Jaj a gondtalanoknak és elbizakodottaknak
  2022. szeptember (Szent Mihály hava) 25. Vasárnap. "C" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Eufrozsina és Kende látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja – Körmenet ("A" év)

EVANGÉLIUM Mt 21, 1-11

    Az ünnepélyes bevonulásról mind a négy evangélista megemlékezik. Márk szerényen elsorolja az eseményeket. Máté ünnepélyesebb, ő már kitér a jövendölések teljesedésére. Fő téma a Zak 9, 9-re való hivatkozás. Jézus úgy jön, mint a béke királya, nem mint politikai szabadító. Ő Dávid ,fia, aki az Úr nevében jön, tehát Isten országának kegyelmeit hozza. A tömeg lelkesedésében már benne van az Egyház hódolatának kifejezése is.


+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Áldott, aki az Úr nevében jön!

    Amikor Jeruzsálemhez közeledve az Olajfák-hegyére, Betfagéba értek, Jézus elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: ,,Menjetek előre a szemközti faluba. Ott mindjárt találni fogtok egy szamarat megkötve, és vele a csikóját. Oldjátok el és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna valamit, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége, és mindjárt elengedi őket.'' Ez azért történt, hogy beteljesedjék, amit a próféta jövendölt:

Mondjátok meg Sion lányának:
        Íme, a királyod érkezik hozzád,
        Szelíden, szamárháton ülve,
        Egy teherhordó állat csikóján.
    A tanítványok elmentek s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. Elhozták a szamarat és a csikóját, letakarták ruháikkal, ő pedig felült rá. A tömegből nagyon sokan az útra terítették ruháikat, mások ágakat tördeltek a fákról és az útra szórták. Az előtte járó és az utána vonuló tömeg így kiáltozott:
        Hozsanna Dávid fiának!
        Áldott, aki az Úr nevében jön!
        Hozsanna a magasságban!
    Amikor beért Jeruzsálembe, megmozdult az egész város, és kérdezgették: ,,Ki ez?'' A tömeg pedig ezt felelte: ,,Ő a Próféta, Jézus, a galileai Názáretből.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések a Szenvedés vasárnapjára (Virágvasárnapra)

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, hogy Megváltó királyunkhoz mindenkor hűségesek maradjunk!

Lektor:
    1.    Urunk, ismerje fel minden ember, hogy önfeláldozó szenvedésed árán váltottál meg bennünket!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Tedd készségessé Egyházad tagjait a kereszt hordozására és a kegyelem közvetítésére!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Keresztedből fakadjon béke és egyetértés minden nép számára!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Egyesítsd szenvedéseinket megváltó szenvedéseddel, hogy egyek lehessünk veled a mennyei boldogságban is!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Megváltó kereszthalálod által adj örök életet az elhunyt híveknek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk Jézus, te vonakodás nélkül vállaltad a kereszthalál gyötrelmét néped üdvösségéért. Taníts meg minket az áldozatos szeretetre, hogy részünk legyen az örök dicsőségben! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.