Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 5. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 58, 7-10

    Már az ószövetségi Szentírás szövegei mutatják, hogy az Isten iránt való engedelmességet és tiszteletet csak az emberi kötelességek teljesítésével lehet bizonyítani. Istent nem lehet imádsággal és böjttel megvesztegetni, ha az emberekkel szemben igazságtalanok vagyunk. Az ő akarata elsősorban az, hogy gyakoroljuk a szeretetet, segítsünk a rászorulókon, s akkor jogunk lesz ahhoz, hogy kérjük segítségét saját ügyeinkben is.


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Ha segítesz a rászorulókon,
    akkor majd felragyog világosságod.

    Oszd meg az éhezővel kenyeredet,
    és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba.
    Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl,
    és ne fordulj el embertársad elől!
    Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal,
    és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged.
    Előtted halad majd igazságod,
    és az Úr dicsősége lesz a kísérőd.
    Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol,
    könyörgő szavadra így felel: Íme, itt vagyok!
    Ha eltávolítod körödből az igát,
    az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet,
    ha odaadod az éhezőnek kenyeredet,
    és jóllakatod az elnyomottat,
    akkor felragyog a sötétségben világosságod,
    és homályod déli verőfényre változik.

    Ez az Isten igéje.


VÁLASZOS ZSOLTÁR 111, 4-5. 6-7. 8a és 9    6. tónus.
Válasz: Az igaz ember világít, * mint fény a sötétségben. Vö. 4a. vers

Előénekes: Az igaz világít, mint fény a sötétségben, * igazságos, jóságos és irgalmas.
Boldog ember, aki irgalmas, + és szívesen ad kölcsön, * aki a törvény szerint intézi minden dolgát.
Hívek: Az igaz ember világít, * mint fény a sötétségben.

E: Nem tántorodik meg soha, * az igaz emléke örökké megmarad.
Rossz hírtől nem kell félnie, * szíve nyugodt, mert az Úrban bízik.
H: Az igaz ember világít, * mint fény a sötétségben.

E: Szíve erős, nem ismer félelmet, * bőséges adományt oszt a szegénynek. Igazsága megmarad örökre, * feje dicsőségesen felemelkedik.
H: Az igaz ember világít, * mint fény a sötétségben.

SZENTLECKE 1 Kor 2, 1-5

    Az apostol szavai minden korban érvényesek maradnak. Az Egyháznak hirdetnie kell az Isten országát szóval és példával. De tudatában kell lennünk annak, hogy az eredmény nem a magunk kiválóságától függ. A nagy tévedés az volna, ha a felfeszített Krisztus helyett tetszetős elméleteket és elgondolásokat hirdetne. A hitnek Isten erejére és a Szentlélek kegyelmére kell támaszkodnia, nem pusztán emberi értékekre. Az Egyház a Krisztussal való találkozás közvetítője.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből

    Jézus Krisztust, a megfeszítettet hirdetem nektek.

    Testvéreim! Amikor nálatok jártam, nem választékos beszéddel vagy emberi bölcsességgel akartam hirdetni nektek Isten titkát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.
    Gyöngeségem tudatában félve és nagyon elfogódva mentem hozzátok. Tanításom és igehirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 4. szám.
,,Én a világ világossága vagyok'', mondja a mi Urunk. * ,,Aki engem követ, övé lesz az élet világossága.'' Jn 8, 12 -- 4g. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 5, 13-16

    Jézus saját magát a világ világosságának, az élet kenyerének, útnak, igazságnak, életnek mondta, s ezzel jelezte, hogy nemcsak szavával hirdeti az Isten országát, hanem bemutatja azt saját életében. ő maga ugyanaz, mint igehirdetése. Ezt kívánja meg tőlünk is: a világosság és a só két olyan dolog, amely hatással van az ember szellemi és testi életére. Csak az lehet Krisztus tanúja, aki ráállt az ő követésének útjára. Hogy valaki világosság és só legyen, azt tettei, viselkedése döntik el. Tetteivel mutatja meg a szeretetet környezetében, s ez annak a jele, hogy élete Isten szolgálata.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Ti vagytok a világ világossága.

    Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
    ,,Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek.
    Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!''

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Évközi 5. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Kérjük Istentől az irgalmas lelkület ajándékát, amely kedvessé tesz minket mennyei Atyánk előtt!

Lektor:
    1.    Engedd, Urunk, hogy mindig szívesen gyakoroljuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, hogy Egyházad a föld sója és a világ világossága legyen!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, hogy az országok vezetői mindenütt felelősségtudattal gondoskodjanak a rájuk bízottakról!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, hogy a mindenkivel jót tevő Krisztust követve segítsünk a rászorulókon!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, hogy a keresztáldozat kegyelmeiből erőt merítsünk életünkben és halálunkban!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mennyei Atyánk! Te azt akartad, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk. Add kegyelmedet, hogy az irgalmas emberszeretet gyakorlásával betölthessük keresztény küldetésünket. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.