Nem voltam engedetlen, nem hátráltam
meg, mert az Úr megsegít
  2020. április (Szent György hava) 5. Vasárnap. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Vince látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "A" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "A" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Advent 4. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 7, 10-14

    Isten a próféta által a hitetlen királynak a remény jelét ajánlja fel, amikor a várost és a népet az ellenség fenyegeti. Az üdvtörténeti előkép betűszerinti tartalma az, hogy a Dávid házából való királyi házban gyermek születik, s ezzel Isten biztosítja a jövőt, és kimutatja hűségét a Dávidnak adott ígérethez. Később a Messiást is az emberek hitetlensége ellenére küldi el. Születése csodálatos lesz, s megvalósul benne az Emmanuel gondolata Isten velünk van. Jelenléte marad a legnagyobb vigasztalás.

 

Bővebben ...

December 8. - A Boldogságos Szűz Mária szeplôtelen fogantatása ("A" év)

OLVASMÁNY Ter 3, 9--15. 20

    A bűnbeesésről szóló kinyilatkoztatás elénk tárja azt az igazságot, hogy Isten az embert természetfeletti segítséggel indította útjára, de egyúttal engedelmességet is követelt tőle, mint erkölcsi lénytől. Az ember .függetleníteni akarta magát, s bűnös tettével kizárta magát a kegyelmi rendből. Ez az elveszett paradicsom. Isten azonban nem vonta meg gondviselését. Ígéretet tett, hogy az asszony ivadéka győz a gonoszság felett. Éva előképe annak az asszonynak, aki Fiával együtt győzni fog. Ebből olvasta ki az Egyház Mária kiváltságát.

Bővebben ...

Advent 3. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 35, 1-6a. 10

    A próféta Isten országának kegyelmi kiáradását a természet pompájával festi meg. A sivatagi táj helyét elfoglalja a virágzó mez és a zöld erdő. Az ember földi bajait az örök élet végleg meggyógyítja. Isten életet és örömet ígér, azért lehet benne reménykedni.

Bővebben ...

Advent 2. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 11, 1-10

    A próféta úgy beszél a Messiásról, mint akit az Isten lelke irányít. Viselkedését, szavait, tetteit áthatja a bölcsesség, az okosság, az erô és az Isten elôtti hódolat. A szellem felsôbbrendűsége mutatkozik meg benne. Isten országának lelki békéjét a paradicsomkert külsô békéjével szemlélteti a próféta. Ez a Messiás az embereket is lelki emberekké tudja tenni.

Bővebben ...

Advent 1. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 2, 1-5

    A próféta nehéz idôkben szól népéhez, amikor az egész nemzeti lét veszélyben forog és sokan kételkednek, hogy Isten megtartja-e a szövetségbe foglalt ígéretét. A próféta azt mondja, hogy Isten ígérete a végsô idôkre is érvényes. Sion hegye itt elôképe Isten uralmának. A kinyilatkoztatás túl fog terjedni az ószövetségi népen. Áthatja a világ népeit, és meghozza nekik az üdvösség békéjének ígéretét.

Bővebben ...

Évközi 34. vasárnap – Krisztus király vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Ez 34, 11-12. 15-17

    A fogság idején a próféta arról beszél, hogy a nép vezetői nem voltak jó pásztorok. Igazságtalanok voltak, rosszpéldát adtak, ezért jött a csapás. Isten azonban megkönyörül népén, igazi pásztorként vezeti őket vissza hazájukba, s ott is igazi pásztorokat rendel föléjük. Ez a gondoskodás előképe a jó Pásztornak, aki majd teljes hatalommal és szeretettel vezeti övéit az örök élet felé.

Bővebben ...