Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

December 25. ̶ Urunk születése: Karácsony ̶ Vigília mise ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 62, 1-5

    A próféta arra tanít, hogy Isten adományait meg kell látni, és tudni kell nekik örülni. A történeti eseményeket, a fogságból való hazatérést és a békés élet felvirágzását már olyan szellemi távlatban írja le, hogy felismerjük benne a messiási ország kegyelmi kiáradásának előképét. Isten valóban új nevet adott, hiszen gyermekeinek hív, és nem vagyunk elhagyottak, mert Jézus Krisztusban Isten hozzá kötötte magát életünkhöz, Egyházával pedig létrehozta a jegyesi kapcsolatot. A kegyelem kiáradásán érzett öröm mindig lendületet ad életünknek.

Bővebben ...

December 26. – Szent István első vértanú ("C" év)

SZENTLECKE ApCsel 6, 8-10; 7, 54-59

    Istvánt és a többi diakónust azok közül a zsidók közül választották ki, akik a szétszórtságból visszaköltöztek Jeruzsálembe, és inkább görögül beszéltek, mint arámul. Ezért voltak külön zsinagógáik is. Ők bizonyára a mózesi törvényt is nagyvonalúbban kezelték, s fogékonyabbak voltak Krisztus egyetemes tanítására. István ilyen értelemben hirdeti az evangéliumot, s ezzel vonja magára a gyűlöletet. A főtanács előtt azzal védekezik, hogy az evangélium a prófétai jövendölések teljesedése. Halálában viszont teljesen utánozza Krisztust, és megbocsát ellenségeinek.

Bővebben ...

Egyetemes könyörgések az év utolsó estéjére ("C" év)


Pap:    Testvéreim! Még néhány óra, és vége lesz ennek az esztendőnek. Adjunk hálát a gondviselő Istennek az elmúlt év minden ajándékáért!

Bővebben ...

Egyetemes könyörgések Pünkösdre II. (Ünnepi mise "C" év)

Egyetemes könyörgések Pünkösdre II. (Ünnepi mise "C" év)

Pap:    Kérjük, testvéreim, a Szentlelket, a hét ajándék Istenét, hogy árassza kegyelmi ajándékait az Egyházra és az egész világra!

Bővebben ...

Évközi 10. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY 1 Kir 17, 17-24

    Illés próféta Mózes mellett az ószövetségi kor legkiemelkedőbb alakja, aki elszánt bátorsággal száll szembe a király és a nép bálványimádásával. Élete egészen Isten ügyének szolgálata volt, s ezért állandó üldöztetésnek volt kitéve. Lelki erejét és bizalmát Isten jelenlétének tudatából merítette. Imája azért nyert meghallgatást.

Bővebben ...

Évközi 11. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY 2 Sám 12, 7-10. 13

    Mózes óta a zsidó nép meggyőződéséhez tartozott az a tudat, hogy igazi uralkodója Isten. A szövetségben neki ígértek engedelmességet, ő pedig védelmet nyújtott nekik. A királynak is tartania kellett magát a törvényhez. A próféták mint Isten küldöttei őt is felelősségre vonhatták, ha megszegte a törvényt. Nátán próféta Dávidot inti bűnbánatra. Isten uralma elsősorban az erkölcsi rend fenntartását célozza.

Bővebben ...