végül hét Dicsőség következik, de előtte még elmélkedünk arról, hogy Jézus elküldte a Szentlelket.
Szándék: Imádkozzunk a Szentlélek ajándékaiért.