Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "A" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "A" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 17. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY 1 Kir 3. 5. 7-12

    A történet tanúsítja, hogy akinek Isten küldetést ad, annak megadja a kellő segítséget is hozzá. Salamon bölcsessége már abban jelentkezik, hogy kellő okosságot kér Istentől népe vezetéséhez. Szószerint fogékony szívet kér, hogy megértse Isten akaratát, legyen benne engedelmesség annak telesítésére, és hogy a jót a rossztól meg tudja különböztetni. Mivel ez a lelkülete, Isten azzal jutalmazza, hogy megadja neki a gazdagságot, a hírnevet és a hosszú életet is.

Bővebben ...

Évközi 18. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 55, 1-3

    A próféta felhívása hasonlít Jézusnak a lakomáról szóló példabeszédéhez. Isten a kegyelmét a mindennapi ételhez és italhoz teszi hasonlóvá. A felhívás a babiloni fogság idején hangzott el, s benne van az az igazság is, hogy csak az élő Isten tudja a lélek igényeit kielégíteni. A bálványoknál és a föld javaiban hiába keressük ezt a boldogságot.

Bővebben ...

Évközi 19. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY 1 Kir 19, 9a. 11-13a

    A próféták is törékeny emberek voltak, elfáradtak a munkában, az üldöztetésben és az emberek érdektelenségének láttán. Illés is úgy gondolja, hogy már nincs mit keresnie az emberek között, azért a pusztába menekül. Isten látomásban adja tudtára, hogy ő képes volna pusztító csodákat tenni: tűzzel, viharral, földrengéssel félemlíthetné meg az embereket, de nem ez a szándéka. A lágy esti szellőben, a türelem hangján akar velük beszélni, hogy térjenek meg.

Bővebben ...

Évközi 2. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 49, 3. 5-6

    Izajás könyvében a  ,,Jahve szolgájáról'' szóló énekek formailag ideális képet alkotnak Izraelről. De a kép Jézus Krisztusban lett valóság, mert ő teljesítette a választott nép küldetését, hogy az Isten országáról szóló igazságot hirdesse a világban. ő hozott szabadulást és üdvösséget nemcsak az ószövetségi népnek, hanem minden népnek. ő lett a világ világossága.

Bővebben ...

Évközi 20. vasárnap "A" év

OLVASMÁNY Iz 56, 1. 6-7

    A babiloni fogságból való hazatérést a próféták úgy jelentik be, mint Isten dicsőségének megtapasztalását, mint új Jeruzsálemet. De amikor visszatérésük után jöttek a bajokkal teli hétköznapok, sokakban felmerült a kérdés, hogy hol van Isten dicsősége, hol a béke és a boldogság. A próféta azzal válaszol, hogy először tartsák meg az Isten törvényét, éljenek az igazságosság követelményei szerint, végezzék az istentiszteletet igazi hódolattal, s Isten akkor megmutatja nekik hűségét és erejét.

Bővebben ...

Évközi 21. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 22, 19-23

    Az Ószövetségben vannak olyan események, amelyeket az apostoli igehirdetés előképnek fogott fel. Isten a prófétákon keresztül beleszólt a nép életébe és a hatalom gyakorlásának módját is ellenőrizte. Itt a kulcsok hatalma előképe Péter hatalmának.

Bővebben ...