Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 29. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Kiv 17, 8-13

    Isten megígérte, hogy bevezeti népét az ígéretföldjére. Gondviseléséről azzal győzte meg őket, hogy az útjukba eső akadályokat elhárította. Ilyen nehézség volt az ellenséges törzs fenyegetése is, hogy nem ad nekik vizet és legelőt. A történet arra hívja fel a figyelmet, hogy a győzelem nem a harcosok erejének köszönhető, hanem Mózes imájának. Az embernek tehát nem szabad csupán magában bíznia.

Bővebben ...

Évközi 3. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Neh 8, 2-4a. 5b. 8-10

    A sinai szövetségkötésnél Isten kinyilatkoztató szava fogta össze a népet és tette igazi vallási közösséggé. A fogságból való hazatérés után Ezdrás ismét Isten szavával emlékezteti népét a szövetségre és Isten ígéreteire. A hit Isten szavának engedelmes elfogadása. Ez így van az Egyházban is: Isten szavához igazodunk, mert ez a tökéletesség útja.

Bővebben ...

Évközi 30. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Sir 35, 15b-17. 20-22a

    Az Ószövetség Isten irgalmát főleg azzal fejezi ki, hogy ,,segítségére siet a szegénynek, az árvának és a bajban levőnek''. De maga a szegénység, a baj nem elegendő ahhoz, hogy Isten az embert megigazultnak nyilvánítsa. Az imát akkor hallgatja meg, ha az ember lelke tiszta, és megvan benne a hódolat. Arra kell tehát törekedni, hogy a földi nehézségek közepette meg legyen bennünk az igazságosság és a felebaráti szeretet.

Bővebben ...

Évközi 31. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Bölcs 11, 22 – 12, 2

    Az Isten irgalmáról és jóságáról való elmélkedés hozzátartozik a tudatos vallásossághoz. Aki semmiből teremtette a világot, annak megvolt vele a célja. Ő életre hív, nem pusztulásra, és semmit sem gyűlöl abból, amit alkotott. Ha tehát létünk olyan mulandónak látszik is, minta reggeli harmat, Isten akkor is magához akar emelni, s ezért adja meg a bűnbánat kegyelmét.

Bővebben ...

Évközi 32. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY 2 Mak 7, 1-2. 9-14

    Az ószövetségi könyvek közül itt áll előttünk legvilágosabban a túlvilági igazságszolgáltatásba és a feltámadásba vetett hit. Akik vállalták a vértanúságot, azok mindent odaadtak Istennek, ezért remélhették, hogy mindent visszakapnak. Az erkölcsi helytállás és a hitben való kitartás végső indítéka csak az lehet, hogy Isten a túlvilágon is tud jutalmazni vagy büntetni.

Bővebben ...

Évközi 33. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Mal 3, 19-20a

    Malakiás próféta a babiloni fogság után működött. Szomorúan látta, hogy sem az elöljárók, sem a nép nem tanult Isten büntetéséből, és nem veszik komolyan Isten törvényét. Ezért hivatkozik az ítéletre, amely olyan kemény lesz, mint a tűz, amely elégeti az ágat és a gyökeret. Csak az állhat Isten színe elé, aki féli a nevét, vagyis teljesíti akaratát.

Bővebben ...