Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. február (Böjtelő hava) 23. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Alfréd látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

A Szent Család ünnepe (Vasárnap Karácsony nyolcada alatt "C" év)

OLVASMÁNY Sir 3, 3-7. 14-17a

    Az ószövetségi bölcsességi irodalomnak megvolt a sajátos szemléleti módja. A kiindulás az, hogy a világ felett abszolút módon érvényesül Isten uralma. Annak elismerése adja meg a rendet, a békességet, az összhangot. De már felcsillan az a gondolat is, hogy a szeretet gyakorlása következményeiben áttöri a család kereteit, mert benne van Isten szolgálata is, s így ő jutalmazza meg a család összetartását és áldozatos lelkületét.

Bővebben ...

Advent 1. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY Jer 33, 14-16

    Az üdvösség történetében a remény kezdettől fogva nagy szerepet játszott. Isten ígéretet tett, és azt fokozatosan beváltotta. A nagy ígéret a végső szabadulás, az üdvösség, amit többnyire csak jelképek mutatnak be. Az olvasmány szövege utal a próféta előbbi jövendölésére (23, 5?6), amely szintén Dávid házának örök uralmáról szól. Az uralom szellemiségét és természetfölöttiségét mutatja a kifejezés, hogy ,,az Úr a mi igazságunk''.

Bővebben ...

Advent 2. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY Bár 5, 1-9

    A próféta lelkesen jelenti be Jeruzsálemnek, illetve a fogságba hurcolt népnek, hogy Isten megelégelte szenvedésüket, és a fogságot felváltja a hazatérés öröme. Akiket az ellenség elhurcolt, azokat Isten vezeti vissza, ezért a göröngyös utak is simává válnak. Isten megengedi népének, hogy újra megtapasztalja az örömet, a világosságot, az igazságosságot és a dicsőséget.

Bővebben ...

Advent 3. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY Szof 3, 14-18a

    A próféták tudták ostorozni a bűnösöket, fenyegettek Isten ítéletével, de tudták hirdetni a megbocsátást és a vigasztalást is. Az emberek úgy érzik, hogy a bajokban Isten elhagyta őket. Isten azonban hű ígéretéhez, és közöttük marad, s szeretetét újra meg újra kinyilvánítja. A megbocsátásnak és az örömnek az ideje előképe a Messiás kegyelmi adományainak.

Bővebben ...

Advent 4. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY Mik 5, 1-4a

    A próféta visszatekint népe múltjára, és látja, hogy királyai, vezetői romlásba vitték az országot. Isten azonban hű maradt a Dávidnak adott ígérethez. Dávid családjából, Betlehemből jön a Szabadító, aki igazi pásztor lesz, összegyűjti a szétszórt népet, Isten nevében és erejével intézkedik, és békét hirdet a világnak. Itt már kibontakoznak a Messiás természetfölötti uralmának vonásai.

Bővebben ...

Augusztus 15. – Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) – Ünnepi mise ("C" év)

OLVASMÁNY Jel 11, 19a; 12, 1-6a. 10

    Az apostol látomásában összefonódik Máriának és az Egyháznak a képe. Az égen megjelenő jel, az asszony: a Messiás gyermek anyja, de egyúttal Isten népének is a megszemélyesítője. A tizenkét csillag a választott nép tizenkét törzsére és a tizenkét apostolra emlékeztet. A szülés fájdalmai jelképezik az Egyház küzdelmeit a földi történelemben. Gyermekeit a gonoszság hatalma mindig veszélyezteti, de Isten gondviselése őrködik üdvösségük felett. Főleg azáltal, hogy Mária Fia vasvesszővel, azaz teljes hatalommal kormányoz.

Bővebben ...