Sok leprás közül nem tisztult meg
más, mint a szíriai Naámán
  2021. március (Böjtmás hava) 8. Hétfő. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Zoltán látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Nagyböjt 1. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY Ter 9, 8–15

    A Szentírás visszatekintés formájában ad tanítást arról, hogy Isten igazságossága és irgalma kezdettől fogva működött a történelemben. Ô a természeti csapást is fel tudja használni arra, hogy a bűnöst megfenyítse és megtérésre bírja. Ahhoz is elég erős, hogy a jókat kimentse a bajból. Az emberiség elé határozott célt tűzött és annak meg kell valósulnia. Ezért a maradékkal szövetséget köt és biztosúja jövőjét.

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből


Isten a vízözön után szövetséget köt Noéval és utódaival.


A vízözön után Noé kijött a bárkából, és hálaáldozatot mutatott be. Ekkor Isten így szólt Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak: ,,Íme, szövetséget kötök veletek, utódaitokkal és minden élőlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal és az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával. Megkötöm veletek szövetségemet, többé nem törlöm el valamennyi élőlényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet.''
    Aztán így szólt Isten: ,,A szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek levő minden élőlény között minden nemzedékre, ez lesz a jele: szivárványt helyezek a felhőkbe. Ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között. Ha összegyűjtöm a föld felett a felhőket, és a szivárvány megjelenik a felhőkön, akkor megemlékezem szövetségemről, amely fennáll köztem és köztetek meg minden élőlény és test között. A vízből nem lesz többé vízözön, hogy minden lényt elpusztítson.''

Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 24, 4bc-5ab. 6–7c. 8-9    8 G. tónus.

Válasz: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják. Vö. 10. vers.

Előénekes: Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, * ösvényeidre taníts meg engem.
Taníts és vezess igazságod szerint, * mert te vagy üdvözítő Istenem.
Hívek: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják.

E: Irgalmasságodról emlékezzél meg, Uram, * és könyörületességedről, mely öröktől való.
Jóságodban, Uram, * gondolj rám irgalommal.
H: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják.

E: Az Úr igazságos és jóságos, * ezért a bűnösöknek is utat mutat.
Az alázatost a jóban vezérli, * a szelídet útjára tanítja.
H: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják.

SZENTLECKE 1 Pét 3, 18-22

    Krisztus test szerint meghalt, vagyis vállalta az engesztelő áldozatot a bűnökért. Lélek szerint azonban, vagyis Isten erejéből él, tehát lehet a holtaknak és az élőknek megváltója. Mi a szabadulás kegyelmét a keresztségben kapjuk. Noé idejében a víznek volt pusztító ereje és egyúttal a választottak javára szabadító ereje. A keresztség Krisztus feltámadásából kapja hatékonyságát.


SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből


    A keresztség titeket is megment, testvérek!

    Szeretteim! Krisztus meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Így ment el a börtönben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt nekik. Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült. Ebben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által.
    A vele jelképezett keresztség most titeket is ugyanígy megment. Hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által. Ô azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek az ő uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet.

Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELÔTTI VERS

Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Mt 4, 4b. – 2. tónus.

EVANGÉLIUM Mk 1, 12-15

    Márk röviden tudósít Jézus megkísértéséről. A negyvennapos pusztai tartózkodás előkészület a nyilvános működésre. Az evangélista itt a böjtöt nem is említi, hanem csak a kísértést és annak legyőzését. vadállatok között élt és angyalok szolgáltak neki. Egészen megízlelte a földi életet és nehézségeit nem kerülte ki. Csodatevő erejét nem használta fel saját javára, hanem rábízta magát az Atya gondviselésére. Messiási küldetését tehát egészen lelki értelemben fogta fel: ő az Isten országát képviseli.


+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

    Jézust megkísértette a sátán, és angyalok szolgáltak neki.


    Abban az időben:
    A Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki.
    Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: ,,Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.''

    Ezek az evangélium igéi.
   
Egyetemes könyörgések Nagyböjt 1. vasárnapjára

Pap:    Kérjük, testvéreim, Megváltónkat, hogy kegyelmével szívesen vállaljuk az önmegtagadás gyakorlását, és tisztítsuk meg lelkünket a bűnbánattal!

Lektor:
    1.    A bűnbánatban eltöltött nagyböjti szent idő szolgáljon lelkünk megújulására!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Püspökeink és papjaink hozzanak meg minden áldozatot a lelkek megmentésére!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Híveid megbocsátó szeretete által növekedjék a földön a béke és az egyetértés!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Önmegtagadásaink és áldozatvállalásaink növeljék bennünk a lélek erejét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

5.    Önzetlen szeretetünk által tegyük boldogabbá családjaink életét!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Urunk, Jézus Krisztus! Böjtölésed és önfeláldozásod példája mutatja, hogy az üdvösséget lemondás nélkül el nem érhetjük. Segíts tehát, hogy bűnbánó és áldozatos életet éljünk! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.