Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "B" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "B" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 20. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Péld 9, 1-6

    Az igazi bölcsesség Isten adománya, s úgy jelenik meg, mint ami az embernek igazibb életet biztosít. Innen van a ház és a lakoma képe. A bölcsesség olyan érték, amely magát ajánlja, csak megfelelő érzék kell hozzá. Aki magáévá teszi, az elfordul a balgaságtól és az élet útját választja. Ez a bölcsességről szóló tanítás elvezet minket Krisztus jobb megértéséhez.

Bővebben ...

Évközi 21. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Józs 24, 1-2a. 15-17. 1b

    Az ígéret földjének elfoglalása után Józsue szükségét érzi annak, hogy a Sinai-szövetséget megújítsa. Az emberek hamar elfelejtik a régi jótéteményeket, amelyekkel Isten kihozta őket Egyiptomból. Új hazájukban különben is találkoztak új vallásokkal, bálványimádással, tehát a kísértés még nagyobb volt. A hit alapjainak felidézése szükséges az állhatatossághoz.

Bővebben ...

Évközi 22. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY MTörv 4, 1-2. 6-8

    Az ószövetségi törvény Isten ajándékának tekintették, amely az igazság útját mutatja. Nem a terhet kellett meglátni benne, hanem azt, hogy Isten tanítja őket általa a helyes életre. A környező népeknek nem volt ilyen határozott mércéjük, s nem is érezhették, hogy Istennek tetsző úton járnak. A törvény akkor vált teherré, amikor a magyarázók mindenféle tilalmakat vezettek le belőle. Jézus az ő e járásukat kifogásolta.

Bővebben ...

Évközi 23. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 35, 4-7a

    A próféta azzal vigasztalja népét, hogy Isten e jön és ítéletet tart. Az Úr napja meghozza az élet teljességét és a földi bajok megszűnnek. A próféta mindezt a keleti ember színes nyelvén fejezi ki: A vakok szeme és a süketek füle megnyílik, a sánták és a bénák meggyógyulnak, a száraz pusztaságban pedig patakok folynak. Később Jézus maga is idézi a jövendölést, mint a messiási idők előjelét (Mt 11, 5̶6).

Bővebben ...

Évközi 24. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 50, 5-9a

    Izajás könyvében , Jahve szolgája titokzatos prófétai alak, aki küldetést kap Istentől s egyúttal a nép bűnét is hordozza. Türelemmel viseli a küldetésével járó szenvedést, vállalja az áldozatot, mert tudja, hogy a végső győzelem az övé. Jézus magára alkalmazta ezt a jövendölést. Ő a bizonyíték, hogy a szeretetből vállalt áldozatnak mindig megvan az értéke.

Bővebben ...

Évközi 25. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Bölcs 2, 12. 17–20

    Állandó emberi jelenség az, hogy az ösztönös vágyakban elmerült emberek nem viselik el környezetükben az igazat, aki Istenben bízik és megtartja törvényeit. Gúnnyal vagy erőszakkal akarják lehetetlenné tenni. Közben saját magukat is meg akarják nyugtatni azzal, hogy ha Isten nem lép közbe az igaz érdekében, akkor nincs is, és nem kell félni tőle. Az ellentmondás ilyen alapon éleződött ki Jézus és a nép vallási vezetői között is.

Bővebben ...