Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "A" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "A" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Augusztus 15. – Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) – Vigília mise ("A" év)

OLVASMÁNY 1 Krón 15, 3–4. 15-16. 16, 1–2

    A szövetség ládája Mózes korából származott. A szent sátorban őrizték és benne volt a törvény két kőtáblája. Úgy szerepeli mint Isten jelenlétének jelképe s az istentisztelet középpontja, azért viteti Dávid nagy ünnepséggel Jeruzsálembe. Majd Salamon a templomban helyezi el. Amikor a babiloniak lerombolták a templomod a láda is elveszett. Attól kezdve Isten jelenlétét a templom és Jeruzsálem jelképezte. Az Újszövetségben Isten jelenlétének különös eszköze lett Mária, hiszen rajta keresztül történt a megtestesülés. Mária minden kiváltsága abból fakad, hogy ő az emberré lett Isten anyja.

Bővebben ...

Augusztus 20. – Szent István király, Magyarország fővédőszentje ("A" év)

OLVASMÁNY Péld 4, 10–15. 18–27

    A bölcsességi irodalom kedvelt témája volt az egyenes út, az igazság útja, amely az élethez vezet Aki ezen az úton jár, megtalálja Isten gondviselését és nem botlik meg. Úgy érzi magát, mint aki hajnalban indult el és maga előtt látja a nappal közeledését. A gonoszok útja ellenben a sötétségbe vezet

Bővebben ...

Augusztus 6. – Urunk színeváltozása ("A" év)

(Ha ez az ünnep nem esik vasárnapra, akkor az evangélium előtt csak az egyiket olvassuk az alábbi két olvasmány közül.)

OLVASMÁNY Dán 7, 9-10. 13-14

    Az ószövetségi jövendölések az e jövendő Messiást képekben mutatják be. Dániel jövendölése kiemelkedő helyet foglal el, mert Jézus maga is többször utalt rá, és innen vette az ,,Emberfia'' nevet. Dániel idejében a keleti nagy birodalmak váltogatták egymást. Ezzel szemben a próféta rámutat annak az örök hatalmára, aki az ,,Idők Öregjétől''; vagyis az Örökkévalótól kapja a megbízatást az uralomra és az ítéletre.

Bővebben ...

December 25. -- Urunk születése: Karácsony -- Éjféli mise ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 9, 1-3. 5-6

    A próféta jelképekben jövendöl a Messiásról. Három képet használ: a sötétben levőknek világosságot hoz, örömre hangol, mint jó aratáskor, és megszabadít a szolgaságtól, mert leveszi a terhet és eltöri a felügyelők botját Azért teheti meg, mert a vállán hatalom van, isteni erőt hordoz, s ő a béke fejedelme. Krisztus valóban meghozta a hit világosságát, a szeretet örömét és kiszabadított a bűn szolgaságából.

Bővebben ...

December 25. -- Urunk születése: Karácsony -- Pásztorok miséje ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 62, 11-12

    Az üzenet Sion leányának, vagyis Jeruzsálem lakóinak szói: a fogság megszűnik, Isten felkarolja újra népét. De a babiloni fogságból való szabadulás egy végleges nagy esemény előképe. Az ilyen kifejezések, hogy ,,szent népnek'', ,,az Úr megváltottjainak'' hívják őket, mutatják, hogy a próféta egy másik, lelki szabadulásra gondol.

Bővebben ...

December 25. -- Urunk születése: Karácsony -- Ünnepi mise ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 52, 7-10

    A fogságban levő nép számára a béke és az öröm szózata az volt, hogy Isten királya marad népének, gondoskodik róla, vigasztalója lesz. De a próféta egyúttal távolabbra is tekint. a föld minden népe meglátja, hogy Istentől közeledik az üdvösség. Isten úgy uralkodik, hogy magához emeli az embert, aki hittel elfogadja őt.

Bővebben ...