Ujjongjatok, mert nagy közöttetek
Izrael Szentje
  2020. július (Szent Jakab hava) 2. Csütörtök. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Ottó látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 18. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Préd 1, 2; 2, 21-23

    Az ószövetségi tanítás csak a kinyilatkoztatás kezdete volt, ezért az élet sok kínzó kérdésére nem adott választ. Érthető, hogy a töprengő ember akkor is megkérdezte: mi az ember, mi az élet célja, mit ér a gazdagság, a hatalom, ha a halál mindent elnyel? A régi kinyilatkoztatás csak általános reményt adott: az élő Istennél van a megoldás, benne kell bízni. Teljes eligazítást csak Krisztus tanítása és feltámadása hozott.

Bővebben ...

Évközi 15. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY MTörv 30, 10-14

    Isten mint Teremtő is megkövetelhette az engedelmességet, de méginkább megtette a szövetség alapján. Ő maga hűséges a szövetségben adott ígéretekhez, s ugyanazt kívánja népétől is. A teljes lélekből fakadó engedelmesség azt jelenti, hogy az Istennel fennálló kapcsolatnak semmit ne helyezzenek elébe. Ezt a követelményt mindig szem előtt kell tartani.

Bővebben ...

Évközi 17. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Ter 18, 20-32

    Isten az Ószövetségben elsősorban magáról adott kinyilatkoztatást. Azt is megmutatta, hogy kicsoda ő az ember számára. Ábrahám tudja, hogy Isten úr és bíró az egész föld felett, aki nemcsak hatalmas, hanem igazságos is, és aki az igazat nem úgy kezeli, mint a bűnöst. Továbbá azt is tudja, hogy a hívő ember bizalommal fordulhat Istenhez nemcsak a maga ügyében, hanem a másokéban is. A közbenjárásnak megvan a gyümölcse. Isten az igazak kedvéért megkegyelmez a bűnösöknek is.

Bővebben ...

Évközi 14. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 66, 10-14c

    A babiloni fogságból hazatért nép élete szegényes volt és tele félelemmel. Az újjáépítés lassan haladt, és a belső vallási megújulás is nehezen ment. A próféta azzal vigasztal, hogy az öröm és a béke visszatér a városba, mert Isten nem feledkezett meg róluk, hiszen az apa és az anya szeretetével tekint rájuk. A béke ígérete előképe a messiási országnak.

Bővebben ...

Évközi 16. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Ter 18, 1-10a

    Az ószövetségi szövegek legtöbbször csak azt említik, hogy Isten vagy Isten angyala megjelent, de a részleteket nem tisztázzák. Itt bő leírást kapunk, ami kétségtelenül azt jelzi, hogy Ábrahám Isten választottja és barátja, s hogy az ő ivadékainak elszaporodása benne van Isten üdvrendi tervében. A leírásból az tűnik ki, hogy Ábrahám a keleti szokásnak megfelelően megvendégeli az áthaladó idegent, s csak utána jön rá, hogy természetfeletti jelenséggel találkozott.

Bővebben ...

Július 2. – Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) ("C" év)

OLVASMÁNY Szof 3, 14-18

    A próféta vigasztalja népét (Sion leányát), hogy Isten a fenyítés után újra visszafogadja őket szeretetébe: közöttük lakik, erősíti őket, bizalmat önt beléjük, és irányítja sorsukat. Istennek ez a jelenléte elérte végleges formáját a Fiú emberré levésében. Az isteni személy elkötelezte magát nekünk és üdvösséget szerzett. Mária őt hordozta és őt adta a világnak. A megtestesülésben az egész emberiség megkapta a biztosítékot, hogy részesei lehetünk istenségének, ahogy ő részese lett emberségünknek. Amennyiben ,,a hit által Krisztus lakik a szívünkben'' (Ef 3, 17), annyiban Mária igazi előképe minden hívőnek. Az ő lelkületével kell Krisztust hordozni és hozzá hasonlóvá válni.

Bővebben ...