Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Húsvét 4. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 2, 14a. 36-41

    Péter arról tanúskodik, hogy Jézus valódi értelemben volt Messiás: Isten igazolta őt a feltámadásban. Kereszthalála tehát nem az elvetettség jele volt, hanem igazi áldozat a világ bűneiért. Az ember akkor részesedik megváltói kegyelmében, ha hisz benne, bűnbánatot tart és megkeresztelkedik. Ez az üzenet mindenkinek szól: az ószövetségi népnek és azoknak is, akik eddig távol jártak Istentől, vagyis a pogányoknak is.


OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből

    Isten Úrrá és Messiássá tette Jézust.

    Pünkösd napján Péter a tizenegy (apostol) kíséretében előlépett és hangos szóval így beszélt:
    ,,Tudja meg Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette!''
    E szavak hallatára fájdalom járta át a szívüket, és megkérdezték Pétert meg a többi apostolt: ,,Mit tegyünk hát, emberek, testvérek?'' Péter azt felelte: ,,Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Akkor elnyeritek a Szentlélek ajándékát. Az ígéret ugyanis nektek és gyermekeiteknek szól, és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, de a mi Urunk, Istenünk hívja őket.'' Még más szavakkal is biztatta és buzdította őket: ,,Engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből!''
    Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek tért meg.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6     9. tónus.  

Válasz: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. Vö. 1. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 1. szám.

Előénekes: Az Úr nékem pásztorom: * ínséget nem kell látnom.
Zöldellő mezőkön terelget engem, * csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.
Hívek: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte.
A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, * biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje.
Fejemen illatos olaj csillog, * serlegem megtöltöd bőkezűen.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

E: Jóságod és irgalmad nyomon követ * életemnek minden napján.
Otthonom lesz az Isten háza, * mindörökké szünet nélkül.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE 1 Pét 2, 20b-25

    Péter itt két gondolattal jelzi megváltásunkat. Az első az, hogy Krisztus mint áldozati bárány vállalta értünk az engesztelő áldozatot. A rosszat, a szidalmazást, a durvaságot nem viszonozta, hanem rábízta magát az igazságos Bíróra. Vezeklése és engedelmessége megdicsőítette az Atyát, ezért nekünk is megadja a kegyelmet, hogy elforduljunk a bűntől és az igazságnak éljünk. A másik gondolat az, hogy Krisztus nélkül olyanok volnánk, mint a juhok pásztor nélkül. ő azonban Egyházán keresztül magához kapcsol és védelmez.

SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből

    Megtértetek lelketek Pásztorához.

    Szeretteim! Ha a jót teszitek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok: ,,Bűnt nem követett el, s hamisság nem volt a szájában.''
    Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos Bíróra. Vétkeinket saját testében fölvitte a keresztfára, hogy meghaljunk a bűnöknek, és az igazságnak éljünk. Az ő sebei szereztek számotokra gyógyulást.
    Olyanok voltatok ugyanis, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek Pásztorához és oltalmazójához.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám.
Jézus mondja: + ,,Én vagyok a jó Pásztor. * Ismerem juhaimat, és juhaim ismernek engem. Jn 10, 14 8 – G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Jn 10, 1-10

    A pásztor és a nyáj képe az Ószövetségben Isten és a nép kapcsolatát jelzi. Krisztus itt több hasonlatot használ. Először jelzi, hogy ő nyíltan és jogosan közeledik az emberekhez, mert a nyájat magáénak vallja. Nyíltan tanít, övéi megismerik a hangját ő az Atyától kijelölt igazi pásztor. De őmellette szükség van más pásztorokra is. Ezek csak akkor igaziak, ha rajta keresztül, az ő megbízásából közelednek. Az Egyházban minden hivatal és minden kegyelem őrá megy vissza.

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

    Én vagyok a juhok kapuja.

    Abban az időben így szólt Jézus:
    ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik.''
    Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél.
    Jézus ezért így folytatta: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.''

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Húsvét 4. vasárnapjára

Pap:    Imádkozzunk, testvéreim, Krisztushoz, örök Főpapunkhoz, aki jó Pásztorként jött el közénk, hogy országába hívjon minket!

Lektor:

 

    1.    Áldd meg, Urunk, N. pápát, főpásztorainkat és papjainkat, hogy a jó Pásztor áldozatosságával vezessék a rájuk bízottakat!
        Hívek:. Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Légy, Urunk, jó Pásztora az egész világnak, hogy békében éljenek a nemzetek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Vezesd egységre nyájadat, hogy egy akol legyen és egy Pásztor!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Áldd meg, Urunk a keresztény családokat, és támassz belőlük szent papi és szerzetesi hivatásokat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Adj erőt a fiataloknak, akiket szolgálatodra kiválasztottál, hogy felelősségteljesen elfogadják és őrizzék a hivatás kegyelmét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk és Istenünk! Te, a jó Pásztor, életedet adtad érettünk. Add, hogy sokan kövessék hívó szavadat, és a te áldozatos szereteteddel dolgozzanak a lelkekért. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.