Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 12. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Villő és Orfeusz látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "A" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "A" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

A Szent Család ünnepe (Vasárnap Karácsony nyolcada alatt) ("A" év)

OLVASMÁNY Sir 3, 3-7. 14-17a

    Az ószövetségi bölcsességi irodalomnak megvolt a sajátos szemléleti módja. A kiindulás az, hogy a világ felett abszolút módon érvényesül Isten uralma. Annak elismerése adja meg a rendet, a békességet, az összhangot. De már felcsillan az a gondolat is, hogy a szeretet gyakorlása következményeiben áttöri a család kereteit, mert benne van Isten szolgálata is, s így ő jutalmazza meg a család összetartását és áldozatos lelkületét.

Bővebben ...

Advent 1. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 2, 1-5

    A próféta nehéz idôkben szól népéhez, amikor az egész nemzeti lét veszélyben forog és sokan kételkednek, hogy Isten megtartja-e a szövetségbe foglalt ígéretét. A próféta azt mondja, hogy Isten ígérete a végsô idôkre is érvényes. Sion hegye itt elôképe Isten uralmának. A kinyilatkoztatás túl fog terjedni az ószövetségi népen. Áthatja a világ népeit, és meghozza nekik az üdvösség békéjének ígéretét.

Bővebben ...

Advent 2. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 11, 1-10

    A próféta úgy beszél a Messiásról, mint akit az Isten lelke irányít. Viselkedését, szavait, tetteit áthatja a bölcsesség, az okosság, az erô és az Isten elôtti hódolat. A szellem felsôbbrendűsége mutatkozik meg benne. Isten országának lelki békéjét a paradicsomkert külsô békéjével szemlélteti a próféta. Ez a Messiás az embereket is lelki emberekké tudja tenni.

Bővebben ...

Advent 3. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 35, 1-6a. 10

    A próféta Isten országának kegyelmi kiáradását a természet pompájával festi meg. A sivatagi táj helyét elfoglalja a virágzó mez és a zöld erdő. Az ember földi bajait az örök élet végleg meggyógyítja. Isten életet és örömet ígér, azért lehet benne reménykedni.

Bővebben ...

Advent 4. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 7, 10-14

    Isten a próféta által a hitetlen királynak a remény jelét ajánlja fel, amikor a várost és a népet az ellenség fenyegeti. Az üdvtörténeti előkép betűszerinti tartalma az, hogy a Dávid házából való királyi házban gyermek születik, s ezzel Isten biztosítja a jövőt, és kimutatja hűségét a Dávidnak adott ígérethez. Később a Messiást is az emberek hitetlensége ellenére küldi el. Születése csodálatos lesz, s megvalósul benne az Emmanuel gondolata Isten velünk van. Jelenléte marad a legnagyobb vigasztalás.

Bővebben ...

Augusztus 15. – Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) – Ünnepi mise ("A" év)

OLVASMÁNY Jel 11, 19a; 12, 1-6a. 10

    Az apostol látomásában összefonódik Máriának és az Egyháznak a képe. Az égen megjelenő jel, az asszony: a Messiás gyermek anyja, de egyúttal Isten népének is a megszemélyesítője. A tizenkét csillag a választott nép tizenkét törzsére és a tizenkét apostolra emlékeztet. A szülés fájdalmai jelképezik az Egyház küzdelmeit a földi történelemben. Gyermekeit a gonoszság hatalma mindig veszélyezteti, de Isten gondviselése őrködik üdvösségük felett. Főleg azáltal, hogy Mária Fia vasvesszővel, azaz tejes hatalommal kormányoz.

Bővebben ...