Isten megdicsőítette Fiát, Jézust,
akit ti kiszolgáltattatok
  2021. április (Szent György hava) 18. Vasárnap. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Andrea és Ilma látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "B" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "B" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 4. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY MTörv 18, 15–20

    Mózes arról jövendöl, hogy Isten prófétákat ad, s általuk irányítja népét, tehát hallgatni kell rájuk. A próféta feladata Isten üzenetének közvetítése. Maga a próféta szó is beszélőt jelent A küldetést természetfeletti jel kíséretében kapják, s Isten később is igazolja őket ilyen jelekkel. A hamis prófétáktól az különböztette meg őket, hogy szavuk beteljesedett.

Bővebben ...

Vízkereszt utáni vasárnap: Urunk megkeresztelkedése ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 42, 1-4. 6–7

    A próféta a titokzatos alaknak, Jáhve szolgájának képében beszél a Messiásról, akinek küldetése minden néphez szól. Különös erénye az lesz, hogy reményt, bátorítást ad: a megrokkant nádat nem töri le, hanem felegyenesíti. Az apostolok még jobban hittek a győzelemben, mert tudták, hogy Jézus nem szolga, hanem a Fiú, aki az Atya elismerő nyilatkozatával indult el küldetésének teljesítésére.

Bővebben ...

Évközi 3. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY Jón 3, 1-5. 10

    Az ószövetségi próféta is igyekszik ellensúlyozni azt az elbizakodottságot, amely sokaknál abból eredt, hogy Isten szövetséget kötött Ábrahám utódaival. Jónás könyve példabeszédes történettel mutatja be, hogy Isten irgalmas a pogányokhoz, s elfogadja imájukat és vezeklésüket: Ninive, a felnagyított kiterjedésű város tulajdonképpen az egész pogány világ képe. Izrael küldetése nem öntetszelgésre szólt, hanem az igaz Isten előtti hódolat hirdetésére.

Bővebben ...

Urunk megjelenése (Vízkereszt "B" év)

OLVASMÁNY Iz 60, 1-6

    Isten segítségének közeledését a próféta szívesen érzékelteti a világosság és a sötétség ellentétével. A világosságot Isten dicsőségének megjelenése árasztja. Az Ószövetségben ez a dicsőség (kabod) egyenlő Isten erejével, mindenhatóságával, világfelettiségével és irgalmával. A próféta először a fogságból való hazatérésben látja Isten dicsőségének kinyilvánulását, de ez már előképe Isten jövőbeli nagy tettének, amellyel a népeket összegyűjti a Messiás országába. A napkelen bölcsek látogatása ehhez adja a bevezetést.

Bővebben ...

Évközi 2. vasárnap ("B" év)

OLVASMÁNY 1 Sám 3, 3b-10. 19

    Sámuel az ószövetségi próféta tipikus alakja. Anyja mint gyermeket felajánlja a templom szolgálatára, Isten pedig felhasználja üzenetének közvetítésére. A leírásban benne van a mód is, ahogy Isten eszközéül választja a küldöttet. Szól, jelet ad, de az embernek szabadon kell a feladatot elfogadnia. Isten önkéntes szolgálatot követel mindenkitől. A próféták különben a vallásos élet példaképei is voltak.

Bővebben ...

Január 1. Szűz Mária, Isten anyja ünnepe (Újév "B" év)

OLVASMÁNY Szám 6, 22–27

    Az évek fordulóján jó tudni, hogy Isten áldással fordul az ember felé. Áldását adta az ősszülőkre, Ábrahámban áldást ígért minden népnek. Krisztus is megáldotta tanítványait mennybemenetele előtt az ó és -újszövetségi istentisztelet is áldással végződik, hogy Isten szándékát ébren tartsa bennünk.

Bővebben ...