Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "B" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "B" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 6. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Lev 13, 1-2. 44-46

    A zsidó népnél a vallási és a társadalmi törvényhozás együtt volt. A betegségről keveset tudtak, s többnyire külső jelek alapján csoportosították őket. Leprának tekintettek mindenféle bőrbajt. Az ilyen beteg tisztátalannak számított, s nem vehetett részt a vallási közösség életében. A háttérben ott lappangott az a tudat is, hogy a betegséggel Isten veri meg az embert, ezért a gyógyulás után áldozatot kellett bemutatni.

Bővebben ...

Évközi 7. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 43, 18-19. 21-22. 24b-25

    A próféta a babiloni fogság idején a szabadulás örömhírét hirdeti. Isten maga vezeti vissza népét, s ez olyan újdonság, mintha a pusztaságon keresztül utat építenének. Sőt Isten belsőleg is átformálja népét, és alkalmassá teszi dicsőségének hirdetésére. Bár bűneivel a nép megbántotta Istent, de ő önmagáért gyakorol irgalmasságot velük.

 

Bővebben ...

Évközi 8. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Oz 2, 16b. 17b. 21-22

    A próféta az Istennel fennálló szövetséget a jegyesi viszonyhoz hasonlítja. A nép akkor élte ezt meg igazán, amikor az Egyiptomból való kivonulás után a pusztában vándorolt, és ott nem tekintgetett bálványok felé. Később éppen ezen a téren lett hűtlen. Isten azonban irgalmas hozzá és azt ígéri, hogy újra visszafogadja szeretetébe. A jegyesi viszonyról szóló hasonlat arra való, hogy a kiválasztottság tudatát ébren tartsa.

Bővebben ...

Évközi 8. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Oz 2, 16b. 17b. 21-22

    A próféta az Istennel fennálló szövetséget a jegyesi viszonyhoz hasonlítja. A nép akkor élte ezt meg igazán, amikor az Egyiptomból való kivonulás után a pusztában vándorolt, és ott nem tekintgetett bálványok felé. Később éppen ezen a téren lett hűtlen. Isten azonban irgalmas hozzá és azt ígéri, hogy újra visszafogadja szeretetébe. A jegyesi viszonyról szóló hasonlat arra való, hogy a kiválasztottság tudatát ébren tartsa.

Bővebben ...

Évközi 9. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY MTörv 5, 12-15

    A mózesi törvény előírta: a hetedik nap a nyugalom napja legyen. Isten azt akarta, hogy az ember az idejéből is szenteljen neki valamit, s ne merüljön el egészen a földi gondokban, ne legyen a földi vágyak rabja. Az ünnep egyúttal az Egyiptomból való szabadulás emléke is volt, tehát hozzátartozott a hálaadás. Szociális jelentősége pedig abban állott, hogy a szolgákat sem volt szabad foglalkoztatni.

Bővebben ...

Húsvét 2. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY ApCsel 4, 32-35

    Az első keresztény közösség hite a feltámadt Krisztusra épült. Életüket a szeretet gyakorlása jellemezte: Jézus meghozta nekik az üdvösség örömhírét, ők is örömet szereznek másoknak. Amellett megtapasztalták, hogy a feltámadt Krisztus, aki elküldte nekik a Szentlelket, természetfeletti erőket is mozgósít az Egyházban. apostolok igehirdetését jelek és csodák kísérték, s ugyanilyen jelnek számított a szeretet gyakorlása is.

Bővebben ...