Az Úr egyeseket apostolokká,
evangélistákká tett
  2021. szeptember (Szent Mihály hava) 21. Kedd. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Máté és Mirella látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "B" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "B" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Húsvét 2. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY ApCsel 4, 32-35

    Az első keresztény közösség hite a feltámadt Krisztusra épült. Életüket a szeretet gyakorlása jellemezte: Jézus meghozta nekik az üdvösség örömhírét, ők is örömet szereznek másoknak. Amellett megtapasztalták, hogy a feltámadt Krisztus, aki elküldte nekik a Szentlelket, természetfeletti erőket is mozgósít az Egyházban. apostolok igehirdetését jelek és csodák kísérték, s ugyanilyen jelnek számított a szeretet gyakorlása is.

Bővebben ...

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának ünnepe – Húsvéti vigília ("B" év)

Hosszabb forma:

1. OLVASMÁNY Mózes első könyvéből Ter 1, 1–2, 2

    Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott


    Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött.
    Isten szólt: ,,Legyen világosság'', és meglett a világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Aztán este lett és reggel: az első nap. 

Bővebben ...

Húsvéthétfő ("B" év)

OLVASMÁNY ApCsel 2, 14. 22–33

    Péter pünkösdi beszédének igazi tartalma a Jézus feltámadásáról való tanúskodás. A Szentlélek elküldése is annak bizonyítéka, hogy Ô él és az Atyánál van. A Szentlélek megvilágosító hatása alatt megértik a régi jövendöléseket is. Itt Péter a 16. (15.) zsoltárt magyarázza. Azután azt is megértik, hogy Jézus élete olyan volt, amelyet a sír nem nyelhetett el. Igazában földi működése közben is lélekben az Atyánál volt.

Bővebben ...

Nagypéntek ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 52, 13 – 53, 12

    A Jahve szolgájáról szóló négy ének bejelentéseket tesz Istennek arról a titokzatos küldöttéről, aki a nép és az emberiség bűneit hordozza, akit megvetnek, akit a fájdalmak emberének lehet nevezni. Olyan lesz, mint ha Isten verte volna meg, pedig csak bűneinkért vállalta a büntetést Isten kedvét találta a szolga engedelmességében, elfogadta engesztelő áldozatát, ezért szenvedésének meglesz a gyümölcse. Az apostoli Egyház ennek a jövendölésnek a fényében értelmezte Jézus szenvedését

Bővebben ...

Húsvétvasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY ApCsel 10, 34a. 37-43

    Péter a megtért pogányok előtt tanúskodik Jézus feltámadásáról. Az apostolokat az ószövetségi jövendöléseken és az üres síron kívül a megjelenések győzték meg a természetfölötti eseményről. Jézus élő valóságában mutatkozott meg előttük (vele együtt ettek!), de azt is igazolta, hogy már megdicsőült, az Atyánál van és hatalommal rendelkezik. Ôt mint embert az Atya ereje támasztotta fel, s hatalmat adott neki, hogy ő legyen majd az élők és holtak bírája.

Bővebben ...

Nagycsütörtök, az utolsó vacsora miséje ("B" év)

OLVASMÁNY Kiv 12, 1 – 8. 11 – 14

A húsvéti bárány feláldozása Jézus áldozatának előképe. Ahogy annak
vére Egyiptomban távol tartotta a csapást a választott néptől, úgy
hozott Jézus vére szabadulást a bűntől. Az ószövetségi áldozat
évenkénti ismétlése nemcsak visszatekintés volt, hanem ébren tartotta a
jövő reményét, amit a Messiás valósít meg.

Bővebben ...