Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "B" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "B" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 26. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Szám 11, 25–29

    Isten lelke az ószövetségi kinyilatkoztatásban még csak a teremtő, a mindent felemelő és megtisztító erőt jelentette. Isten megmutatta, hogy ezt az erőt bőven akarja osztogatni, és akik megkapják, azok a közösség javát szolgálják. Mózes megérti Isten gondolatát, ezért kívánja, hogy bárcsak az egész népet áthatná Isten lelke. A Szentlélek egyetemes kiáradását Krisztus hozta meg.

Bővebben ...

Évközi 27. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Ter 2, 18-24

    Isten társas lénynek teremtette az embert. A Szentírás előadásmódja magán viseli az igehirdetés jellegét. Keleten a nő a férfival szemben alárendelt viszonyban volt. A Szentírás ezzel szemben állítja, hogy a nő a férfi egyenrangú segítőtársa: az oldalából való, mellé van rendelve, s a férfi csak benne találhatja meg kiegészítését, nem az értelem nélküli természetben. A házasság egységét és felbonthatatlanságát is jelzi a szöveg: a kettő egy test lesz.

Bővebben ...

Évközi 28. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Bölcs 7, 7-11

    A szerző úgy adja elő a bölcsesség dicséretét, mint Salamon király szavait. Igazi bölcsességet csak Isten adhat, ezért imádkozni kell érte. A földi javaknak is megvan az értékük, de azok mulandók. A bölcsesség az Istennel és a világgal való kapcsolatban igazítja el az embert, és elvezeti az örök életre. Ugyanakkor a földi javak helyes felhasználásához is hozzásegít.

Bővebben ...

Évközi 29. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 53, 10-11

    A részlet a ,,Jahve szolgája'' énekből való. Előképekben beszél a jövendő Megváltóról, aki áldozatul adja magát, s akit a szenvedés kiforgat ugyan emberi szépségéből, de győzni fog, mert Isten terve általa valósul meg. Áldozatának legnagyobb hatása az lesz, hogy sokakat megigazulttá tesz, mert a mi bűneinket és terheinket hordozta.

Bővebben ...

Évközi 3. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Jón 3, 1-5. 10

    Az ószövetségi próféta is igyekszik ellensúlyozni azt az elbizakodottságot, amely sokaknál abból eredt, hogy Isten szövetséget kötött Ábrahám utódaival. Jónás könyve példabeszédes történettel mutatja be, hogy Isten irgalmas a pogányokhoz, s elfogadja imájukat és vezeklésüket: Ninive, a felnagyított kiterjedésű város tulajdonképpen az egész pogány világ képe. Izrael küldetése nem öntetszelgésre szólt, hanem az igaz Isten előtti hódolat hirdetésére.

Bővebben ...

Évközi 30. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Jer 31, 7-9

    Jeremiás átélte Jeruzsálem pusztulását és a nép fogságba hurcolását. Hirdette azt is, hogy a csapás Isten büntetése bűneik miatt. De azt a feladatot is megkapta, hogy megcsillogtassa a reményt és vigasztagion. Isten megelégeli a szenvedést és a fogságból hazavezeti őket. Úgy bánik népével, mint atya; megfenyíti, de azért, hogy megtérjen és új életet kezdjen.

Bővebben ...