Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Évközi 18. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 55, 1-3

    A próféta felhívása hasonlít Jézusnak a lakomáról szóló példabeszédéhez. Isten a kegyelmét a mindennapi ételhez és italhoz teszi hasonlóvá. A felhívás a babiloni fogság idején hangzott el, s benne van az az igazság is, hogy csak az élő Isten tudja a lélek igényeit kielégíteni. A bálványoknál és a föld javaiban hiába keressük ezt a boldogságot.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

    Jöjjetek és egyetek.

    Így szól az Úr:
        Ti szomjazók, jöjjetek a vizekhez mind,
    és bár nincs pénzetek, siessetek ide!
    Vegyetek ingyen gabonát és egyetek,
    vegyetek pénz nélkül bort és tejet.
        Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér,
    és a keresetet arra, amivel nem laktok jól?
    Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jó ételt esztek,
    és kövér falatokban lesz részetek.
        Fordítsátok ide fületeket és gyertek ide hozzám:
    hallgassatok rám, és élni fog lelketek.
    Örök szövetséget kötök veletek,
    mert hűséges vagyok a Dávidnak tett ígérethez.

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 144, 8-9. 15-16. 17-18    5. tónus.   

Válasz: Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket. Vö. 16. vers.

Előénekes: Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
Az Úr mindenkihez jóságos, * és irgalmas minden művéhez.
Hívek: Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket.

E: Mindenek szeme bízón rád tekint, * és te enni adsz nekik kellő időben.
Megnyitod kezedet, * és javaiddal eltöltesz minden élőt.
H: Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket.

E: Igazságos az Úr minden útján, * és szent minden művében.
Közel az Úr mindazokhoz, akik őt hívják, * akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.
H: Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket.

SZENTLECKE Róm 8, 35. 37-39

    Krisztus a megváltással nemcsak a lehetőségét adta meg annak, hogy mi keressük az üdvösségei hanem belefoglalt bennünket szeretetébe, s mindörökre meg akar tartani magának. Az Isten Fia ezért választotta a kiüresítési a ,földi küzdelmet és a kereszthaláli s nincs az a teremtett érték vagy hatalom, amiért elhatározását megváltoztatná. Reményünk tehát az ő személyes szeretetén nyugszik, s kell hogy életünk válasz legyen az ő szeretetére.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

    Semmiféle teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől.

    Testvéreim! Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség? Ruhátlanság, életveszély vagy kard? Mi mindezeken diadalmaskodunk az által, aki szeret minket.
    Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA

Alleluja. 8. szám
Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Mt 4, 4b – 8 G. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Mt 14, 13-21

    Jézusnak az emberek iránti viselkedése kifejezi az Atya magatartását A kenyérszaporítás csodájának képe kettős tartalmú. Egyrészt jelzi, hogy Jézus elsősorban taníj hirdeti az Isten országát, az üdvösséget, másrészt rámutat arra, hogy földi bajainkat sem nézi érzéketlenül. Ígéretet tett hogy aki keresi az Isten országát annak megadja a szükséges földi feltételeket is. Megvan a hatalma, hogy a föld javait megsokasítsa. A tanítványoknak adott felszólítás: ti adjatok nekik enni, szintén azt célozza, hogy az Egyház legyen szeretetközösség, ahol a lelki és a testi javak iránt megvan a felelősség.

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

    Mindannyian ettek és jól is laktak.

    Abban az időben:
    Amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve és meggyógyította betegeiket.
    Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették: ,,Sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak!''
    Jézus azonban ezt mondta nekik: ,,Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni!'' Ők ezt felelték: ,,Nincs másunk itt, csak öt kenyerünk és két halunk.'' Mire ő ezt mondta: ,,Hozzátok ide!''
    Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az öt kenyeret és a két halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és jól is laktak. Végül tizenkét kosár lett tele a kenyérmaradékokkal. Pedig mintegy ötezer férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket.

    Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Évközi 12. vasárnapra

Pap:    Testvéreim! Isten megsegít, és gondoskodik rólunk. Forduljunk hozzá bizalommal!

Lektor:
    1.    Add, Urunk, hogy az Egyház bátran hirdesse és vallja meg az evangéliumot az egész világ előtt!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy a kegyelem túláradása megfékezze a világban a bűn hatalmát!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy a betegek és a szenvedők kegyelmedből erőt és vigasztalást merítsenek!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy híveid szavukkal és életükkel tegyenek rólad tanúságot az emberek előtt!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy elhunyt szeretteink minél előbb eljussanak szent színed boldogító látására!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Istenünk! Világosítsd meg kegyelmeddel hívő népedet, hogy mindennél többre becsüljük a lélek örök értékeit! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.