Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "B" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "B" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Húsvétvasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY ApCsel 10, 34a. 37-43

    Péter a megtért pogányok előtt tanúskodik Jézus feltámadásáról. Az apostolokat az ószövetségi jövendöléseken és az üres síron kívül a megjelenések győzték meg a természetfölötti eseményről. Jézus élő valóságában mutatkozott meg előttük (vele együtt ettek!), de azt is igazolta, hogy már megdicsőült, az Atyánál van és hatalommal rendelkezik. Ôt mint embert az Atya ereje támasztotta fel, s hatalmat adott neki, hogy ő legyen majd az élők és holtak bírája.

Bővebben ...

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának ünnepe – Húsvéti vigília ("B" év)

Hosszabb forma:

1. OLVASMÁNY Mózes első könyvéből Ter 1, 1–2, 2

    Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott


    Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött.
    Isten szólt: ,,Legyen világosság'', és meglett a világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Aztán este lett és reggel: az első nap. 

Bővebben ...

Január 1. Szűz Mária, Isten anyja ünnepe (Újév "B" év)

OLVASMÁNY Szám 6, 22–27

    Az évek fordulóján jó tudni, hogy Isten áldással fordul az ember felé. Áldását adta az ősszülőkre, Ábrahámban áldást ígért minden népnek. Krisztus is megáldotta tanítványait mennybemenetele előtt az ó és -újszövetségi istentisztelet is áldással végződik, hogy Isten szándékát ébren tartsa bennünk.

Bővebben ...

Karácsony utáni 2. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Sir 24, 1-4; 12-16

    Az ószövetségi szent író úgy látja, hogy Isten a törvényben a bölcsesség adományát adta népének, s az nem más, mint az ő örök bölcsességének megnyilatkozása. Az újszövetségi kinyilatkoztatás azonban már ebben a bölcsességben a Fiúnak, az Igének az előképét látta. Ô is közöttünk vett lakást és Istennek tetsző életre oktat bennünket.

Bővebben ...

Nagyböjt 1. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY Ter 9, 8–15

    A Szentírás visszatekintés formájában ad tanítást arról, hogy Isten igazságossága és irgalma kezdettől fogva működött a történelemben. Ô a természeti csapást is fel tudja használni arra, hogy a bűnöst megfenyítse és megtérésre bírja. Ahhoz is elég erős, hogy a jókat kimentse a bajból. Az emberiség elé határozott célt tűzött és annak meg kell valósulnia. Ezért a maradékkal szövetséget köt és biztosúja jövőjét.

Bővebben ...

Nagyböjt 2. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY Ter 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

    Ma különösnek találjuk, hogy Isten ilyen próba elé állína az embert De Ábrahám pogány környezetében az emberáldozat nem volt szokatlan, ha veszélytől akartak szabadulni. Isten iránti bizalommal engedelmeskedett, Isten pedig elfogadta engedelmességét, de tudtára adta azt is, hogy nem kíván emberáldozatot.

Bővebben ...