Az Úr egyeseket apostolokká,
evangélistákká tett
  2021. szeptember (Szent Mihály hava) 21. Kedd. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Máté és Mirella látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "B" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "B" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Augusztus 15. – Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) – Ünnepi mise ("B" év)

OLVASMÁNY Jel 11, 19a; 12, 1-6a. 10

    Az apostol látomásában összefonódik Máriának és az Egyháznak a képe. Az égen megjelenő jel, az asszony: a Messiás gyermek anyja, de egyúttal Isten népének is a megszemélyesítője. A tizenkét csillag a választott nép tizenkét törzsére és a tizenkét apostolra emlékeztet. A szülés fájdalmai jelképezik az Egyház küzdelmeit a földi történelemben. Gyermekeit a gonoszság hatalma mindig veszélyezteti, de Isten gondviselése őrködik üdvösségük felett. Főleg azáltal, hogy Mária Fia vasvesszővel, azaz teljes hatalommal kormányoz.

Bővebben ...

Évközi 18. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Kiv 16, 2-4. 12-15

    A pusztai vándorlás üdvtörténeti szempontból előképe az Egyház és az emberiség vándorlásának az örök haza felé. Jelen van benne Isten szava és ereje, de jelen van az ember örök engedetlensége és földies vágya is. Isten kimutatja türelmét és irgalmát, s így akarja az embert hitre és szeretetre elvezetni. A hívő ember meglátja, hogy Isten a természet javain keresztül is megmutatja gondviselését

Bővebben ...

Augusztus 15. – Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) – Vigília mise ("B" év)

OLVASMÁNY 1 Krón 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

    A szövetség ládája Mózes korából származott. A szent sátorban őrizték és benne volt a törvény két kőtáblája. Úgy szerepelt, mint Isten jelenlétének jelképe s az istentisztelet középpontja, azért viteti Dávid nagy ünnepséggel Jeruzsálembe. Majd Salamon a templomban helyezi el. Amikor a babiloniak lerombolták a templomot, a láda is elveszett. Attól kezdve Isten jelenlétét a templom és Jeruzsálem jelképezte. Az Újszövetségben Isten jelenlétének különös eszköze lett Mária, hiszen rajta keresztül történt a megtestesülés. Mária minden kiváltsága abból fakad, hogy ő az emberré lett Isten anyja.

Bővebben ...

Évközi 17. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY 2 Kir 4, 42-44

    Isten a prófétákon keresztül nemcsak tanítást adott, hanem azt is jelezte, hogy gondviselése kíséri a népet. A csoda a próféták igazolása mellett ezt a célt is szolgálta. Elizeus idejében néha úgy látszott, mintha Isten megismételné az Egyiptomból való kivonulás nagy tetteit. A kenyér megszaporítása emlékeztet a pusztai mannára. Az Istenbe vetett bizalmat tehát nem szabad feladni. 

Bővebben ...

Évközi 19. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY 1 Kir 19, 4-8

    Illés próféta a pusztába menekül a hitetlen király haragja elől. De Isten megmutatja, hogy ott is vele van. Segíti, hogy eljusson az ,,Isten hegyéhez'', ahol Izrael a kinyilatkoztatást kapta, s ahol meggyőződhettek Isten nagy tetteiről. Aki belefárad a küzdelembe, annak vissza kell mennie a hit forrásához, ahol megtanulhatja, hogy Isten erőt tud adni a küldetés teljesítéséhez.

Bővebben ...

Évközi 16. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Jer 23, 1-6

    Az ószövetségi vallásban még nem volt állandó tanítóhivatal, de a próféták esetről esetre ostorozták a visszaéléseket. Jeremiás a nép vezetőit figyelmezteti, hogy visszaélnek hatalmukkal, s így ők felelősek azért, hogy a nyáj szétszóródik, vagyis a népet fogságba hurcolják. Isten azonban újra megmutatja irgalmát a nép maradéka iránt. Összegyűjti őket, és a Messiásban megvalósítja a Dávidnak adott ígéretet.

Bővebben ...