Isten rendelt minket oda az
evangélium hirdetésére
  2021. május (Pünkösd hava) 8. Szombat. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Mihály és Győző látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "A" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "A" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Advent 4. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 7, 10-14

    Isten a próféta által a hitetlen királynak a remény jelét ajánlja fel, amikor a várost és a népet az ellenség fenyegeti. Az üdvtörténeti előkép betűszerinti tartalma az, hogy a Dávid házából való királyi házban gyermek születik, s ezzel Isten biztosítja a jövőt, és kimutatja hűségét a Dávidnak adott ígérethez. Később a Messiást is az emberek hitetlensége ellenére küldi el. Születése csodálatos lesz, s megvalósul benne az Emmanuel gondolata Isten velünk van. Jelenléte marad a legnagyobb vigasztalás.

Bővebben ...

December 8. - A Boldogságos Szűz Mária szeplôtelen fogantatása ("A" év)

OLVASMÁNY Ter 3, 9--15. 20

    A bűnbeesésről szóló kinyilatkoztatás elénk tárja azt az igazságot, hogy Isten az embert természetfeletti segítséggel indította útjára, de egyúttal engedelmességet is követelt tőle, mint erkölcsi lénytől. Az ember .függetleníteni akarta magát, s bűnös tettével kizárta magát a kegyelmi rendből. Ez az elveszett paradicsom. Isten azonban nem vonta meg gondviselését. Ígéretet tett, hogy az asszony ivadéka győz a gonoszság felett. Éva előképe annak az asszonynak, aki Fiával együtt győzni fog. Ebből olvasta ki az Egyház Mária kiváltságát.

Bővebben ...

Advent 3. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 35, 1-6a. 10

    A próféta Isten országának kegyelmi kiáradását a természet pompájával festi meg. A sivatagi táj helyét elfoglalja a virágzó mez és a zöld erdő. Az ember földi bajait az örök élet végleg meggyógyítja. Isten életet és örömet ígér, azért lehet benne reménykedni.

Bővebben ...

Advent 2. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 11, 1-10

    A próféta úgy beszél a Messiásról, mint akit az Isten lelke irányít. Viselkedését, szavait, tetteit áthatja a bölcsesség, az okosság, az erô és az Isten elôtti hódolat. A szellem felsôbbrendűsége mutatkozik meg benne. Isten országának lelki békéjét a paradicsomkert külsô békéjével szemlélteti a próféta. Ez a Messiás az embereket is lelki emberekké tudja tenni.

Bővebben ...

Advent 1. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 2, 1-5

    A próféta nehéz idôkben szól népéhez, amikor az egész nemzeti lét veszélyben forog és sokan kételkednek, hogy Isten megtartja-e a szövetségbe foglalt ígéretét. A próféta azt mondja, hogy Isten ígérete a végsô idôkre is érvényes. Sion hegye itt elôképe Isten uralmának. A kinyilatkoztatás túl fog terjedni az ószövetségi népen. Áthatja a világ népeit, és meghozza nekik az üdvösség békéjének ígéretét.

Bővebben ...

Évközi 34. vasárnap – Krisztus király vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Ez 34, 11-12. 15-17

    A fogság idején a próféta arról beszél, hogy a nép vezetői nem voltak jó pásztorok. Igazságtalanok voltak, rosszpéldát adtak, ezért jött a csapás. Isten azonban megkönyörül népén, igazi pásztorként vezeti őket vissza hazájukba, s ott is igazi pásztorokat rendel föléjük. Ez a gondoskodás előképe a jó Pásztornak, aki majd teljes hatalommal és szeretettel vezeti övéit az örök élet felé.

Bővebben ...