Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 12. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Zak 12, 10-11; 13, 1

    Zakariás képekben egy prófétai-királyi alakról beszél, akinek vértanúhalála gyászba borítja a várost és a népet, de ez egyúttal új élet kezdete is. A jövendölés minden bizonnyal utal az Izajásnál található ,,Jahve szolgájára'', a Messiás előképére. János evangéliuma (18, 37) is ebben az értelemben idézi a szöveget Jézus keresztre feszítésével kapcsolatban.

Bővebben ...

Évközi 13. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY 1 Kir 19, 16b. 19-21

    Illés teveszőr köntöse a prófétai küldetés jelképe lett. Ő maga a küldetést hűségesen teljesítette, de sok küzdelem közepette. Elizeus megértette: ha neki kell mestere küldetését folytatnia, arra neki is rá kell tennie az életét. Ezért búcsúzik el és mutat be áldozatot, hogy Isten segítségét kérje. A próféták ebből a szempontból előképei voltak Krisztusnak.

Bővebben ...

Évközi 14. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 66, 10-14c

    A babiloni fogságból hazatért nép élete szegényes volt és tele félelemmel. Az újjáépítés lassan haladt, és a belső vallási megújulás is nehezen ment. A próféta azzal vigasztal, hogy az öröm és a béke visszatér a városba, mert Isten nem feledkezett meg róluk, hiszen az apa és az anya szeretetével tekint rájuk. A béke ígérete előképe a messiási országnak.

Bővebben ...

Évközi 15. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY MTörv 30, 10-14

    Isten mint Teremtő is megkövetelhette az engedelmességet, de méginkább megtette a szövetség alapján. Ő maga hűséges a szövetségben adott ígéretekhez, s ugyanazt kívánja népétől is. A teljes lélekből fakadó engedelmesség azt jelenti, hogy az Istennel fennálló kapcsolatnak semmit ne helyezzenek elébe. Ezt a követelményt mindig szem előtt kell tartani.

Bővebben ...

Évközi 16. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Ter 18, 1-10a

    Az ószövetségi szövegek legtöbbször csak azt említik, hogy Isten vagy Isten angyala megjelent, de a részleteket nem tisztázzák. Itt bő leírást kapunk, ami kétségtelenül azt jelzi, hogy Ábrahám Isten választottja és barátja, s hogy az ő ivadékainak elszaporodása benne van Isten üdvrendi tervében. A leírásból az tűnik ki, hogy Ábrahám a keleti szokásnak megfelelően megvendégeli az áthaladó idegent, s csak utána jön rá, hogy természetfeletti jelenséggel találkozott.

Bővebben ...

Évközi 17. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Ter 18, 20-32

    Isten az Ószövetségben elsősorban magáról adott kinyilatkoztatást. Azt is megmutatta, hogy kicsoda ő az ember számára. Ábrahám tudja, hogy Isten úr és bíró az egész föld felett, aki nemcsak hatalmas, hanem igazságos is, és aki az igazat nem úgy kezeli, mint a bűnöst. Továbbá azt is tudja, hogy a hívő ember bizalommal fordulhat Istenhez nemcsak a maga ügyében, hanem a másokéban is. A közbenjárásnak megvan a gyümölcse. Isten az igazak kedvéért megkegyelmez a bűnösöknek is.

Bővebben ...