Az Úr egyeseket apostolokká,
evangélistákká tett
  2021. szeptember (Szent Mihály hava) 21. Kedd. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Máté és Mirella látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Karácsony utáni 2. vasárnap

OLVASMÁNY Sir 24, 1-4; 12-16

    Az ószövetségi szent író úgy látja, hogy Isten a törvényben a bölcsesség adományát adta népének, s az nem más, mint az ő örök bölcsességének megnyilatkozása. Az újszövetségi kinyilatkoztatás azonban már ebben a bölcsességben a Fiúnak, az Igének az előképét látta. Ő is közöttünk vett lakást, és Istennek tetsző életre oktat bennünket.

Bővebben ...

Évközi 32. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY 2 Mak 7, 1-2. 9-14

    Az ószövetségi könyvek közül itt áll előttünk legvilágosabban a túlvilági igazságszolgáltatásba és a feltámadásba vetett hit. Akik vállalták a vértanúságot, azok mindent odaadtak Istennek, ezért remélhették, hogy mindent visszakapnak. Az erkölcsi helytállás és a hitben való kitartás végső indítéka csak az lehet, hogy Isten a túlvilágon is tud jutalmazni vagy büntetni.

Bővebben ...

Évközi 34. vasárnap – Krisztus király vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY 2 Sám 5, 1-3

    A Sinai szövetségkötésben Isten megígérte, hogy védelmezi a népet és biztosítja hazájuk békés birtoklását: ez egyenlő azzal, hogy ő népének a királya. De a népből később hiányzott a kellő hit és az összetartás, ezért kívántak látható királyt. Sámuel próféta Dávidot keni fel királynak, aki aztán ígéretet kap, hogy Isten a maga egyetemes királyságát az ő utóda, a Messiás által fogja gyakorolni.

Bővebben ...

Évközi 31. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Bölcs 11, 22 – 12, 2

    Az Isten irgalmáról és jóságáról való elmélkedés hozzátartozik a tudatos vallásossághoz. Aki semmiből teremtette a világot, annak megvolt vele a célja. Ő életre hív, nem pusztulásra, és semmit sem gyűlöl abból, amit alkotott. Ha tehát létünk olyan mulandónak látszik is, minta reggeli harmat, Isten akkor is magához akar emelni, s ezért adja meg a bűnbánat kegyelmét.

Bővebben ...

Évközi 33. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Mal 3, 19-20a

    Malakiás próféta a babiloni fogság után működött. Szomorúan látta, hogy sem az elöljárók, sem a nép nem tanult Isten büntetéséből, és nem veszik komolyan Isten törvényét. Ezért hivatkozik az ítéletre, amely olyan kemény lesz, mint a tűz, amely elégeti az ágat és a gyökeret. Csak az állhat Isten színe elé, aki féli a nevét, vagyis teljesíti akaratát.

Bővebben ...

November 1. – Mindenszentek ünnepe ("C" év)

OLVASMÁNY Jel 7, 2-4. 9-14

    A Jelenések könyve az 1. század végén keletkezett, és képekben utal arra, hogy az Egyháznak valódi történeti élete lesz. Meg kell küzdenie mindenféle bajjal, a gonoszság hatalmával, de az mind Isten tudtával történik. A választottakra először alkalmazza a 144-ezernyi sokaságot, a 12 ószövetségi törzs 12 ezerszeresét, azután pedig megszámlálhatatlan sokaságról beszél. Isten végtelenül irgalmas, azért dicsőítés illeti őt és a Bárányt.

Bővebben ...