Isten próbára tette, és magához
méltónak találta őket
  2020. szeptember (Szent Mihály hava) 24. Csütörtök. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Gellért és Mercédesz látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Karácsony utáni 2. vasárnap

OLVASMÁNY Sir 24, 1-4; 12-16

    Az ószövetségi szent író úgy látja, hogy Isten a törvényben a bölcsesség adományát adta népének, s az nem más, mint az ő örök bölcsességének megnyilatkozása. Az újszövetségi kinyilatkoztatás azonban már ebben a bölcsességben a Fiúnak, az Igének az előképét látta. Ő is közöttünk vett lakást, és Istennek tetsző életre oktat bennünket.

Bővebben ...

Évközi 32. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY 2 Mak 7, 1-2. 9-14

    Az ószövetségi könyvek közül itt áll előttünk legvilágosabban a túlvilági igazságszolgáltatásba és a feltámadásba vetett hit. Akik vállalták a vértanúságot, azok mindent odaadtak Istennek, ezért remélhették, hogy mindent visszakapnak. Az erkölcsi helytállás és a hitben való kitartás végső indítéka csak az lehet, hogy Isten a túlvilágon is tud jutalmazni vagy büntetni.

Bővebben ...

Évközi 34. vasárnap – Krisztus király vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY 2 Sám 5, 1-3

    A Sinai szövetségkötésben Isten megígérte, hogy védelmezi a népet és biztosítja hazájuk békés birtoklását: ez egyenlő azzal, hogy ő népének a királya. De a népből később hiányzott a kellő hit és az összetartás, ezért kívántak látható királyt. Sámuel próféta Dávidot keni fel királynak, aki aztán ígéretet kap, hogy Isten a maga egyetemes királyságát az ő utóda, a Messiás által fogja gyakorolni.

Bővebben ...

Évközi 31. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Bölcs 11, 22 – 12, 2

    Az Isten irgalmáról és jóságáról való elmélkedés hozzátartozik a tudatos vallásossághoz. Aki semmiből teremtette a világot, annak megvolt vele a célja. Ő életre hív, nem pusztulásra, és semmit sem gyűlöl abból, amit alkotott. Ha tehát létünk olyan mulandónak látszik is, minta reggeli harmat, Isten akkor is magához akar emelni, s ezért adja meg a bűnbánat kegyelmét.

Bővebben ...

Évközi 33. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Mal 3, 19-20a

    Malakiás próféta a babiloni fogság után működött. Szomorúan látta, hogy sem az elöljárók, sem a nép nem tanult Isten büntetéséből, és nem veszik komolyan Isten törvényét. Ezért hivatkozik az ítéletre, amely olyan kemény lesz, mint a tűz, amely elégeti az ágat és a gyökeret. Csak az állhat Isten színe elé, aki féli a nevét, vagyis teljesíti akaratát.

Bővebben ...

November 1. – Mindenszentek ünnepe ("C" év)

OLVASMÁNY Jel 7, 2-4. 9-14

    A Jelenések könyve az 1. század végén keletkezett, és képekben utal arra, hogy az Egyháznak valódi történeti élete lesz. Meg kell küzdenie mindenféle bajjal, a gonoszság hatalmával, de az mind Isten tudtával történik. A választottakra először alkalmazza a 144-ezernyi sokaságot, a 12 ószövetségi törzs 12 ezerszeresét, azután pedig megszámlálhatatlan sokaságról beszél. Isten végtelenül irgalmas, azért dicsőítés illeti őt és a Bárányt.

Bővebben ...