Eltöröllek, mert beszéded engedetlenség
volt az Úrral szemben
  2020. augusztus (Kisasszony hava) 3. Hétfő. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Hermina és Lídia látogatónknak!

Jegyzőkönyv 2011. 09. 11.

Jegyzőkönyv
Képviselőtestületi gyűlés
2011. 09. 11.

 

 1. Plébános atya tájékoztatta a megválasztott képviselőket arról, hogy az Érsekség jóváhagyta a képviselőtestület névsorát.
 2. A képviselőtestület megválasztotta s világi elnököt Nagy Árpád személyében.
  (19 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
 3. A képviselőtestület megválasztotta Szepesiné Józsa Juditot jegyzőnek.
  (19 igen, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
 4. Plébános atya tájékoztatta a képviselőket a testület feladatairól. Megalakultak a különböző munkacsoportok.
 5. A templom falában lévő csőrepedés megszüntetése utólagos szárító vakolattal lehetséges. Ezt az Érsekség is jóváhagyta.
  A képviselőtestület egyetértett a vizes vakolat lebontásával. Egyidejűleg úgy döntött, hogy kéri a szóban forgó problémák okainak feltárását, amelyek alapját fogják képezni a további munkálatoknak, amihez a testület döntése szükséges.
  A testület felhatalmazza a plébános atyát, hogy független céget megbízzon a problémák kiderítésére. Az ehhez kapcsolódó költségek kifizetéséhez hozzájárul.
 6. 2011. október 9.-én az esti szentmisén tesz fogadalmat a testület.
   
  Budapest, 2011. 09. 11.