Isten megdicsőítette Fiát, Jézust,
akit ti kiszolgáltattatok
  2021. április (Szent György hava) 18. Vasárnap. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Andrea és Ilma látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 25. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Ám 8, 4-7

    Isten irgalma és igazságossága együtt működik. Ő szívesen megbocsát, de rámutat a bűn rosszaságára is. Ámosz próféta arra is küldetést kapott, hogy a társadalmi élet visszásságait ostorozza. Isten látja a szegények szenvedését és a hatalmaskodók gőgjét Külön nyomatékot kap az a fenyegetés, hogy a szeretetlenség és az igazságtalanság bűneit nem felejti el. Később Jézus is ezeket emelte ki az ítéletről szóló beszédében.

Bővebben ...

Évközi 23. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Bölcs 9, 13-19

    A gondolkodó emberek mindig különbséget tettek a tudás és a bölcsesség között. Tudást szerezhetünk tapasztalásból, de érezzük, hogy ott is mindig több a titok, mint a világos látás. Az élet nagy összefüggéseit, Isten terveit magunktól egyáltalán nem tudjuk kifürkészni. Itt csak Isten gyújthat világosságot számunkra. Ezt a bölcsességet kérni kell, és nem szabad engedni, hogy a test elhomályosítsa a lélek szemét.

Bővebben ...

Szeptember 8. – Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) ("C" év)

OLVASMÁNY Mik 5, 1-4a

    Mikeás próféta, Izajás kortársa arról beszél, hogy Jeruzsálem és a nép a kinyilatkoztatás ellenére sem hűséges Istenhez, ezért Isten elfordul tőlük, és büntetést küld rájuk. Ennek ellenére eljön az idő, amikor teljesíti ígéretét. Nem Jeruzsálemből, hanem a jelentéktelen Betlehemből hozza a szabadítót, aki az Úr erejében legelteti nyáját. Uralma kiterjed a föld határáig, vagyis egyetemes uralkodó lesz, aki az egész emberiségnek üdvösséget hoz.

Bővebben ...

Évközi 22. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Sir 3, 19-21. 30-31

    A tudatos szerénység a kevélység ellenszere. Nemcsak azért hasznos, mert barátokat szerezhetünk általa, hanem azért is, mert kifejeződik benne igazi emberségünk. Állandóan függünk Istentől és az emberektől, rászorulunk másokra, de a bizalmat ki kell érdemelni. Teremtményi mivoltunk is a szerénységet ajánlja, hiszen csak Isten erejével válhatunk naggyá.

Bővebben ...

Évközi 24. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Kiv 32, 7-11. 13-14

    A szentírási részletben két kép áll előttünk. Az egyik arra mutat, hogy az ember mennyire állhatatlan tud lenni a hitében, és a nehézségek között mennyire nincs benne kitartás. A nép megtapasztalta Isten erejét, jóságát, s amikor rövid időre magára marad, a bálványok védelme alá helyezkedik. A másik kép azt mutatja, hogy mennyire kellenek a közbenjárók, akik engesztelést nyújtanak a közösség bűnéért Az egyetemes közvetítő Jézus Krisztus, és az Egyház is az ő művét folytatja.

Bővebben ...

Évközi 21. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 66, 18-21

    Már az ószövetségi kinyilatkoztatásban megtalálható az üzenet, hogy Isten az üdvösség örömhírét minden embernek szánta. A próféta ezt akkor hirdeti, amikor a nép a fogságból hazatér, és szegényes körülmények között építi fel újra hazáját, s nem álmodhatott dicsőséges földi jövendőről. Isten megmutatja, hogy a pogány népeket is be tudja vonni tervének megvalósításába.

Bővebben ...