Isten rendelt minket oda az
evangélium hirdetésére
  2021. május (Pünkösd hava) 8. Szombat. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Mihály és Győző látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "A" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "A" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "A" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Húsvét 3. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 2, 14. 22-28

    Péter pünkösdi beszédének igazi tartalma a Jézus feltámadásáról szóló tanúskodás. A Szentlélek elküldése is annak bizonyítéka, hogy ő él és az Atyánál van. A Szentlélek megvilágosító hatása alatt az apostolok megértik a régi jövendöléseket is. Itt Péter a 16-ik zsoltárt magyarázza. Ennek hatása alatt látják, hogy Jézusnak, az igaznak az élete olyan volt, hogy azt a sír nem nyelhette el. Igazában földi működése közben is Atyjával volt.

Bővebben ...

Húsvét 4. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 2, 14a. 36-41

    Péter arról tanúskodik, hogy Jézus valódi értelemben volt Messiás: Isten igazolta őt a feltámadásban. Kereszthalála tehát nem az elvetettség jele volt, hanem igazi áldozat a világ bűneiért. Az ember akkor részesedik megváltói kegyelmében, ha hisz benne, bűnbánatot tart és megkeresztelkedik. Ez az üzenet mindenkinek szól: az ószövetségi népnek és azoknak is, akik eddig távol jártak Istentől, vagyis a pogányoknak is.

Bővebben ...

Húsvét 2. vasárnapja ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 2, 42-47

    Itt rövid leírást kapunk a jeruzsálemi keresztény közösség életérői s a szerző az Egyház eszményi képét vázolja fel. Az összetartó erő az apostolok tanítása, illetve az abból fakadó hit továbbá az a tudat hogy az apostolokon keresztül a Krisztusra épült Egyház tagjai lettek, s ez jogot ad a kenyértöréshez, az áldozati lakomához és a közösségi imához. Bár még e járnak a jeruzsálemi templomba, de már fel lehet ismerni az önálló Egyházat.

Bővebben ...

Húsvéthétfő ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 2, 14. 22-33

    Péter pünkösdi beszédének igazi tartalma a Jézus feltámadásáról való tanúskodás. A Szentlélek elküldése is annak bizonyítéka, hogy ő él és az Atyánál van. A Szentlélek megvilágosító hatása alatt megértik a régi jövendöléseket is. Itt Péter a 16. (15.) zsoltárt magyarázza. Azután azt is megértik, hogy Jézus élete olyan volt, amelyet a sír nem nyelhetett el. Igazában földi működése közben is lélekben az Atyánál volt.

Bővebben ...

Húsvétvasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 10, 34a. 37-43

    Péter a megtért pogányok előtt tanúskodik Jézus feltámadásáról. Az apostolokat az ószövetségi jövendöléseken és az üres síron kívül a megjelenések győzték meg a természetfölötti eseményről. Jézus élő valóságában mutatkozott meg előttük (vele együtt ettek!), de azt is igazolta, hogy már megdicsőült, az Atyánál van és hatalommal rendelkezik. Őt mint embert az Atya ereje támasztotta fel, s hatalmat adott neki, hogy ő legyen majd az élők és holtak bírája.

Bővebben ...

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának ünnepe – Húsvéti vigília ("A" év)

Hosszabb forma:

1. OLVASMÁNY Mózes első könyvéből Ter 1, 1-2, 2

    Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott.

    Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött.
    Isten szólt: ,,Legyen világosság'', és meglett a világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Aztán este lett és reggel: az első nap.
    Isten újra szólt: ,,A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat és alkosson válaszfalat a vizek között.'' Úgy is lett. Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. Isten a boltozatot égnek nevezte. És este lett és reggel: második nap.

Bővebben ...