Isten rendelt minket oda az
evangélium hirdetésére
  2021. május (Pünkösd hava) 8. Szombat. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Mihály és Győző látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "A" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "A" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 19. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY 1 Kir 19, 9a. 11-13a

    A próféták is törékeny emberek voltak, elfáradtak a munkában, az üldöztetésben és az emberek érdektelenségének láttán. Illés is úgy gondolja, hogy már nincs mit keresnie az emberek között, azért a pusztába menekül. Isten látomásban adja tudtára, hogy ő képes volna pusztító csodákat tenni: tűzzel, viharral, földrengéssel félemlíthetné meg az embereket, de nem ez a szándéka. A lágy esti szellőben, a türelem hangján akar velük beszélni, hogy térjenek meg.

Bővebben ...

Évközi 20. vasárnap "A" év

OLVASMÁNY Iz 56, 1. 6-7

    A babiloni fogságból való hazatérést a próféták úgy jelentik be, mint Isten dicsőségének megtapasztalását, mint új Jeruzsálemet. De amikor visszatérésük után jöttek a bajokkal teli hétköznapok, sokakban felmerült a kérdés, hogy hol van Isten dicsősége, hol a béke és a boldogság. A próféta azzal válaszol, hogy először tartsák meg az Isten törvényét, éljenek az igazságosság követelményei szerint, végezzék az istentiszteletet igazi hódolattal, s Isten akkor megmutatja nekik hűségét és erejét.

Bővebben ...

Augusztus 6. – Urunk színeváltozása ("A" év)

(Ha ez az ünnep nem esik vasárnapra, akkor az evangélium előtt csak az egyiket olvassuk az alábbi két olvasmány közül.)

OLVASMÁNY Dán 7, 9-10. 13-14

    Az ószövetségi jövendölések az e jövendő Messiást képekben mutatják be. Dániel jövendölése kiemelkedő helyet foglal el, mert Jézus maga is többször utalt rá, és innen vette az ,,Emberfia'' nevet. Dániel idejében a keleti nagy birodalmak váltogatták egymást. Ezzel szemben a próféta rámutat annak az örök hatalmára, aki az ,,Idők Öregjétől''; vagyis az Örökkévalótól kapja a megbízatást az uralomra és az ítéletre.

Bővebben ...

Évközi 17. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY 1 Kir 3. 5. 7-12

    A történet tanúsítja, hogy akinek Isten küldetést ad, annak megadja a kellő segítséget is hozzá. Salamon bölcsessége már abban jelentkezik, hogy kellő okosságot kér Istentől népe vezetéséhez. Szószerint fogékony szívet kér, hogy megértse Isten akaratát, legyen benne engedelmesség annak telesítésére, és hogy a jót a rossztól meg tudja különböztetni. Mivel ez a lelkülete, Isten azzal jutalmazza, hogy megadja neki a gazdagságot, a hírnevet és a hosszú életet is.

Bővebben ...

Évközi 16. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Bölcs 12, 13. 16-19

    Az ószövetségi üdvrend eseményei is elmélyítették Isten ismeretét. A bölcsességi irodalom már mély meglátásokhoz jutott. Itt három gondolattal találkozunk: Mivel Isten mindennek az ura, azért mindent kímélettel kezel, mint sajátját. Erejét csak akkor mutatja meg, ha nem hisznek hatalmában. Bár hatalom van a kezében, mégis irgalmas az emberhez, vagyis hatalmát boldogításra használja.

Bővebben ...

Évközi 15. vasárnap ("A" év")

OLVASMÁNY Iz 55, 10-11

    Isten szavának nemcsak jelentése van, hanem ereje is: végrehajtja, amit tartalmaz. Ez vonatkozik mind az ígéretekre, mind az ítélet szavaira. Az eső és a hó hasonlata azt jelenti, hogy Isten szava elsősorban áldást hoz, életet fakaszt. Gazdagabbá, tartalmasabbá teszi az életet. Hitet, reményt ébreszt, szeretetre hangol, s csak annak számára válik ítéletté, aki ellene szegül vagy kiforgatja értelmét.

Bővebben ...