Isten megdicsőítette Fiát, Jézust,
akit ti kiszolgáltattatok
  2021. április (Szent György hava) 18. Vasárnap. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Andrea és Ilma látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 13. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY 1 Kir 19, 16b. 19-21

    Illés teveszőr köntöse a prófétai küldetés jelképe lett. Ő maga a küldetést hűségesen teljesítette, de sok küzdelem közepette. Elizeus megértette: ha neki kell mestere küldetését folytatnia, arra neki is rá kell tennie az életét. Ezért búcsúzik el és mutat be áldozatot, hogy Isten segítségét kérje. A próféták ebből a szempontból előképei voltak Krisztusnak.

Bővebben ...

Évközi 12. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Zak 12, 10-11; 13, 1

    Zakariás képekben egy prófétai-királyi alakról beszél, akinek vértanúhalála gyászba borítja a várost és a népet, de ez egyúttal új élet kezdete is. A jövendölés minden bizonnyal utal az Izajásnál található ,,Jahve szolgájára'', a Messiás előképére. János evangéliuma (18, 37) is ebben az értelemben idézi a szöveget Jézus keresztre feszítésével kapcsolatban.

Bővebben ...

Június 29. – Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe – Ünnepi mise ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 12, 1-11

    Heródes Agrippa 41-44. években uralkodott Júdea és Szamaria felett, a rómaiak kegyéből. A zsidók rokonszenvét azzal akarta megszerezni, hogy a keresztények ellen fordult. Jakab apostol vértanúságát a szöveg csak megemlíti, de Péter fogságáról úgy beszél, mint az Egyház nagy eseményéről. Az egész közösség imádkozik szabadulásáért, mert személyében valahogy az egész közösség sorsát látják. Szabadulásának leírásában pedig azt akarta érzékeltetni, hogy Isten jelen van Egyházában természetfeletti segítségével, mint ahogy az ószövetségi üdvrendet is irányította. A történet az ima erejére is rámutat.

Bővebben ...

Évközi 11. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY 2 Sám 12, 7-10. 13

    Mózes óta a zsidó nép meggyőződéséhez tartozott az a tudat, hogy igazi uralkodója Isten. A szövetségben neki ígértek engedelmességet, ő pedig védelmet nyújtott nekik. A királynak is tartania kellett magát a törvényhez. A próféták mint Isten küldöttei őt is felelősségre vonhatták, ha megszegte a törvényt. Nátán próféta Dávidot inti bűnbánatra. Isten uralma elsősorban az erkölcsi rend fenntartását célozza.

Bővebben ...

Június 29. – Szent Péter és Szent Pál apostolok – Vigília mise ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 3, 1-10

    Az apostolok első csodája jelzi, hogy Jézus igazolta őket, tehát a tanításuk hitelt érdemel. Péter más alkalommal is ,,Istentől előre kijelölt tanúknak'' mondja az apostolokat (ApCsel 10, 41). Ugyanakkor a csoda Jézus nevének is a megdicsőítése. A jelenetben benne van az Egyház egész programja. Nem földi javakat osztogat, egész gazdagsága a Krisztustól kapott kegyelmi rend, amely az üdvösségre vezet. Ma is Krisztus nevében oldoz fel a bűntől, az ő nevében könyörög, az ő nevében osztogatja az élet kenyerét.

Bővebben ...

Évközi 10. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY 1 Kir 17, 17-24

    Illés próféta Mózes mellett az ószövetségi kor legkiemelkedőbb alakja, aki elszánt bátorsággal száll szembe a király és a nép bálványimádásával. Élete egészen Isten ügyének szolgálata volt, s ezért állandó üldöztetésnek volt kitéve. Lelki erejét és bizalmát Isten jelenlétének tudatából merítette. Imája azért nyert meghallgatást.

Bővebben ...