Isten rendelt minket oda az
evangélium hirdetésére
  2021. május (Pünkösd hava) 8. Szombat. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Mihály és Győző látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "A" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "A" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Nagyböjt 5. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Ez 37, 12b-14

    A babiloni fogság az ószövetségi nép számára olyan volt, mint a halál állapota. Hiányzott a szentély, az áldozat, az istentisztelet, s erőt vett rajtuk az elhagyatottság érzése. Ezért mutat rá a próféta Isten erejére, amely a halál állapotából is vissza tudja hozni az embert. A megbocsátás és a visszafogadás olyan, mint az új teremtés: Isten új lelket lehel beléjük, s újra az ő népének tudják magukat. A fogságból való szabadulás előképe a lelki megújulásnak, amit majd a Messiás hoz.

Bővebben ...

Nagyböjt 4. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY 1 Sám 16, 1b. 6-7. 10-13a

    Dávid kiválasztásáról több változat maradt fenn az ószövetségi hagyományban. Itt a szerző két mozzanatot emel ki. Az első az, hogy Dávid volt az ideális uralkodó, aki megtette Isten akaratát, és aki ősatyja a megígért Messiásnak, azért meghívása Istenre vezethető vissza. A másik az, hogy Isten nem a külsőt nézi, hanem a szívet és a lelkületet.

Bővebben ...

Március 25. – Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 7, 10–14

    Isten a hitetlen királynak a próféta által a remény jelét kínálja fel, amikor a várost és a népet az ellenség fenyegeti. Az üdvtörténeti előkép betű szerinti tartalma az, hogy a Dávid házából való királyi családban gyermek születik, s ezzel Isten biztosítja a jövőt s kimutatja hűségét a Dávidnak adott ígérethez. Később Isten a Messiást is az emberek hitetlensége ellenére küldi el. Születése csodálatos lesz, s megvalósul benne az Emmanuel gondolata velünk az Isten. Jelenléte marad a legnagyobb vigasztalás.

Bővebben ...

Nagyböjt 3. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Kiv 17, 3-7

    A nép a pusztában megtapasztalta Isten erejét és jelenlétét. De amikor a nehézségek jelentkeztek, a hit meggyengült bennük és zúgolódtak. A mindenkori ember képe ez. Mindig a jót várjuk az Istentől és nehezünkre esik, hogy az ő szavára támaszkodva kitartsunk a reményben. Isten akkor is irgalmas és adhat újabb jeleket, hogy megerősítse hitünket. De joga van ahhoz is, hogy számonkérje kishitűségünket.

Bővebben ...

Március 19. – Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese ("A" év)

OLVASMÁNY 2 Sám 7, 4-5a. 12–14a. 16

    Dávid király akkor kapja a messiási ígéretet, amikor templomot akar építeni. Ez a jövendölés szó szerint csak arra vonatkozik, hogy Dávid családjában az uralom megmarad, de az ószövetségi vallási közösség is felismerte, hogy az ,,örök uralom'' csak olyan valakié lehet, aki örökké él, s aki a hatalmat azért kapja, hogy Isten akaratát végrehajtsa vele. Dávid utódai között tehát ott lesz a Messiás, a világ megváltója. Számunkra a tanítás az, hogy Isten ura a történelemnek, s ezt az uralmat nem fogja kiadni kezéből.

Bővebben ...

Nagyböjt 2. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY Ter 12, 1-4a

    Ábrahám meghívása a kezdete annak a sajátos üdvtörténetnek, amely Krisztussal és a megváltással érte el csúcspontját. Isten nem hagyta magára a bűnös embert. Ábrahámban elindítja az egy Isten tiszteletét és a megváltásra vonatkozó reményt. A hit arra képesíti Ábrahámot, hogy szakítson múltjával és rábízza magát Isten gondviselésére.

Bővebben ...