Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

A Szent Család ünnepe (Vasárnap Karácsony nyolcada alatt "C" év)

OLVASMÁNY Sir 3, 3-7. 14-17a

    Az ószövetségi bölcsességi irodalomnak megvolt a sajátos szemléleti módja. A kiindulás az, hogy a világ felett abszolút módon érvényesül Isten uralma. Annak elismerése adja meg a rendet, a békességet, az összhangot. De már felcsillan az a gondolat is, hogy a szeretet gyakorlása következményeiben áttöri a család kereteit, mert benne van Isten szolgálata is, s így ő jutalmazza meg a család összetartását és áldozatos lelkületét.

Bővebben ...

Advent 1. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY Jer 33, 14-16

    Az üdvösség történetében a remény kezdettől fogva nagy szerepet játszott. Isten ígéretet tett, és azt fokozatosan beváltotta. A nagy ígéret a végső szabadulás, az üdvösség, amit többnyire csak jelképek mutatnak be. Az olvasmány szövege utal a próféta előbbi jövendölésére (23, 5?6), amely szintén Dávid házának örök uralmáról szól. Az uralom szellemiségét és természetfölöttiségét mutatja a kifejezés, hogy ,,az Úr a mi igazságunk''.

Bővebben ...

Advent 2. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY Bár 5, 1-9

    A próféta lelkesen jelenti be Jeruzsálemnek, illetve a fogságba hurcolt népnek, hogy Isten megelégelte szenvedésüket, és a fogságot felváltja a hazatérés öröme. Akiket az ellenség elhurcolt, azokat Isten vezeti vissza, ezért a göröngyös utak is simává válnak. Isten megengedi népének, hogy újra megtapasztalja az örömet, a világosságot, az igazságosságot és a dicsőséget.

Bővebben ...

Advent 3. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY Szof 3, 14-18a

    A próféták tudták ostorozni a bűnösöket, fenyegettek Isten ítéletével, de tudták hirdetni a megbocsátást és a vigasztalást is. Az emberek úgy érzik, hogy a bajokban Isten elhagyta őket. Isten azonban hű ígéretéhez, és közöttük marad, s szeretetét újra meg újra kinyilvánítja. A megbocsátásnak és az örömnek az ideje előképe a Messiás kegyelmi adományainak.

Bővebben ...

Advent 4. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY Mik 5, 1-4a

    A próféta visszatekint népe múltjára, és látja, hogy királyai, vezetői romlásba vitték az országot. Isten azonban hű maradt a Dávidnak adott ígérethez. Dávid családjából, Betlehemből jön a Szabadító, aki igazi pásztor lesz, összegyűjti a szétszórt népet, Isten nevében és erejével intézkedik, és békét hirdet a világnak. Itt már kibontakoznak a Messiás természetfölötti uralmának vonásai.

Bővebben ...

Augusztus 15. – Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) – Ünnepi mise ("C" év)

OLVASMÁNY Jel 11, 19a; 12, 1-6a. 10

    Az apostol látomásában összefonódik Máriának és az Egyháznak a képe. Az égen megjelenő jel, az asszony: a Messiás gyermek anyja, de egyúttal Isten népének is a megszemélyesítője. A tizenkét csillag a választott nép tizenkét törzsére és a tizenkét apostolra emlékeztet. A szülés fájdalmai jelképezik az Egyház küzdelmeit a földi történelemben. Gyermekeit a gonoszság hatalma mindig veszélyezteti, de Isten gondviselése őrködik üdvösségük felett. Főleg azáltal, hogy Mária Fia vasvesszővel, azaz teljes hatalommal kormányoz.

Bővebben ...