Az Úr egyeseket apostolokká,
evangélistákká tett
  2021. szeptember (Szent Mihály hava) 21. Kedd. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Máté és Mirella látogatónknak!

A képviselőtestületi gyűléseken elhangzottakról és meghozott döntésekről itt olvashat. Közös otthonunk, közös ügyünk!

Jegyzőkönyv 2015. 02. 01.

 

Jegyzőkönyv
Képviselőtestületi gyűlés
2015. 02. 01.

 

Készült a Boldog Özséb Plébánia képviselő-testületének 2015. febr. 1-én megtartott üléséről. A testület 15 fővel / 1.sz. melléklet szerint határozat képes./

Az ülés elnöke Kónya Attila plébános atya köszöntötte a megjelent képviselőket és köszönetet mondott mindazoknak, akik tevékenységükkel 2014.-ben  hozzájárultak egyházi közösségünk életéhez, segítették, támogatták munkánkat feladataink teljesítésében.

1. Attila atya  az első napirendi pont keretén belül tájékoztatta a képviselőket a 2014. év kiemelt beruházásaként kezelt harangtorony munkálatairól. Örömmel közölte, hogy sikerült a harangtorony burkolatának szigetelését megoldani és remélhetően nem lesz több vizesedési probléma. Felújításra került a harangtorony elektronikája is, így a harangozás  zökkenőmentes. A munkákhoz a III. ker. Önkormányzat ötszázezer forint támogatást adott.

A tájékoztatást a képviselő testület egyhangú szavazással elfogadta.

2. A második napirendi pont a 2014.évi költségvetés zárszámadása  volt. Attila atya külön bontásban - bevételek és kiadások szerint - ismertette a tervek realizálódását. A képviselők részéről kérdés vagy hozzá- szólás nem volt./ A szóban forgó számszaki kimutatás a jegyzőkönyv 2.sz. mellékletét képezi./

A képviselők a zárszámadásról szóló beszámolót egyhangú szavazással elfogadták.

3. A harmadik napirendi pont tárgya a 2015.évi költségvetés tervszámainak megvitatása és a költségvetés elfogadása volt. A tervezett mutatók bevételi és kiadási bontásban kerültek ismertetésre. A képviselő testület előzetesen hozzájárult a plébánia területén a világítás felülvizsgálatához és ahhoz, hogy ahol szükséges ott cserékre kerüljön sor utólagos jóváhagyás mellett. Ugyancsak felülvizsgálatra kerül a nyílászárók állapota is. A képviselők egyetértettek abban, hogy 2015.-ben minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kell kapnia a takarékosságnak és a prioritások meghatározásának. Ezek után a képviselők egyhangúlag megszavazták a 2015.évre vonatkozó költségvetési tervezetet. / 3.sz. melléklet/

4. Az egyebek keretében javaslatok hangzottak el:
a) templomban történő könyvárusítással, használt vallásos témájú könyvek kölcsönzésével.
b) nyári táborozás támogatási lehetőségeivel,
c) új asztalok és székek pályázati beszerzésével kapcsolatban. A testület elvileg támogatta az elhangzott felvetéseket és a konkrét, költségekkel együtt előterjesztett igényeket adott időben tárgyalni fogja.

Plébános atya megköszönte a képviselők munkáját és az ülést berekesztette.

kmf.

 

Jegyzőkönyv 2011. 09. 11.

Jegyzőkönyv
Képviselőtestületi gyűlés
2011. 09. 11.

 

 1. Plébános atya tájékoztatta a megválasztott képviselőket arról, hogy az Érsekség jóváhagyta a képviselőtestület névsorát.
 2. A képviselőtestület megválasztotta s világi elnököt Nagy Árpád személyében.
  (19 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
 3. A képviselőtestület megválasztotta Szepesiné Józsa Juditot jegyzőnek.
  (19 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
 4. Plébános atya tájékoztatta a képviselőket a testület feladatairól. Megalakultak a különböző munkacsoportok.
 5. A templom falában lévő csőrepedés megszüntetése utólagos szárító vakolattal lehetséges. Ezt az Érsekség is jóváhagyta.
  A képviselőtestület egyetértett a vizes vakolat lebontásával. Egyidejűleg úgy döntött, hogy kéri a szóban forgó problémák okainak feltárását, amelyek alapját fogják képezni a további munkálatoknak, amihez a testület döntése szükséges.
  A testület felhatalmazza a plébános atyát, hogy független céget megbízzon a problémák kiderítésére. Az ehhez kapcsolódó költségek kifizetéséhez hozzájárul.
 6. 2011. október 9.-én az esti szentmisén tesz fogadalmat a testület.
   
  Budapest, 2011. 09. 11.

Jegyzőkönyv 2011. 10. 09.

Jegyzőkönyv
Képviselőtestületi gyűlés
2011. 10. 09.

 

 1. Attila atya köszönti a fogadalmat tett képviselőtestületet.
 2. Megtörtént a vízszivárgás kivizsgálása: A nagynyomású rendszerben volt szivárgás a talajban.
 3. Varsányi László beszámolt a műszaki munkálatokról és a vakolásról. A víznyomó cső és a csatorna is a templom alá megy. A 4 csonknál összefolyó víz is a templom alá folyik. Talajmechanikai vizsgálatra lenne szükség! Szakértői társaságnak kellene kivizsgálnia a vizesedést!
 4. A képviselőtestület döntése szükséges ahhoz, hogy a plébános atya megbízzon egy szakértői társaságot.
 5. A püspökségnél és a biztosítónál utána kellene járni, hogy az ilyen jellegű problémákra érvényes-e a biztosításunk.
 6. Plébános atya megbízza Dr. Szöllős Lászlót az utánajárásnak az érsekségen és a biztosítónál.
  Pálvölgyi Ferenc megadja a kivitelező vízvezeték-szerelő elérhetőségét.
  Erdős Zsolt segítséget kér a nyomócső végigkövetéséhez megfelelő szakembertől.
  Jakab Zsuzsa megkeresi a tervrajzokat.
 7. A képviselőtestület szavaz a további teendőkről, azok végrehajtásáról: 21 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás.

  Budapest, 2011. 10. 09.

További cikkeink...

 1. Jegyzőkönyv 2012. 02. 05.