Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Egyetemes könyörgések az év utolsó estéjére ("C" év)


Pap:    Testvéreim! Még néhány óra, és vége lesz ennek az esztendőnek. Adjunk hálát a gondviselő Istennek az elmúlt év minden ajándékáért!

Lektor:    1.    Fogadd el, Urunk, hálánkat azért, hogy hitünk meg nem ingott és reményünk meg nem fogyatkozott!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Fogadd el, Urunk, hálánkat azért, hogy sok bűntől megóvtál és szeretetedben megőriztél!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Fogadd el, Urunk, hálánkat azért, hogy az elmúlt esztendőben megtartottál minket békességben és egészségben!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Fogadd, Urunk, hálánkat azért, hogy atyai jóságoddal gondot viseltél testi és lelki életünkre!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy szüntelenül hálásak legyünk segítségedért, amellyel munkánkban és küzdelmeinkben mellettünk álltál!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    6.    Add, Urunk, hogy mindig hálásak legyünk irgalmadért, amellyel megpróbáltatásainkból kimentettél bennünket!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Mindenható, örök Isten! Megköszönjük az elmúlt esztendőben kapott sok ajándékot, amellyel elárasztottál bennünket. Fogadd el őszinte bűnbánatunkat is: fájlaljuk a sok hűtlenséget, mulasztást és hanyagságot, amellyel megbántottunk. Add, hogy kegyelmed segítségével az új esztendőben újemberekké lehessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.