Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "B" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "B" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "B" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Nagyböjt 3. vasárnapja ("B" év)

Hosszabb forma:

OLVASMÁNY Kiv 20, 1-17

    A vallás az embernek Istennel való kapcsolata, ahogy azt a kinyilatkoztatás elénk tárja. Isten a maga elkötelezettségének a szövetség nevet adta. A kinyilatkoztatás hihetőségének igazolásai a csodák és az is, hogy az erkölcsi követelmények összhangban állanak a természettörvénnyel. A tízparancsolat ezért is kötelez bennünket. Olyan alapvető követelményeket tartalmaz, amelyek az egyén és a közösség életének emberi szintjét biztosítják.

Bővebben ...

Nagyböjt 4. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY 2 Krón 36, 14-16. 19-23

    A szerző visszatekint népe történetére a babiloni fogság után. Isten a szövetséghez híven mindig figyelmeztette népét a próféták által, de a vezetők nem hallgattak rá. Ezért jogos volt a büntetés, a templom és a város pusztulása meg a fogság. De Isten büntetése az irgalom jele is, mert felhív a bűnbánatra. Isten tehát az ember javát akarja, nem a büntetést

Bővebben ...

Nagyböjt 5. vasárnapja ("B" év)

OLVASMÁNY Jer 31, 31-34

    Az ószövetségi törvény is kinyilatkoztatás volt. De a nép története megmutatta, hogy a törvény önmagában nem elég az ember átalakításához. A kőtáblára írt törvény csak az utat mutatta, de nem adott belső segítséget. Isten azonban megígérte, hogy új szövetséget köt az emberrel, új népet szerez magának. A szívükbe írja a törvényt, s belülről kapják az indíttatást az engedelmességre. Krisztus kegyelme és a Szentlélek ereje valóban erre segít
.

Bővebben ...

Nagycsütörtök, az utolsó vacsora miséje ("B" év)

OLVASMÁNY Kiv 12, 1 – 8. 11 – 14

A húsvéti bárány feláldozása Jézus áldozatának előképe. Ahogy annak
vére Egyiptomban távol tartotta a csapást a választott néptől, úgy
hozott Jézus vére szabadulást a bűntől. Az ószövetségi áldozat
évenkénti ismétlése nemcsak visszatekintés volt, hanem ébren tartotta a
jövő reményét, amit a Messiás valósít meg.

Bővebben ...

Nagycsütörtök, krizmaszentelési mise ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 61, 1 – 3a. 6a. 8b – 9

    Már a próféták is tudatában voltak annak, hogy küldetésüket Isten lelke irányítja, ezért tudták a földi életet kapcsolatba hozni Istennel: az ő vigasztalását és figyelmeztetését közvetítették. Kinyilvánították azt is, hogy Isten megjutalmazza a hűséget és az engedelmességet. Összefoglalótag azt mondhatjuk, hogy a próféták Isten lelkének segítségével rányomták a szentség jellegét népük életére. Ebben előképei Krisztusnak, aki az egész emberiség életét megszentelte.

Bővebben ...

Nagypéntek ("B" év)

OLVASMÁNY Iz 52, 13 – 53, 12

    A Jahve szolgájáról szóló négy ének bejelentéseket tesz Istennek arról a titokzatos küldöttéről, aki a nép és az emberiség bűneit hordozza, akit megvetnek, akit a fájdalmak emberének lehet nevezni. Olyan lesz, mint ha Isten verte volna meg, pedig csak bűneinkért vállalta a büntetést Isten kedvét találta a szolga engedelmességében, elfogadta engesztelő áldozatát, ezért szenvedésének meglesz a gyümölcse. Az apostoli Egyház ennek a jövendölésnek a fényében értelmezte Jézus szenvedését

Bővebben ...