Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "A" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "A" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 8. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 49, 14-15

    A babiloni fogságban a népet elfogta a csüggedés, hogy Isten elfordult tőlük és elfelejtette őket A próféta azzal vigasztal, hogy Isten hű maradt a szövetséghez, mert ő ezt nem valamilyen jogi kötelezettségnek tekinti, hanem a szeretet megnyilatkozásának. Istenben nagyobb a szeretet az ember iránt, mint az anyában gyermeke iránt. ő nincs kitéve a hangulat és a szenvedély változásának. Amit egyszer vállalt, azt mindörökre tartja.

Bővebben ...

Húsvét 2. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 2, 42-47

    Itt rövid leírást kapunk a jeruzsálemi keresztény közösség életérői s a szerző az Egyház eszményi képét vázolja fel. Az összetartó erő az apostolok tanítása, illetve az abból fakadó hit továbbá az a tudat hogy az apostolokon keresztül a Krisztusra épült Egyház tagjai lettek, s ez jogot ad a kenyértöréshez, az áldozati lakomához és a közösségi imához. Bár még e járnak a jeruzsálemi templomba, de már fel lehet ismerni az önálló Egyházat.

Bővebben ...

Húsvét 3. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 2, 14. 22-28

    Péter pünkösdi beszédének igazi tartalma a Jézus feltámadásáról szóló tanúskodás. A Szentlélek elküldése is annak bizonyítéka, hogy ő él és az Atyánál van. A Szentlélek megvilágosító hatása alatt az apostolok megértik a régi jövendöléseket is. Itt Péter a 16-ik zsoltárt magyarázza. Ennek hatása alatt látják, hogy Jézusnak, az igaznak az élete olyan volt, hogy azt a sír nem nyelhette el. Igazában földi működése közben is Atyjával volt.

Bővebben ...

Húsvét 4. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 2, 14a. 36-41

    Péter arról tanúskodik, hogy Jézus valódi értelemben volt Messiás: Isten igazolta őt a feltámadásban. Kereszthalála tehát nem az elvetettség jele volt, hanem igazi áldozat a világ bűneiért. Az ember akkor részesedik megváltói kegyelmében, ha hisz benne, bűnbánatot tart és megkeresztelkedik. Ez az üzenet mindenkinek szól: az ószövetségi népnek és azoknak is, akik eddig távol jártak Istentől, vagyis a pogányoknak is.

Bővebben ...

Húsvét 5. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 6, 1-7

    Az Egyházat kezdettől fogva Krisztus szava szerint kellett berendezni. A jeruzsálemi közösségben voltak olyanok, akik az ősi lakosságból tértek meg, s olyanok is, akik a tartományokból vándoroltak vissza, s akik inkább görögül beszéltek, nem arámul, s ezeknek már a zsidóságban külön zsinagógájuk volt A belőlük lett keresztények úgy látták, hogy a hozzájuk tartozó szegények és rászorulók nem részesülnek egyenlő elbánásban az alamizsnaosztásnál. Az apostolok ezért választanak ki hét diakónus szolgát, és rájuk bízzák az Egyház szociális ügyeit Ők maguk vigyáznak arra, hogy az evangélium hirdetése semmilyen ok miatt ne szenvedjen kárt.

Bővebben ...

Húsvét 6. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 8, 5-8. 14-17

    A jeruzsálemi keresztények üldözése előmozdította az Egyház terjedését. A szerző Szamariát külön kiemeli, mert az volt az átmenet a pogányok felé. Ők nem éltek vallási közösségben a zsidókkal, de Isten arra méltatta őket, hogy csodák kíséretében győződjenek meg az evangélium igazságáról. Fülöp diakónus tanít és keresztel, de a Szentlelket az apostolok közlik kézrátétellel (bérmálás). Ők biztosítják a jeruzsálemi Egyházzal való közösséget is.

Bővebben ...