Isten rendelt minket oda az
evangélium hirdetésére
  2021. május (Pünkösd hava) 8. Szombat. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Mihály és Győző látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "A" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "A" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 3. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 8, 23b-9, 3

    A próféta egy történeti eseményből indul ki. Kr. e. 732-ben Izrael földjének északi részét, Zabulon és Neftali földjét az asszírok elfoglalták és a lakosságot fogságba hurcolták. A próféta arról jövendöl, hogy Isten majd ezeken is megkönyörül és világosságot hoz azoknak, akik most sötétben vannak. Jézus itt, Galileában kezdte meg működését és Máté ebben a próféta jövendölésének teljesedését látja.

Bővebben ...

Évközi 2. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 49, 3. 5-6

    Izajás könyvében a  ,,Jahve szolgájáról'' szóló énekek formailag ideális képet alkotnak Izraelről. De a kép Jézus Krisztusban lett valóság, mert ő teljesítette a választott nép küldetését, hogy az Isten országáról szóló igazságot hirdesse a világban. ő hozott szabadulást és üdvösséget nemcsak az ószövetségi népnek, hanem minden népnek. ő lett a világ világossága.

Bővebben ...

Vízkereszt utáni vasárnap: Urunk megkeresztelkedése ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 42, 1-4; 6-7

    A próféta a titokzatos alaknak, Jáhve szolgájának képében beszél a Messiásról, akinek küldetése minden néphez szól. Fülönös erénye az lesz, hogy reményt, bátorítást ad: a megrokkant nádat nem töri le, hanem felegyenesíti. Az apostolok még jobban hittek a győzelemben, mert tudták, hogy Jézus nem szolga, hanem a Fiú, aki az Atya elismerő nyilatkozatával indult el küldetésének teljesítésére.

Bővebben ...

Urunk megjelenése (Vízkereszt) ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 60, 1-6

    Isten segítségének közeledését a próféta szívesen érzékelteti a világosság és a sötétség ellentétével. A világosságot Isten dicsőségének megjelenése árasztja. Az Ószövetségben ez a dicsőség (kabod) egyenlő Isten erejével, mindenhatóságával, világfelettiségével és irgalmával. A próféta először a fogságból való hazatérésben látja Isten dicsőségének kinyilvánulását, de ez már előképe a jövőbeli nagy tettének, amellyel a népeket összegyűjti a Messiás országába. A napkeleti bölcsek látogatása ehhez adja a bevezetést.

Bővebben ...

Karácsony utáni 2. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Sir 24, 1-4; 12-16

    Az ószövetségi szent író úgy látja, hogy Isten a törvényben a bölcsesség adományát adta népének, s az nem más, mint az ő örök bölcsességének megnyilatkozása. Az újszövetségi kinyilatkoztatás azonban már ebben a bölcsességben a Fiúnak, az Igének az előképét látta. Ô is közöttünk vett lakást és Istennek tetsző életre oktat bennünket.

Bővebben ...

Január 1. Szűz Mária, Isten anyja ünnepe (Újév) ("A" év)

OLVASMÁNY Szám 6, 22-27

    Az  évek fordulóján jó tudni, hogy Isten áldással fordul az ember felé. Áldását adta az ősszülőkre, Ábrahámban áldást ígért minden népnek, Krisztus is megáldotta tanítványait mennybemenetele előtt Az ó- és újszövetségi istentisztelet is áldással végződik, hogy Isten szándékát ébren tartsa bennünk.

Bővebben ...