Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Január 1. Szűz Mária, Isten anyja ünnepe (Újév "C" év)

OLVASMÁNY Szám 6, 22-27

    Az évek fordulóján jó tudni, hogy Isten áldással fordul az ember felé. Áldását adta az ősszülőkre, Ábrahámban áldást ígért minden népnek. Krisztus is megáldotta tanítványait mennybemenetele előtt Az ó- és újszövetségi istentisztelet is áldással végződik, hogy Isten szándékát ébren tartsa bennünk.


OLVASMÁNY Mózes negyedik könyvéből

    Hívják le Izrael fiaira a nevemet, és én megáldom őket.

    Így szólt az Úr Mózeshez:
    ,,Mondd meg Áron főpapnak és fiainak, a papoknak: Így áldjátok meg Izrael fiait, ezekkel a szavakkal:
Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget!
    Hívják le Izrael fiaira a nevemet, és én megáldom őket.''

    Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 66, 2-3. 5. 6 és 8    5. tónus.   


Válasz: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket. Vö. 2a. vers.

Előénekes: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, *ragyogtassa fel arcát fölöttünk,
hogy megismerjék a földön utadat, * és üdvösségedet az összes nemzetek.
Hívek: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket.

E: Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, + mert igazságosan ítéled a népeket, * és te vezérled őket a földön.
H: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket.

E: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * dicsőítsenek az összes nemzetek.
Áldjon meg minket az Isten, * félve tisztelje őt a föld minden határa.
H: Könyörüljön rajtunk az Isten * és áldjon meg minket.

SZENTLECKE Gal 4, 4-7

    Az idők te teljességét éppen az adta meg, hogy az isteni személy belépett az emberiség családjába. A mi életünket akarta isteni tartalommal kitölteni.  Azzal, hogy vállalta az anya gyermek kapcsolatát, megmutatta, hogy bízik az emberben és értékeli az emberi szeretetet, s ő maga is örömét találja abban, ha szeretetet sugározhat. Mária anyasága így már előre mutat a megváltás végső ajándékára, hogy mi is Isten gyermekeivé válunk. A gyermek lelkületét a Szentlélek biztosítja bennünk.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből

    Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született.

    Testvéreim! Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük.
    Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte Fiának Lelkét, aki ezt kiáltja: ,,Abba Atyám!''
    Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.

    Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 6. szám.
Sokízben szólt prófétái által az ősatyákhoz egykor az Isten: * végül a beteljesedés napjaiban Fia által szólt hozzánk. Zsid 1, 1-2 – 6. tónus.
Alleluja.

EVANGÉLIUM Lk 2, 16-21

    Mária megőrizte szívében mindazt amit Jézusról hallott, és eltöprengett rajta. A kinyilatkoztatás kezdődött az angyali üzenettel, folytatódott a Józsefnek és a pásztoroknak, Simeonnak és Annának a szavaival. Jézust tehát csak a hiten keresztül lehet megismerni, s Mária a hitben is példakép. A kinyilatkoztatásnak az a célja, hogy kitárja előttünk Isten dicsőségét, irgalmát, s ugyanakkor felemeljen bennünket az örök értékek magaslatára. Így éljük meg az idők teljességét.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

    Megtalálták Máriát, Józsefet és a Kisdedet...
    Eltelt nyolc nap, és a Jézus nevet adták neki.

    A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint (az angyalok) előre megmondták nekik.
    Azután eltelt nyolc nap, és körülmetélték a Gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna.

    Ezek az evangélium igéi.


Egyetemes könyörgések Szűz Mária Istenanyaságának ünnepére


Pap:    Testvéreim! Az új esztendő első napján kérjük gondviselő mennyei Atyánkat, hogy az Istenanya közbenjárására áldjon meg bennünket az egész esztendőben!

Lektor:    1.    Add, Urunk, hogy Szűzanyánk közbenjárására eredményes legyen Szentséges Atyánknak, főpásztorainknak és papjainknak apostoli munkája!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Add, Urunk, hogy az emberiség felismerje a Boldogságos Szűz istenanyai méltóságát, és gyermeki bizalommal forduljon hozzá!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Add, Urunk, hogy akik az Istenanyában égi édesanyát kaptunk, szeretettel mutassuk meg, hogy gyermekei vagyunk!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Add, Urunk, hogy egyházközségünk minden tagja egész évben érezhesse a Szent Szűz anyai pártfogását!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Add, Urunk, hogy lelki válsággal küzdő híveid a Szűzanya közbenjárására megtalálják a hozzád vezető utat!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Gondviselő Atyánk! A Boldogságos Istenanya személyében hatalmas pártfogót adtál gyermekeidnek. Add, kérünk, hogy akik Fiadnak hűséges hívei akarunk maradni, mindhalálig érezzük szűzi Anyjának hathatós segítségét. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek:    Ámen.