Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Hirdetések 2021.03.28.

1. Szomorúan értesítem a testvéreket, ERDŐVÉGI ANDRÁS atya haláláról. Paptestvérünk Baján született 1933. augusztus 15-én, és Esztergomban szentelték pappá 1957. június 16-án.

Első lelkipásztori kinevezését Ásványráróra kapta, ahol egy évig volt káplán, majd a Bp.-Rómaifürdői lelkészségre került, szintén kápláni beosztásban. 1962-től két évig rendelkezési állományban volt, majd Szentendrére kapott kápláni kinevezést. 1965-ben az Óbudai Segítő Szűz Mária kápolnaigazgatóság, 1968-ban a Bp.-Vári Nagyboldogasszony főplébánia káplánja lett, majd – még ugyanabban az évben – Bp.-Rómaifürdőn lett káplán. 1985-ben a Bp.-Zugligeti plébánián szolgált, majd – még ugyanabban az évben – betegállományba került, ahonnan 1994-ben nyugállományba vonult.

Nyugdíjas éveiben a Budapest-Pünkösdfürdő plébánián segített ki. Életének 88., papságának 64. évében 2021. március 2-án otthonában érte a halál végelgyengülésben.

Temetésének időpontja: Ápr. 15-én, de. 10:30 órakor szentmise a templomunkban. Azt követően pedig 12 órakor, az  Óbudai Temetőbe helyezzük örök nyugalomra hamvait kívánságának megfelelően, édesanyja sírjába. MOHOS GÁBOR segédpüspök úr végzi. Kérem, hogy vegyük figyelembe az aktuális járványügyi rendelkezéseket.

2. Sajnálattal értesítem a Testvéreket, a nagyheti és húsvéti liturgikus cselekményekről. Főpásztorunk a hívekért érzett felelősségtől vezérelve, a koronavírus járvány magyarországi harmadik hulláma miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig az alábbiak szerint intézkedett: A Szent Háromnap liturgiáit az elmúlt évivel azonos módon, a hívek részvétele nélkül kell megtartani, az Apostoli Szentszék kiadott rendelkezése szerint.
Minden nap 16-17 óráig a templomunk látogatható, csendes imádságra. 16:50 órakor szentáldozásban lehet részesülni.
Imáimban értetek és a betegeinkért könyörgök! Ti is imádkozzatok értem! Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánok!

Kónya Attila plébános