Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "B" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "B" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Augusztus 15. – Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) – Vigília mise ("B" év)

OLVASMÁNY 1 Krón 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2

    A szövetség ládája Mózes korából származott. A szent sátorban őrizték és benne volt a törvény két kőtáblája. Úgy szerepelt, mint Isten jelenlétének jelképe s az istentisztelet középpontja, azért viteti Dávid nagy ünnepséggel Jeruzsálembe. Majd Salamon a templomban helyezi el. Amikor a babiloniak lerombolták a templomot, a láda is elveszett. Attól kezdve Isten jelenlétét a templom és Jeruzsálem jelképezte. Az Újszövetségben Isten jelenlétének különös eszköze lett Mária, hiszen rajta keresztül történt a megtestesülés. Mária minden kiváltsága abból fakad, hogy ő az emberré lett Isten anyja.

Bővebben ...

Augusztus 20. – Szent István király, Magyarország fővédőszentje ("B" év)

OLVASMÁNY Péld 4, 10-15. 18-27

    A bölcsességi irodalom kedvelt témája volt az egyenes út, az igazság útja, amely az élethez vezet. Aki ezen az úton jár, megtalálja Isten gondviselését és nem botlik meg. Úgy érzi magát, mint aki hajnalban indult el és maga előtt látja a nappal közeledését. A gonoszok útja ellenben a sötétségbe vezet.

Bővebben ...

December 25. – Urunk születése: Karácsony – Éjféli mise ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 9, 1-6

  A próféta jelképekben jövendöl a Messiásról. Három képet használ: a
sötétben levőknek világosságot hoz, örömre hangol, mint jó aratáskor,
és megszabadít a szolgaságtól, mert leveszi a terhet és eltöri a
felügyelők botját. Azért teheti meg, mert a vállán hatalom van, isteni
erőt hordoz, s ő a béke fejedelme. Krisztus valóban meghozta a hit
világosságát, a szeretet örömét és kiszabadított a bűn szolgaságából.

Bővebben ...

December 25. – Urunk születése: Karácsony – Pásztorok miséje ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 62, 11-12

    Az üzenet Sion leányának, vagyis Jeruzsálem lakóinak szól: a fogság megszűnik, Isten felkarolja újra népét. De a babiloni fogságból való szabadulás egy végleges nagy esemény előképe. Az ilyen kifejezések, hogy szent népnek'; ,,az Úr megváltottjainak'' hívják őket, mutatják, hogy a próféta egy másik, lelki szabadulásra gondol.

Bővebben ...

December 25. – Urunk születése: Karácsony – Ünnepi mise ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 52, 7-10

    A fogságban levő nép számára a béke és az öröm szózata az volt, hogy királya marad népének Isten, gondoskodik róla, vigasztalója lesz. De a próféta egyúttal távolabbra is tekint. a föld minden népe meglátja, hogy Istentől közeledik az üdvösség. Isten úgy uralkodik, hogy magához emeli az embert, aki hittel elfogadja őt.

Bővebben ...

December 25. – Urunk születése: Karácsony – Vigília mise ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 62, 1-5

  A próféta arra tanít, hogy Isten adományait meg kell látni és tudni
kell neki örülni. A történeti eseményeket, a fogságból való hazatérést
és a békés élet felvirágzását már olyan szellemi távlatban írja le,
hogy felismerjük benne a messiási ország kegyelmi kiáradásának
előképét. Isten valóban új nevet adott, hiszen gyermekeinek hív, és nem
vagyunk elhagyottak, mert Jézus Krisztusban Isten hozzá kötötte magát
életünkhöz, Egyházával pedig létrehozta a jegyesi kapcsolatot A
kegyelem kiáradásán érzett öröm mindig lendületet ad életünknek.

Bővebben ...