Az ember nem tudja felfogni Isten
alkotásait elejétől végig
  2020. szeptember (Szent Mihály hava) 25. Péntek. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Eufrozsina és Kende látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "A" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "A" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Nagyböjt 5. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Ez 37, 12b-14

    A babiloni fogság az ószövetségi nép számára olyan volt, mint a halál állapota. Hiányzott a szentély, az áldozat, az istentisztelet, s erőt vett rajtuk az elhagyatottság érzése. Ezért mutat rá a próféta Isten erejére, amely a halál állapotából is vissza tudja hozni az embert. A megbocsátás és a visszafogadás olyan, mint az új teremtés: Isten új lelket lehel beléjük, s újra az ő népének tudják magukat. A fogságból való szabadulás előképe a lelki megújulásnak, amit majd a Messiás hoz.

Bővebben ...

Nagyböjt 4. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY 1 Sám 16, 1b. 6-7. 10-13a

    Dávid kiválasztásáról több változat maradt fenn az ószövetségi hagyományban. Itt a szerző két mozzanatot emel ki. Az első az, hogy Dávid volt az ideális uralkodó, aki megtette Isten akaratát, és aki ősatyja a megígért Messiásnak, azért meghívása Istenre vezethető vissza. A másik az, hogy Isten nem a külsőt nézi, hanem a szívet és a lelkületet.

Bővebben ...

Március 25. – Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 7, 10–14

    Isten a hitetlen királynak a próféta által a remény jelét kínálja fel, amikor a várost és a népet az ellenség fenyegeti. Az üdvtörténeti előkép betű szerinti tartalma az, hogy a Dávid házából való királyi családban gyermek születik, s ezzel Isten biztosítja a jövőt s kimutatja hűségét a Dávidnak adott ígérethez. Később Isten a Messiást is az emberek hitetlensége ellenére küldi el. Születése csodálatos lesz, s megvalósul benne az Emmanuel gondolata velünk az Isten. Jelenléte marad a legnagyobb vigasztalás.

Bővebben ...

Nagyböjt 3. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Kiv 17, 3-7

    A nép a pusztában megtapasztalta Isten erejét és jelenlétét. De amikor a nehézségek jelentkeztek, a hit meggyengült bennük és zúgolódtak. A mindenkori ember képe ez. Mindig a jót várjuk az Istentől és nehezünkre esik, hogy az ő szavára támaszkodva kitartsunk a reményben. Isten akkor is irgalmas és adhat újabb jeleket, hogy megerősítse hitünket. De joga van ahhoz is, hogy számonkérje kishitűségünket.

Bővebben ...

Március 19. – Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese ("A" év)

OLVASMÁNY 2 Sám 7, 4-5a. 12–14a. 16

    Dávid király akkor kapja a messiási ígéretet, amikor templomot akar építeni. Ez a jövendölés szó szerint csak arra vonatkozik, hogy Dávid családjában az uralom megmarad, de az ószövetségi vallási közösség is felismerte, hogy az ,,örök uralom'' csak olyan valakié lehet, aki örökké él, s aki a hatalmat azért kapja, hogy Isten akaratát végrehajtsa vele. Dávid utódai között tehát ott lesz a Messiás, a világ megváltója. Számunkra a tanítás az, hogy Isten ura a történelemnek, s ezt az uralmat nem fogja kiadni kezéből.

Bővebben ...

Nagyböjt 2. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Ter 12, 1-4a

    Ábrahám meghívása a kezdete annak a sajátos üdvtörténetnek, amely Krisztussal és a megváltással érte el csúcspontját. Isten nem hagyta magára a bűnös embert. Ábrahámban elindítja az egy Isten tiszteletét és a megváltásra vonatkozó reményt. A hit arra képesíti Ábrahámot, hogy szakítson múltjával és rábízza magát Isten gondviselésére.

Bővebben ...