Eltöröllek, mert beszéded engedetlenség
volt az Úrral szemben
  2020. augusztus (Kisasszony hava) 3. Hétfő. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Hermina és Lídia látogatónknak!

Jegyzőkönyv 2015. 02. 01.

 

Jegyzőkönyv
Képviselőtestületi gyűlés
2015. 02. 01.

 

Készült a Boldog Özséb Plébánia képviselő-testületének 2015. febr. 1-én megtartott üléséről. A testület 15 fővel / 1.sz. melléklet szerint határozat képes./

Az ülés elnöke Kónya Attila plébános atya köszöntötte a megjelent képviselőket és köszönetet mondott mindazoknak, akik tevékenységükkel 2014.-ben  hozzájárultak egyházi közösségünk életéhez, segítették, támogatták munkánkat feladataink teljesítésében.

1. Attila atya  az első napirendi pont keretén belül tájékoztatta a képviselőket a 2014. év kiemelt beruházásaként kezelt harangtorony munkálatairól. Örömmel közölte, hogy sikerült a harangtorony burkolatának szigetelését megoldani és remélhetően nem lesz több vizesedési probléma. Felújításra került a harangtorony elektronikája is, így a harangozás  zökkenőmentes. A munkákhoz a III. ker. Önkormányzat ötszázezer forint támogatást adott.

A tájékoztatást a képviselő testület egyhangú szavazással elfogadta.

2. A második napirendi pont a 2014.évi költségvetés zárszámadása  volt. Attila atya külön bontásban - bevételek és kiadások szerint - ismertette a tervek realizálódását. A képviselők részéről kérdés vagy hozzá- szólás nem volt./ A szóban forgó számszaki kimutatás a jegyzőkönyv 2.sz. mellékletét képezi./

A képviselők a zárszámadásról szóló beszámolót egyhangú szavazással elfogadták.

3. A harmadik napirendi pont tárgya a 2015.évi költségvetés tervszámainak megvitatása és a költségvetés elfogadása volt. A tervezett mutatók bevételi és kiadási bontásban kerültek ismertetésre. A képviselő testület előzetesen hozzájárult a plébánia területén a világítás felülvizsgálatához és ahhoz, hogy ahol szükséges ott cserékre kerüljön sor utólagos jóváhagyás mellett. Ugyancsak felülvizsgálatra kerül a nyílászárók állapota is. A képviselők egyetértettek abban, hogy 2015.-ben minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kell kapnia a takarékosságnak és a prioritások meghatározásának. Ezek után a képviselők egyhangúlag megszavazták a 2015.évre vonatkozó költségvetési tervezetet. / 3.sz. melléklet/

4. Az egyebek keretében javaslatok hangzottak el:
a) templomban történő könyvárusítással, használt vallásos témájú könyvek kölcsönzésével.
b) nyári táborozás támogatási lehetőségeivel,
c) új asztalok és székek pályázati beszerzésével kapcsolatban. A testület elvileg támogatta az elhangzott felvetéseket és a konkrét, költségekkel együtt előterjesztett igényeket adott időben tárgyalni fogja.

Plébános atya megköszönte a képviselők munkáját és az ülést berekesztette.

kmf.