Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "A" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "A" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 33. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Péld 31, 10-13. 19-20. 30-31

    A Példabeszédek könyve végig az igazi bölcsességről beszél. A végén ezt a bölcsességet összefoglalja és megszemélyesíti a jó feleség alakjában. Megvannak benne a szép emberi tulajdonságok: a munkaszeretet, okosság, áldozatkészség, megfontoltság és hűség. Nem a hiúság kielégítésében keresi élete célját, hanem Isten akaratának megtevésében.

Bővebben ...

Évközi 34. vasárnap – Krisztus király vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Ez 34, 11-12. 15-17

    A fogság idején a próféta arról beszél, hogy a nép vezetői nem voltak jó pásztorok. Igazságtalanok voltak, rosszpéldát adtak, ezért jött a csapás. Isten azonban megkönyörül népén, igazi pásztorként vezeti őket vissza hazájukba, s ott is igazi pásztorokat rendel föléjük. Ez a gondoskodás előképe a jó Pásztornak, aki majd teljes hatalommal és szeretettel vezeti övéit az örök élet felé.

Bővebben ...

Évközi 4. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Szof 2, 3; 3, 12-13

    Az ószövetségi nép körében is voltak elbizakodott és hatalmaskodó emberek. A próféta tudja, hogy Isten ítéletet tart, ezért bátorítja az egyszerűeket és szegényeket, hogy támaszkodjanak Isten gondviselésére és nála keressenek menedéket. A történelem viharaiban az ilyen szent maradék'' menti át Isten ígéreteit, s ők mindig a jövő biztosítékai. Jézus is a lelki szegényeket, a szelídeket, az egyszerű szívűeket mondta boldognak.

 

Bővebben ...

Évközi 5. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 58, 7-10

    Már az ószövetségi Szentírás szövegei mutatják, hogy az Isten iránt való engedelmességet és tiszteletet csak az emberi kötelességek teljesítésével lehet bizonyítani. Istent nem lehet imádsággal és böjttel megvesztegetni, ha az emberekkel szemben igazságtalanok vagyunk. Az ő akarata elsősorban az, hogy gyakoroljuk a szeretetet, segítsünk a rászorulókon, s akkor jogunk lesz ahhoz, hogy kérjük segítségét saját ügyeinkben is.

Bővebben ...

Évközi 6. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Sir 15, 15-20

    Az ószövetségi bölcs két tévedést cáfol. Az egyik az, hogy a bűnt nem lehet elkerülni, hiszen Isten maga felelős érte, mert ilyennek teremtette az embert, a másik pedig az, hogy Isten nem törődik az emberrel és bűneit sem ismeri. De csak azok beszélnek így, akik sem az igaz Istent nem ismerik, sem az embert. Isten nem tagadja meg teremtményét, hanem célhoz akarja vezetni, s az embert olyannak teremtette, hogy választhat a jó és a rossz között, s ezért felelős is tetteiért.

Bővebben ...

Évközi 7. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Lev 19, 1-2. 17-18

    A szentség az Ószövetségben elsősorban elkülönítettet, Isten számára való legfoglaltságot jelentett De mivel Isten erkölcsileg is szent volt, azért megkövetelte, hogy az ember viselkedése is igazodjék az ő akaratához. Ennek az erkölcsi magatartásnak a próbaköve a felebaráti szeretet, az igazságosság, a türelem, a segítés gyakorlása. A régiek ezeket csak honfitársaikra vonatkoztatták, Krisztus kiterjesztette minden emberre.

Bővebben ...