Nem voltam engedetlen, nem hátráltam
meg, mert az Úr megsegít
  2020. április (Szent György hava) 5. Vasárnap. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Vince látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "A" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "A" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 3. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 8, 23b-9, 3

    A próféta egy történeti eseményből indul ki. Kr. e. 732-ben Izrael földjének északi részét, Zabulon és Neftali földjét az asszírok elfoglalták és a lakosságot fogságba hurcolták. A próféta arról jövendöl, hogy Isten majd ezeken is megkönyörül és világosságot hoz azoknak, akik most sötétben vannak. Jézus itt, Galileában kezdte meg működését és Máté ebben a próféta jövendölésének teljesedését látja.

Bővebben ...

Évközi 2. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 49, 3. 5-6

    Izajás könyvében a  ,,Jahve szolgájáról'' szóló énekek formailag ideális képet alkotnak Izraelről. De a kép Jézus Krisztusban lett valóság, mert ő teljesítette a választott nép küldetését, hogy az Isten országáról szóló igazságot hirdesse a világban. ő hozott szabadulást és üdvösséget nemcsak az ószövetségi népnek, hanem minden népnek. ő lett a világ világossága.

Bővebben ...

Vízkereszt utáni vasárnap: Urunk megkeresztelkedése ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 42, 1-4; 6-7

    A próféta a titokzatos alaknak, Jáhve szolgájának képében beszél a Messiásról, akinek küldetése minden néphez szól. Fülönös erénye az lesz, hogy reményt, bátorítást ad: a megrokkant nádat nem töri le, hanem felegyenesíti. Az apostolok még jobban hittek a győzelemben, mert tudták, hogy Jézus nem szolga, hanem a Fiú, aki az Atya elismerő nyilatkozatával indult el küldetésének teljesítésére.

Bővebben ...

Urunk megjelenése (Vízkereszt) ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 60, 1-6

    Isten segítségének közeledését a próféta szívesen érzékelteti a világosság és a sötétség ellentétével. A világosságot Isten dicsőségének megjelenése árasztja. Az Ószövetségben ez a dicsőség (kabod) egyenlő Isten erejével, mindenhatóságával, világfelettiségével és irgalmával. A próféta először a fogságból való hazatérésben látja Isten dicsőségének kinyilvánulását, de ez már előképe a jövőbeli nagy tettének, amellyel a népeket összegyűjti a Messiás országába. A napkeleti bölcsek látogatása ehhez adja a bevezetést.

Bővebben ...

Karácsony utáni 2. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Sir 24, 1-4; 12-16

    Az ószövetségi szent író úgy látja, hogy Isten a törvényben a bölcsesség adományát adta népének, s az nem más, mint az ő örök bölcsességének megnyilatkozása. Az újszövetségi kinyilatkoztatás azonban már ebben a bölcsességben a Fiúnak, az Igének az előképét látta. Ô is közöttünk vett lakást és Istennek tetsző életre oktat bennünket.

Bővebben ...

Január 1. Szűz Mária, Isten anyja ünnepe (Újév) ("A" év)

OLVASMÁNY Szám 6, 22-27

    Az  évek fordulóján jó tudni, hogy Isten áldással fordul az ember felé. Áldását adta az ősszülőkre, Ábrahámban áldást ígért minden népnek, Krisztus is megáldotta tanítványait mennybemenetele előtt Az ó- és újszövetségi istentisztelet is áldással végződik, hogy Isten szándékát ébren tartsa bennünk.

Bővebben ...