Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "B" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "B" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

December 26. – Szent István első vértanú ("B" év)

SZENTLECKE ApCsel 6, 8-10; 7, 54–59

    Istvánt és a többi diakónust azok közül a zsidók közül választották ki, akik a szétszórtságból visszaköltöztek Jeruzsálembe, és inkább görögül beszéltek, mint arámul. Ezért voltak külön zsinagógáik is. Ôk bizonyára a mózesi törvényt is nagyvonalúbban kezelték, s fogékonyabbak voltak Krisztus egyetemes tanítására. István ilyen értelemben hirdeti az evangéliumot, s ezzel vonja magára a gyűlöletet. A főtanács előtt azzal védekezik, hogy az evangélium a prófétai jövendölések teljesedése. Halálában viszont teljesen utánozza Krisztust, és megbocsát ellenségeinek.

Bővebben ...

Évközi 10. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Ter 3, 9-15

    A szentírási szöveg nemcsak a bűn elkövetésének és a büntetés kirovásának menetét tárja elénk, hanem a világban levő rosszat is magyarázza azzal, hogy az első ember a bűnével e játszotta a kegyelmi állapotot. Ezért megéli a bűnösségélés a bűnért járó büntetését Jellemző lélektani vonás ebben a mentegetőzés is. A bukás azonban nem végleges. A kísértőre kirótt jelképes büntetés tartalmazza a végső győzelem ígéretét, amelyet majd ,,az asszony ivadéka'' hoz.

Bővebben ...

Évközi 11. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Ez 17, 22-24

    Isten megmutatta irgalmát a fogságba hurcolt népnek is. Kr. e. 587-ben a babiloniaiak elpusztították a várost és a templomot, s a lakosság nagy részét fogságba hurcolták. A próféta azt jövendöli, hogy Isten egy maradékot visszavisz hazájába, s ott új életet kezdenek, mint ahogy az elültetett cédrus nagy fává terebélyesedik. A jövendölés tartalmazza az utalást a messiási országra is.

Bővebben ...

Évközi 12. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Jób 38, 1. 8-11

    Jób és barátai az élet égető kérdéseit tárgyalják: miért kell szenvedni, honnan van a rossz, Isten miért nem szünteti meg? Az emberi bölcsesség nem talál rá választ A megoldás Istennél van, de az ő bölcsessége magasabb, mint az emberé. Aki megteremtette a világot és törvényt szabott mindennek, tudja, hogy mit akart és hová vezeti a mindenséget. Ezért lehet bízni benne, s lehet imádkozni a megoldásért.

Bővebben ...

Évközi 13. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Bölcs 1, 13–15; 2, 23–24

    Az ószövetségi bölcs a kinyilatkoztatott tanítást közli, amely a teremtés történetére épül. Isten maga igaz és jó, ezért amit teremt, az is jó. Ő maga nem akarja a rosszat, főleg nem a halált, ami az ember számára a legnagyobb rossz. Nem egyszerűen a testi halálról van itt szó, hanem az élet forrásával, az Istennel fennálló kapcsolat megszűnéséről. A halál mai formájában része van az ember bűnének, amelyet a kísértő csábítására követett el. A halál orvoslását csak Istentől lehet várni.

Bővebben ...

Évközi 14. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Ez 2, 2-5

    A próféta küldetése Isten irgalmának a jele. Az Úr előre látja a nép hitetlenségét és a próféta visszautasítását, s ennek ellenére küldi őt. Isten az embert szabad akaratú lénynek teremtette, ezért újra és újra válaszút elé állítja. De azért a szövetségben vállalt hűségről nem feledkezik meg. A prófétai küldetés Krisztusban teljesedett be. Ő is megtapasztalta a visszautasítást, de nem szűnt meg igazolni, hogy küldetése az Atya irgalmának jele.

Bővebben ...