Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "B" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "B" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 15. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Ám 7, 12-15

    A földi érdekekbe és ösztönös kívánságokba elmerült emberek nem szívesen hallgatják a figyelmeztető szót. Ezt a próféták is megtapasztalták. Ellenfeleik mindig találtak bennük kifogásolni valót. A prófétának azzal is hozzá kellett járulnia a vallási élet erősítéséhez, hogy a nehézségek között is hűséges maradt küldetéséhez. Ha hitetlenséggel találkozott, akkor is hirdetnie kellett Isten szavát.

Bővebben ...

Évközi 16. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Jer 23, 1-6

    Az ószövetségi vallásban még nem volt állandó tanítóhivatal, de a próféták esetről esetre ostorozták a visszaéléseket. Jeremiás a nép vezetőit figyelmezteti, hogy visszaélnek hatalmukkal, s így ők felelősek azért, hogy a nyáj szétszóródik, vagyis a népet fogságba hurcolják. Isten azonban újra megmutatja irgalmát a nép maradéka iránt. Összegyűjti őket, és a Messiásban megvalósítja a Dávidnak adott ígéretet.

Bővebben ...

Évközi 17. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY 2 Kir 4, 42-44

    Isten a prófétákon keresztül nemcsak tanítást adott, hanem azt is jelezte, hogy gondviselése kíséri a népet. A csoda a próféták igazolása mellett ezt a célt is szolgálta. Elizeus idejében néha úgy látszott, mintha Isten megismételné az Egyiptomból való kivonulás nagy tetteit. A kenyér megszaporítása emlékeztet a pusztai mannára. Az Istenbe vetett bizalmat tehát nem szabad feladni. 

Bővebben ...

Évközi 18. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Kiv 16, 2-4. 12-15

    A pusztai vándorlás üdvtörténeti szempontból előképe az Egyház és az emberiség vándorlásának az örök haza felé. Jelen van benne Isten szava és ereje, de jelen van az ember örök engedetlensége és földies vágya is. Isten kimutatja türelmét és irgalmát, s így akarja az embert hitre és szeretetre elvezetni. A hívő ember meglátja, hogy Isten a természet javain keresztül is megmutatja gondviselését

Bővebben ...

Évközi 19. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY 1 Kir 19, 4-8

    Illés próféta a pusztába menekül a hitetlen király haragja elől. De Isten megmutatja, hogy ott is vele van. Segíti, hogy eljusson az ,,Isten hegyéhez'', ahol Izrael a kinyilatkoztatást kapta, s ahol meggyőződhettek Isten nagy tetteiről. Aki belefárad a küzdelembe, annak vissza kell mennie a hit forrásához, ahol megtanulhatja, hogy Isten erőt tud adni a küldetés teljesítéséhez.

Bővebben ...

Évközi 2. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY 1 Sám 3, 3b-10. 19

    Sámuel az ószövetségi próféta tipikus alakja. Anyja mint gyermeket felajánlja a templom szolgálatára, Isten pedig felhasználja üzenetének közvetítésére. A leírásban benne van a mód is, ahogy Isten eszközéül választja a küldöttet. Szól, jelet ad, de az embernek szabadon kell a feladatot elfogadnia. Isten önkéntes szolgálatot követel mindenkitől. A próféták különben a vallásos élet példaképei is voltak.

Bővebben ...