Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "B" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "B" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 6. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Lev 13, 1-2. 44-46

    A zsidó népnél a vallási és a társadalmi törvényhozás együtt volt. A betegségről keveset tudtak, s többnyire külső jelek alapján csoportosították őket. Leprának tekintettek mindenféle bőrbajt. Az ilyen beteg tisztátalannak számított, s nem vehetett részt a vallási közösség életében. A háttérben ott lappangott az a tudat is, hogy a betegséggel Isten veri meg az embert, ezért a gyógyulás után áldozatot kellett bemutatni.

Bővebben ...

Évközi 7. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 43, 18-19. 21-22. 24b-25

    A próféta a babiloni fogság idején a szabadulás örömhírét hirdeti. Isten maga vezeti vissza népét, s ez olyan újdonság, mintha a pusztaságon keresztül utat építenének. Sőt Isten belsőleg is átformálja népét, és alkalmassá teszi dicsőségének hirdetésére. Bár bűneivel a nép megbántotta Istent, de ő önmagáért gyakorol irgalmasságot velük.

 

Bővebben ...

Évközi 8. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Oz 2, 16b. 17b. 21-22

    A próféta az Istennel fennálló szövetséget a jegyesi viszonyhoz hasonlítja. A nép akkor élte ezt meg igazán, amikor az Egyiptomból való kivonulás után a pusztában vándorolt, és ott nem tekintgetett bálványok felé. Később éppen ezen a téren lett hűtlen. Isten azonban irgalmas hozzá és azt ígéri, hogy újra visszafogadja szeretetébe. A jegyesi viszonyról szóló hasonlat arra való, hogy a kiválasztottság tudatát ébren tartsa.

Bővebben ...

Évközi 8. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Oz 2, 16b. 17b. 21-22

    A próféta az Istennel fennálló szövetséget a jegyesi viszonyhoz hasonlítja. A nép akkor élte ezt meg igazán, amikor az Egyiptomból való kivonulás után a pusztában vándorolt, és ott nem tekintgetett bálványok felé. Később éppen ezen a téren lett hűtlen. Isten azonban irgalmas hozzá és azt ígéri, hogy újra visszafogadja szeretetébe. A jegyesi viszonyról szóló hasonlat arra való, hogy a kiválasztottság tudatát ébren tartsa.

Bővebben ...

Évközi 9. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY MTörv 5, 12-15

    A mózesi törvény előírta: a hetedik nap a nyugalom napja legyen. Isten azt akarta, hogy az ember az idejéből is szenteljen neki valamit, s ne merüljön el egészen a földi gondokban, ne legyen a földi vágyak rabja. Az ünnep egyúttal az Egyiptomból való szabadulás emléke is volt, tehát hozzátartozott a hálaadás. Szociális jelentősége pedig abban állott, hogy a szolgákat sem volt szabad foglalkoztatni.

Bővebben ...

Húsvét 2. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY ApCsel 4, 32-35

    Az első keresztény közösség hite a feltámadt Krisztusra épült. Életüket a szeretet gyakorlása jellemezte: Jézus meghozta nekik az üdvösség örömhírét, ők is örömet szereznek másoknak. Amellett megtapasztalták, hogy a feltámadt Krisztus, aki elküldte nekik a Szentlelket, természetfeletti erőket is mozgósít az Egyházban. apostolok igehirdetését jelek és csodák kísérték, s ugyanilyen jelnek számított a szeretet gyakorlása is.

Bővebben ...