Isten megdicsőítette Fiát, Jézust,
akit ti kiszolgáltattatok
  2021. április (Szent György hava) 18. Vasárnap. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Andrea és Ilma látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 18. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Préd 1, 2; 2, 21-23

    Az ószövetségi tanítás csak a kinyilatkoztatás kezdete volt, ezért az élet sok kínzó kérdésére nem adott választ. Érthető, hogy a töprengő ember akkor is megkérdezte: mi az ember, mi az élet célja, mit ér a gazdagság, a hatalom, ha a halál mindent elnyel? A régi kinyilatkoztatás csak általános reményt adott: az élő Istennél van a megoldás, benne kell bízni. Teljes eligazítást csak Krisztus tanítása és feltámadása hozott.

Bővebben ...

Évközi 15. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY MTörv 30, 10-14

    Isten mint Teremtő is megkövetelhette az engedelmességet, de méginkább megtette a szövetség alapján. Ő maga hűséges a szövetségben adott ígéretekhez, s ugyanazt kívánja népétől is. A teljes lélekből fakadó engedelmesség azt jelenti, hogy az Istennel fennálló kapcsolatnak semmit ne helyezzenek elébe. Ezt a követelményt mindig szem előtt kell tartani.

Bővebben ...

Évközi 17. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Ter 18, 20-32

    Isten az Ószövetségben elsősorban magáról adott kinyilatkoztatást. Azt is megmutatta, hogy kicsoda ő az ember számára. Ábrahám tudja, hogy Isten úr és bíró az egész föld felett, aki nemcsak hatalmas, hanem igazságos is, és aki az igazat nem úgy kezeli, mint a bűnöst. Továbbá azt is tudja, hogy a hívő ember bizalommal fordulhat Istenhez nemcsak a maga ügyében, hanem a másokéban is. A közbenjárásnak megvan a gyümölcse. Isten az igazak kedvéért megkegyelmez a bűnösöknek is.

Bővebben ...

Évközi 14. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 66, 10-14c

    A babiloni fogságból hazatért nép élete szegényes volt és tele félelemmel. Az újjáépítés lassan haladt, és a belső vallási megújulás is nehezen ment. A próféta azzal vigasztal, hogy az öröm és a béke visszatér a városba, mert Isten nem feledkezett meg róluk, hiszen az apa és az anya szeretetével tekint rájuk. A béke ígérete előképe a messiási országnak.

Bővebben ...

Évközi 16. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Ter 18, 1-10a

    Az ószövetségi szövegek legtöbbször csak azt említik, hogy Isten vagy Isten angyala megjelent, de a részleteket nem tisztázzák. Itt bő leírást kapunk, ami kétségtelenül azt jelzi, hogy Ábrahám Isten választottja és barátja, s hogy az ő ivadékainak elszaporodása benne van Isten üdvrendi tervében. A leírásból az tűnik ki, hogy Ábrahám a keleti szokásnak megfelelően megvendégeli az áthaladó idegent, s csak utána jön rá, hogy természetfeletti jelenséggel találkozott.

Bővebben ...

Július 2. – Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) ("C" év)

OLVASMÁNY Szof 3, 14-18

    A próféta vigasztalja népét (Sion leányát), hogy Isten a fenyítés után újra visszafogadja őket szeretetébe: közöttük lakik, erősíti őket, bizalmat önt beléjük, és irányítja sorsukat. Istennek ez a jelenléte elérte végleges formáját a Fiú emberré levésében. Az isteni személy elkötelezte magát nekünk és üdvösséget szerzett. Mária őt hordozta és őt adta a világnak. A megtestesülésben az egész emberiség megkapta a biztosítékot, hogy részesei lehetünk istenségének, ahogy ő részese lett emberségünknek. Amennyiben ,,a hit által Krisztus lakik a szívünkben'' (Ef 3, 17), annyiban Mária igazi előképe minden hívőnek. Az ő lelkületével kell Krisztust hordozni és hozzá hasonlóvá válni.

Bővebben ...