Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja – Körmenet ("A" év)

EVANGÉLIUM Mt 21, 1-11

    Az ünnepélyes bevonulásról mind a négy evangélista megemlékezik. Márk szerényen elsorolja az eseményeket. Máté ünnepélyesebb, ő már kitér a jövendölések teljesedésére. Fő téma a Zak 9, 9-re való hivatkozás. Jézus úgy jön, mint a béke királya, nem mint politikai szabadító. Ő Dávid ,fia, aki az Úr nevében jön, tehát Isten országának kegyelmeit hozza. A tömeg lelkesedésében már benne van az Egyház hódolatának kifejezése is.


+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Áldott, aki az Úr nevében jön!

    Amikor Jeruzsálemhez közeledve az Olajfák-hegyére, Betfagéba értek, Jézus elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: ,,Menjetek előre a szemközti faluba. Ott mindjárt találni fogtok egy szamarat megkötve, és vele a csikóját. Oldjátok el és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna valamit, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége, és mindjárt elengedi őket.'' Ez azért történt, hogy beteljesedjék, amit a próféta jövendölt:

Mondjátok meg Sion lányának:
        Íme, a királyod érkezik hozzád,
        Szelíden, szamárháton ülve,
        Egy teherhordó állat csikóján.
    A tanítványok elmentek s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. Elhozták a szamarat és a csikóját, letakarták ruháikkal, ő pedig felült rá. A tömegből nagyon sokan az útra terítették ruháikat, mások ágakat tördeltek a fákról és az útra szórták. Az előtte járó és az utána vonuló tömeg így kiáltozott:
        Hozsanna Dávid fiának!
        Áldott, aki az Úr nevében jön!
        Hozsanna a magasságban!
    Amikor beért Jeruzsálembe, megmozdult az egész város, és kérdezgették: ,,Ki ez?'' A tömeg pedig ezt felelte: ,,Ő a Próféta, Jézus, a galileai Názáretből.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések a Szenvedés vasárnapjára (Virágvasárnapra)

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, hogy Megváltó királyunkhoz mindenkor hűségesek maradjunk!

Lektor:
    1.    Urunk, ismerje fel minden ember, hogy önfeláldozó szenvedésed árán váltottál meg bennünket!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Tedd készségessé Egyházad tagjait a kereszt hordozására és a kegyelem közvetítésére!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Keresztedből fakadjon béke és egyetértés minden nép számára!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Egyesítsd szenvedéseinket megváltó szenvedéseddel, hogy egyek lehessünk veled a mennyei boldogságban is!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Megváltó kereszthalálod által adj örök életet az elhunyt híveknek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk Jézus, te vonakodás nélkül vállaltad a kereszthalál gyötrelmét néped üdvösségéért. Taníts meg minket az áldozatos szeretetre, hogy részünk legyen az örök dicsőségben! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.