Az Úr egyeseket apostolokká,
evangélistákká tett
  2021. szeptember (Szent Mihály hava) 21. Kedd. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Máté és Mirella látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "B" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "B" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Húsvét 7. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY ApCsel 1, 15-17. 20a. 20c-26

    A 12 apostol az ószövetségi nép 12 törzsére utal. Isten új népét Jézus a 12 apostolra alapozta. Ezért kellett Júdás helyét betölteni. Mintegy 120-an vannak jelen, s ez a 12 tízszerese. Isten új népe reménnyel indul, van jövője. Apostolnak olyan férfit választanak, aki tud tanúskodni Jézus feltámadásáról. Az Egyház tehát a húsvétból fog táplálkozni, s a feltámadást és az örök életet fogja hirdetni.

Bővebben ...

Húsvét 5. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY ApCsel 9, 26-31

    A keresztényeket üldöző Saulból Pál apostol lett. De a küldetésre neki is elő kellett készülnie. Megtérését Isten kegyelmi beavatkozása vezette be, de még be kellett illeszkednie az Egyház közösségébe. El kellett oszlatnia a bizalmatlanságot, s meg kellett tanulnia, hogy az apostoli munkában ellenségekre is talál. Pál karizmája az volt, hogy mindezt  türelemmel vállalta és nem kívánt külön utakon járni.

Bővebben ...

Urunk mennybemenetele ("B" év)

OLVASMÁNY ApCsel 1, 1-11

    Lukács Jézus mennybemenetelét úgy írja le, mint a hit tárgyát. Az apostolok csak azt tapasztalják meg, hogy Jézus megjelenik és felemelkedik, a többi már az angyali közlésbe tartozik. Az ószövetségi teofániáknál a felhő egyszerre jelzi Isten közelségét és rejtettségét A leírás állítja, hogy teljesedett a jövendölés, amely szerint a Messiás helyet foglal Isten jobbján. Külön hangsúly van azon is, hogy megígéri a Szentlelket, mint felülről jövő erőt, aki majd vezeti az Egyház tanúskodását.

Bővebben ...

Húsvét 4. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY ApCsel 4, 8-12

    Péter beszéde a főtanács előtt nem védekezés, hanem missziós igehirdetés. Tanúskodik arról, hogy az Egyház minden kegyelmi ereje a feltámadt Krisztustól ered. Ôt lehetetlenné akarták tenni, de a feltámadásban beöltözött a hatalomba és dicsőségbe. Ô a szegletkő, amelyen Isten országa nyugszik. az részesül az örök életben, aki hittel segítségül hívja az ő nevét.

Bővebben ...

Húsvét 6. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY ApCsel 10, 25-26. 34-35. 44-48

    A szöveg ünnepélyesen beszámol az első pogány család megkeresztelkedéséről. Itt lépett ki az Egyház a zsidóság keretei közül, és megtette az első lépést ahhoz, hogy világvallás legyen. Péter külön kinyilatkoztatást kapott, hogy ne tartsa tisztátalannak, amit Isten megtisztított. A megváltás mindenkire vonatkozik és nem érvényesek többé az ószövetségi előjogok. A Szentlélek azokat hatja át, akik hisznek Jézus Krisztusban és megkeresztelkednek.

Bővebben ...

Húsvét 3. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY ApCsel 3, 13–15. 17–19

    Jézus csodatevő hatalmával igazolta tanítványait, elsősorban Pétert. Ô azonban nem keresi saját dicsőségét, hanem csak azt, hogy Jézus feltámadásáról tanúságot tegyen. A zsidók előtt a legjobb bizonyíték annak kimutatása volt, hogy Jézus halála és feltámadása a jövendölések szerint ment végbe. Ezért mondja Péter, hogy ,,atyáink Istene'' támasztotta fel. Jézus feltámadása egyébként jel is, amely megtérésre szólít fel, hiszen igazolódott benne, hogy van örök élet.

Bővebben ...