Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Egyetemes könyörgések Pünkösdre II. (Ünnepi mise "C" év)

Egyetemes könyörgések Pünkösdre II. (Ünnepi mise "C" év)

Pap:    Kérjük, testvéreim, a Szentlelket, a hét ajándék Istenét, hogy árassza kegyelmi ajándékait az Egyházra és az egész világra!


Lektor:
    1.    Bölcsesség Lelke, segítsd Szentatyánkat, a hittudósokat és a hit tanítóit, hogy meggyőzően hirdessék igazságaidat!
        Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

    2.    Értelem Lelke, tedd fogékonnyá az emberiséget az igazi értékek felismerésére és megbecsülésére!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    3.    Jótanács Lelke, segítsd a bizonytalankodókat, hogy eligazodjanak az eszmék zűrzavarában!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    4.    Tudomány Lelke, segíts, hogy az evilági tudományok mellett az örök igazságok megismerését is igényeljük!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    5.    Jámborság Lelke, segíts, hogy újra megtanuljunk és szeressünk imádkozni!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    6.    Erősség Lelke, segíts, hogy semmi el ne térítsen bennünket az üdvösség útjáról!
        Hívek: Kérünk téged . . .

    7.    Az Úr félelmének Lelke, adj nekünk mélységes tiszteletet az isteni és a szent dolgok iránt!
        Hívek: Kérünk téged . . .

Pap:    Szentlélek Úristen! Te az első Pünkösd ünnepén kiáradtál a világra és az Egyházra; világosítsd meg ma is a hívőket és nemhívőket, hogy az igazságot keressék, felismerjék és meg is valósítsák. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek:    Ámen.