Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Jézus rózsafüzére Medjugorje

1984. szeptember 23-án a Szűzanya Jézus rózsafüzérét tanította meg Jelenával és Marijanával, amelyet azóta is térden állva imádkoznak a međugorjei imacsoportban. Először a Hiszekegyet imádkozzák, utána pedig a hét titkot. Minden titok után elimádkoznak öt Miatyánkot és megismétlik a következő fohászt:

 

„Ó, Jézus, légy segítségünk és erősségünk!”

1. titok: Jézus születése körüli eseményeken elmélkedünk.
Szándék: Ima a békéért.
2. titok: Azon elmélkedünk, hogyan segített Jézus a szegényeken: mindenét odaadta a rászorulóknak.
Szándék: Ima a pápáért és a püspökért.
3. titok: Jézus az Atyába vetette minden bizalmát, és csak az ő akaratát teljesítette.
Szándék: Ima a papokért, és azokért, akik különös módon szolgálnak Jézusnak.
4. titok: Elmélkedünk arról, hogy Jézus tudatában volt: életét kell feláldoznia, s ez nem esett nehezére.
Szándék: Ima a családokért.
5. titok: Elmélkedünk arról, hogyan áldozta fel értünk Jézus önmagát a keresztfán.
Szándék: Ima, hogy mi is mindenünket fel tudjuk áldozni felebarátunkért.
6. titok: Jézus győzelméről elmélkedünk: legyőzte a sátánt, feltámadt a halálból.
Szándék: Ima, hogy felhagyjunk a bűnös élettel, s Jézus feltámadjon a szívünkben.
7. titok: Jézus felment a mennybe.
Szándék: Ima, hogy Isten akarat teljesüljön.

Végül hét Dicsőség következik, de előtte még elmélkedünk arról, hogy Jézus elküldte a Szentlelket.
Szándék: Imádkozzunk a Szentlélek ajándékaiért.