Az Úr egyeseket apostolokká,
evangélistákká tett
  2021. szeptember (Szent Mihály hava) 21. Kedd. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Máté és Mirella látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "B" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "B" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 29. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 53, 10-11

    A részlet a ,,Jahve szolgája'' énekből való. Előképekben beszél a jövendő Megváltóról, aki áldozatul adja magát, s akit a szenvedés kiforgat ugyan emberi szépségéből, de győzni fog, mert Isten terve általa valósul meg. Áldozatának legnagyobb hatása az lesz, hogy sokakat megigazulttá tesz, mert a mi bűneinket és terheinket hordozta.

Bővebben ...

Évközi 27. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Ter 2, 18-24

    Isten társas lénynek teremtette az embert. A Szentírás előadásmódja magán viseli az igehirdetés jellegét. Keleten a nő a férfival szemben alárendelt viszonyban volt. A Szentírás ezzel szemben állítja, hogy a nő a férfi egyenrangú segítőtársa: az oldalából való, mellé van rendelve, s a férfi csak benne találhatja meg kiegészítését, nem az értelem nélküli természetben. A házasság egységét és felbonthatatlanságát is jelzi a szöveg: a kettő egy test lesz.

Bővebben ...

Évközi 28. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Bölcs 7, 7-11

    A szerző úgy adja elő a bölcsesség dicséretét, mint Salamon király szavait. Igazi bölcsességet csak Isten adhat, ezért imádkozni kell érte. A földi javaknak is megvan az értékük, de azok mulandók. A bölcsesség az Istennel és a világgal való kapcsolatban igazítja el az embert, és elvezeti az örök életre. Ugyanakkor a földi javak helyes felhasználásához is hozzásegít.

Bővebben ...

Évközi 26. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Szám 11, 25–29

    Isten lelke az ószövetségi kinyilatkoztatásban még csak a teremtő, a mindent felemelő és megtisztító erőt jelentette. Isten megmutatta, hogy ezt az erőt bőven akarja osztogatni, és akik megkapják, azok a közösség javát szolgálják. Mózes megérti Isten gondolatát, ezért kívánja, hogy bárcsak az egész népet áthatná Isten lelke. A Szentlélek egyetemes kiáradását Krisztus hozta meg.

Bővebben ...

Október 8. – Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátronája ("B" év)

OLVASMÁNY Sir 24, 23–31

    A Szentírásban a bölcsesség az a tudás, amelyet a kinyilatkoztatás megértéséből merítünk. Benne van az istenfélelem, az engedelmesség és a boldogító tudat, hogy Isten gondviselése vezet. Ilyen értelemben vannak a bölcsességnek gyümölcsei, megtanít a szeretetre, az élet értékére, a vonzó viselkedésre. Aki ezen az úton halad, állandóan vágyódik Isten teljessége után. Máriára ezért lehet alkalmazni a megnevezést, hogy ő a ,,bölcsesség széke''.

Bővebben ...

Évközi 25. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Bölcs 2, 12. 17–20

    Állandó emberi jelenség az, hogy az ösztönös vágyakban elmerült emberek nem viselik el környezetükben az igazat, aki Istenben bízik és megtartja törvényeit. Gúnnyal vagy erőszakkal akarják lehetetlenné tenni. Közben saját magukat is meg akarják nyugtatni azzal, hogy ha Isten nem lép közbe az igaz érdekében, akkor nincs is, és nem kell félni tőle. Az ellentmondás ilyen alapon éleződött ki Jézus és a nép vallási vezetői között is.

Bővebben ...