Az Úr egyeseket apostolokká,
evangélistákká tett
  2021. szeptember (Szent Mihály hava) 21. Kedd. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Máté és Mirella látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "B" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "B" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 8. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Oz 2, 16b. 17b. 21-22

    A próféta az Istennel fennálló szövetséget a jegyesi viszonyhoz hasonlítja. A nép akkor élte ezt meg igazán, amikor az Egyiptomból való kivonulás után a pusztában vándorolt, és ott nem tekintgetett bálványok felé. Később éppen ezen a téren lett hűtlen. Isten azonban irgalmas hozzá és azt ígéri, hogy újra visszafogadja szeretetébe. A jegyesi viszonyról szóló hasonlat arra való, hogy a kiválasztottság tudatát ébren tartsa.

Bővebben ...

Évközi 9. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY MTörv 5, 12-15

    A mózesi törvény előírta: a hetedik nap a nyugalom napja legyen. Isten azt akarta, hogy az ember az idejéből is szenteljen neki valamit, s ne merüljön el egészen a földi gondokban, ne legyen a földi vágyak rabja. Az ünnep egyúttal az Egyiptomból való szabadulás emléke is volt, tehát hozzátartozott a hálaadás. Szociális jelentősége pedig abban állott, hogy a szolgákat sem volt szabad foglalkoztatni.

Bővebben ...

Szentháromság vasárnapja utáni vasárnap – Krisztus Szent Teste és Vére: Úrnapja ("B" év)

OLVASMÁNY Kiv 24, 3-8

    A szövetség ígérete az volt, hogy Isten népével marad és bevezeti az Ígéret földjére. Az áldozati vérrel való meghintés megpecsételte a szövetséget és jelezte annak szent voltát. A régi szövetség előképe volt a Krisztus által megkötött új és örök szövetségnek, ahol Krisztus vére már valóban elveszi a világ bűneit és valóságos megszentelődést ad.

 

Bővebben ...

Pünkösdvasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY ApCsel 2, 1-11

    A Szentlélek e jövetelével teljesedett a prófétai jövendölés és Jézus ígérete. Külső jelként a nyelvek adományát hozta, aminek az a jelentése, hogy az Egyház küldetést kap minden néphez és nyelvhez az
evangélium hirdetésére. Ez végső fokon Isten megdicsőítése lesz. A lángnyelvek jelképezik a Lélek tisztító és lelkesítő erejét, a viharos szélzúgás pedig emlékeztet a Sinai teofániára. Itt most életbe lép az új szövetség, amely már belülről hatja át az embert, ezért nem kőtáblára kell írni.

Bővebben ...

Szentháromság vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY MTörv 4, 32-34. 39-40

    Az ószövetségi kinyilatkoztatás alaptétele az, hogy Isten az egyetlen örök létező és hozzá hasonló nincs sem égben, sem földön. Kilétéről, erejéről és az ember iránti szeretetéről természetfeletti jelek kíséretében adott tanítást. Az ember imádással és engedelmességgel tartozik Istennek. Az ószövetségi nép jövője ehhez az engedelmességhez volt kötve, de ugyanúgy mindnyájunk üdvössége is.

Bővebben ...

Pünkösd, vigília mise ("B" év)

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből

A helyet, ahol az Úr összezavarta az egész föld nyelvét,
    Bábelnek nevezik.

    A föld egynyelvű és egyazon beszédű volt. Amikor (Noé leszármazottai) keletről elindultak, Sineár földjén találtak egy síkságot, és ott letelepedtek.
    Így szóltak egymáshoz: ,,Gyertek, csináljunk téglát és égessük ki.'' A tégla épületkő gyanánt szolgált, a szurok pedig kötőanyagul. Azután így szóltak: ,,Rajta, építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk szét a földön!''

Bővebben ...