Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 23. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Bölcs 9, 13-19

    A gondolkodó emberek mindig különbséget tettek a tudás és a bölcsesség között. Tudást szerezhetünk tapasztalásból, de érezzük, hogy ott is mindig több a titok, mint a világos látás. Az élet nagy összefüggéseit, Isten terveit magunktól egyáltalán nem tudjuk kifürkészni. Itt csak Isten gyújthat világosságot számunkra. Ezt a bölcsességet kérni kell, és nem szabad engedni, hogy a test elhomályosítsa a lélek szemét.

Bővebben ...

Évközi 24. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Kiv 32, 7-11. 13-14

    A szentírási részletben két kép áll előttünk. Az egyik arra mutat, hogy az ember mennyire állhatatlan tud lenni a hitében, és a nehézségek között mennyire nincs benne kitartás. A nép megtapasztalta Isten erejét, jóságát, s amikor rövid időre magára marad, a bálványok védelme alá helyezkedik. A másik kép azt mutatja, hogy mennyire kellenek a közbenjárók, akik engesztelést nyújtanak a közösség bűnéért Az egyetemes közvetítő Jézus Krisztus, és az Egyház is az ő művét folytatja.

Bővebben ...

Évközi 25. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Ám 8, 4-7

    Isten irgalma és igazságossága együtt működik. Ő szívesen megbocsát, de rámutat a bűn rosszaságára is. Ámosz próféta arra is küldetést kapott, hogy a társadalmi élet visszásságait ostorozza. Isten látja a szegények szenvedését és a hatalmaskodók gőgjét Külön nyomatékot kap az a fenyegetés, hogy a szeretetlenség és az igazságtalanság bűneit nem felejti el. Később Jézus is ezeket emelte ki az ítéletről szóló beszédében.

Bővebben ...

Évközi 26. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Ám 6, 1a. 4-7

    A próféta itt is a szociális igazságosság hírnöke. Az emberek könnyen megnyugtatják magukat azzal, hogy a földi jólét és gondtalanság az Isten áldása, azért azt élvezni kell. Pedig Isten egyszer számon kéri mindenkitől, hogy javait mire használta fel. Különösen azoktól, akiknek mint vezetőknek kötelességük, hogy a rájuk bízottakról gondoskodjanak.

Bővebben ...

Évközi 27. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Hab 1, 2-3; 2, 2-4

    A vallásos ember visszatérő nehézsége az, hogy Isten miért nézi el a gonoszság hatalmaskodását. A próféta közvetítőnek tudja magát. Istenhez kiált, és sokáig nem jön válasz. Amikor jön, akkor is titokzatos: Isten igazságot szolgáltat, amikor az időt alkalmasnak látja. Az embernek meg kell őrizni hitét és bizalmát akkor is, ha Isten vár vagy késik. Ő időt ad a bűnösöknek a megtérésre és az igazaknak a türelem gyakorlására.

Bővebben ...

Évközi 28. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY 2 Kir 5, 14-17

    A szíriai Námán meggyógyul leprájából, és ki akarja fejezni háláját Elizeus prófétának, aki viszont tudja, hogy a csoda Istentől van, és nem fogadja el az ajándékot. Ezzel alkalmat ad a pogány embernek, hogy Isten felé forduljon hálájával. Ő úgy gondolta, hogy Isten valamiképpen helyhez van kötve, azért visz földet Izraelből, hogy azon mutasson be áldozatot A tanítás az, hogy Isten szabadon osztogatja kegyelmét.

Bővebben ...