Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "B" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "B" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 31. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY MTörv 6, 2-6

    Az Ószövetség régebbi könyvei még úgy beszélnek, hogy Isten az ember hűségét földi javakkal, az ígéret földjének hosszú birtoklásával jutalmazza. A földi jutalom, főleg a hosszú élet, előképe az örök életnek, ahol magasabb értékeket kapunk érdemeink jutalmául. Az ígéret hozzátartozik a remény felébresztéséhez. Az ember csak úgy vállal áldozatot, ha jár érte valami. A legfontosabb kötelesség Isten szeretete, ami azt jelenti, hogy semmit nem helyezünk elé az ő akaratának, s ő maga lesz a jutalmunk.

Bővebben ...

Évközi 32. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY 1 Kir 17, 10-16

    Aki kész az utolsó falatot is megosztani mással, abban többnyire nagy a hit és az Isten iránti bizalom. Ez az ószövetségi szegény özvegy hasonlít ahhoz, akit Jézus lát a templom kincstáránál, és megállapítja róla, hogy két fillérjével többet adott, mint a gazdagok nagy adományukkal. Isten azt nézi, hogy most mi telik tőlünk és mennyi bennünk a készség. Az ilyen szeretet megkapja a jutalmát: Istent nem lehet nagylelkűségben, felülmúlni.

Bővebben ...

Évközi 33. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Dán 12, 1-3

    Ószövetség késői könyveiben már jelentkezik a feltámadás és a túlvilági igazságszolgáltatás hite. A próféta ezt úgy tanítja, mint amit a kinyilatkoztatásból kapott. A feltámadással együtt jár az ítélet, amely véglegesen elválasztja az igazakat és a bűnösöket. Különleges jutalom vár azokra, akik másokat az igazság megismerésére tanítottak.

Bővebben ...

Évközi 34. vasárnap – Krisztus király vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY Dán 7, 13–14

    A Messiás hatalmát az Ószövetség többféleképpen jelezte előre. Izajás arról beszélt, hogy az e jövendő Messiás Isten lelkének te fességét birtokolja és az irgalom tetteit hajtja végre. Az olvasmány arról szól, hogy ő kap hatalmat az ítéletre. A próféta Ember, fiának nevezi, tehát valóságos ember is, de ugyanakkor az égfelhőiben jön, ami isteni kiváltság. Uralma ezért terjed ki minden népre és tart örökké.

Bővebben ...

Évközi 4. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY MTörv 18, 15–20

    Mózes arról jövendöl, hogy Isten prófétákat ad, s általuk irányítja népét, tehát hallgatni kell rájuk. A próféta feladata Isten üzenetének közvetítése. Maga a próféta szó is beszélőt jelent A küldetést természetfeletti jel kíséretében kapják, s Isten később is igazolja őket ilyen jelekkel. A hamis prófétáktól az különböztette meg őket, hogy szavuk beteljesedett.

Bővebben ...

Évközi 5. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Jób 7, 1-4. 6-7

    Jób története megkapó példa arra, hogy az ember megpróbáltatások közepette veti fel az élet értelmének a kérdését. Az ószövetségi ember még úgy érzi, hogy itt csak szolgál, dolgozik, de még nem tudja, hogy mit kap érte, hogy lesz-e végső igazságszolgáltatás. A hit azonban legalább ahhoz hozzásegítette őket, hogy Isten előtt feltárják kérdéseiket és imádkozzanak. Ott a szenvedésre még legföljebb az a válasz, hogy türelemre tanít. Az élet megoldását csak Krisztus feltámadása tárta elénk.

Bővebben ...