Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem
  2020. szeptember (Szent Mihály hava) 23. Szerda. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Tekla látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 25. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Ám 8, 4-7

    Isten irgalma és igazságossága együtt működik. Ő szívesen megbocsát, de rámutat a bűn rosszaságára is. Ámosz próféta arra is küldetést kapott, hogy a társadalmi élet visszásságait ostorozza. Isten látja a szegények szenvedését és a hatalmaskodók gőgjét Külön nyomatékot kap az a fenyegetés, hogy a szeretetlenség és az igazságtalanság bűneit nem felejti el. Később Jézus is ezeket emelte ki az ítéletről szóló beszédében.

Bővebben ...

Évközi 23. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Bölcs 9, 13-19

    A gondolkodó emberek mindig különbséget tettek a tudás és a bölcsesség között. Tudást szerezhetünk tapasztalásból, de érezzük, hogy ott is mindig több a titok, mint a világos látás. Az élet nagy összefüggéseit, Isten terveit magunktól egyáltalán nem tudjuk kifürkészni. Itt csak Isten gyújthat világosságot számunkra. Ezt a bölcsességet kérni kell, és nem szabad engedni, hogy a test elhomályosítsa a lélek szemét.

Bővebben ...

Szeptember 8. – Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) ("C" év)

OLVASMÁNY Mik 5, 1-4a

    Mikeás próféta, Izajás kortársa arról beszél, hogy Jeruzsálem és a nép a kinyilatkoztatás ellenére sem hűséges Istenhez, ezért Isten elfordul tőlük, és büntetést küld rájuk. Ennek ellenére eljön az idő, amikor teljesíti ígéretét. Nem Jeruzsálemből, hanem a jelentéktelen Betlehemből hozza a szabadítót, aki az Úr erejében legelteti nyáját. Uralma kiterjed a föld határáig, vagyis egyetemes uralkodó lesz, aki az egész emberiségnek üdvösséget hoz.

Bővebben ...

Évközi 22. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Sir 3, 19-21. 30-31

    A tudatos szerénység a kevélység ellenszere. Nemcsak azért hasznos, mert barátokat szerezhetünk általa, hanem azért is, mert kifejeződik benne igazi emberségünk. Állandóan függünk Istentől és az emberektől, rászorulunk másokra, de a bizalmat ki kell érdemelni. Teremtményi mivoltunk is a szerénységet ajánlja, hiszen csak Isten erejével válhatunk naggyá.

Bővebben ...

Évközi 24. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Kiv 32, 7-11. 13-14

    A szentírási részletben két kép áll előttünk. Az egyik arra mutat, hogy az ember mennyire állhatatlan tud lenni a hitében, és a nehézségek között mennyire nincs benne kitartás. A nép megtapasztalta Isten erejét, jóságát, s amikor rövid időre magára marad, a bálványok védelme alá helyezkedik. A másik kép azt mutatja, hogy mennyire kellenek a közbenjárók, akik engesztelést nyújtanak a közösség bűnéért Az egyetemes közvetítő Jézus Krisztus, és az Egyház is az ő művét folytatja.

Bővebben ...

Évközi 21. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 66, 18-21

    Már az ószövetségi kinyilatkoztatásban megtalálható az üzenet, hogy Isten az üdvösség örömhírét minden embernek szánta. A próféta ezt akkor hirdeti, amikor a nép a fogságból hazatér, és szegényes körülmények között építi fel újra hazáját, s nem álmodhatott dicsőséges földi jövendőről. Isten megmutatja, hogy a pogány népeket is be tudja vonni tervének megvalósításába.

Bővebben ...