Isten megdicsőítette Fiát, Jézust,
akit ti kiszolgáltattatok
  2021. április (Szent György hava) 18. Vasárnap. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Andrea és Ilma látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Húsvét 7. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 7, 55-60

    Az első vértanú történetében Jézus jelet akart adni Egyházának. Ő az Atya jobbján van, és mindig kész arra, hogy övéinek segítségére siessen. Ő ad erőt a tanúságtételre, az evangélium hirdetésére és a hűség kifejezésére. Legnagyobb kegyelme az, hogy lehetővé teszi számunkra erényeinek követését, a megbocsátást és az ellenségért való imát.

Bővebben ...

Húsvét 6. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 15, 1-2. 22-29

    Amikor a pogányok beléptek az Egyházba, szükségszerűen felmerült a kérdés, hogy nekik is meg kell-e tartamok az ószövetségi törvényt, vagy elég-e az üdvösségre a Krisztusba vetett hit. Pál apostol következetesen hirdeti az Isten gyermekeinek szabadságát, s azért ő nem kötelezi a megtért pogányokat a régi teher hordozására. Így döntött az apostoli zsinat is, legföljebb azt kérte a megtért pogányoktól, hogy a békés egybeolvadás céljából legyenek tekintettel egyes zsidó hagyományokra. Az Egyház így tárta ki kapuját minden nép előtt.

Bővebben ...

Urunk mennybemenetele ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 1, 1-11

    Lukács Jézus mennybemenetelét úgy írja le, mint a hit tárgyát. Az apostolok csak azt tapasztalják meg, hogy Jézus megjelenik és felemelkedik, a többi már az angyali közlésbe tartozik. Az ószövetségi teofániáknál a felhő egyszerre jelzi Isten közelségét és rejtettségét. A leírás állítja, hogy teljesedett a jövendölés, amely szerint a Messiás helyet foglal Isten jobbján. Külön hangsúly van azon is, hogy megígéri a Szentlelket, mint felülről jövő erőt, aki majd vezeti az Egyház tanúskodását.

Bővebben ...

Húsvét 5. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 14, 21 b-27

    Az apostolok a Szentlélek irányítása alatt állottak. Nem mechanikusan, hanem úgy, hogy megkapták a bölcsesség, az okosság és a lelki erő kegyelmét. Ezért tudnak ilyen intelmeket adni a hívőknek: Hűségesen tartsanak ki a hitben a nehézségek között is, hiszen sok megpróbáltatás árán kell belépnünk az Isten országába. Tanúságot kell tennünk kipróbáltságunkról. Az ima és a böjt szükséges az elöljáróknak és a hívőknek egyaránt, hogy kiesdjék Isten segítségét.

Bővebben ...

Március 25. – Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony "C" év)

OLVASMÁNY Iz 7, 10-14; 8, 10

    Isten a hitetlen királynak a próféta által a remény jelét kínálja fel, amikor a várost és a népet az ellenség fenyegeti. Az üdvtörténeti előkép betű szerinti tartalma az, hogy a Dávid házából való királyi családban gyermek születik, s ezzel Isten biztosítja a jövőt, s kimutatja hűségét a Dávidnak adott ígérethez. Később Isten a Messiást is az emberek hitetlensége ellenére küldi el. Születése csodálatos lesz, s megvalósul benne az Emmanuel-gondolat: velünk az Isten. Jelenléte marad a legnagyobb vigasztalás.

Bővebben ...

Húsvét 4. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 13, 14. 43-52

    Az apostolok hűek ahhoz az üdvtörténeti tényhez, hogy a Megváltóra vonatkozó ígéreteket a zsidó nép hordozta, azért a teljesedésről szóló hírt először nekik kellett felajánlani. Pál is ezt teszi, de a nemzeti szűkkeblűség nem ejti hatalmába. Következetesen hirdeti, hogy Jézus nem nemzeti messiás, hanem a világ Megváltója, ezért a pogányokat nem lehet az örömhírből kizárni. Az Isten országa éppen akkor terjed, amikor az emberek akadályt gördítenek útjába.

Bővebben ...