Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem
  2020. szeptember (Szent Mihály hava) 23. Szerda. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Tekla látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Húsvét 7. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 7, 55-60

    Az első vértanú történetében Jézus jelet akart adni Egyházának. Ő az Atya jobbján van, és mindig kész arra, hogy övéinek segítségére siessen. Ő ad erőt a tanúságtételre, az evangélium hirdetésére és a hűség kifejezésére. Legnagyobb kegyelme az, hogy lehetővé teszi számunkra erényeinek követését, a megbocsátást és az ellenségért való imát.

Bővebben ...

Húsvét 6. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 15, 1-2. 22-29

    Amikor a pogányok beléptek az Egyházba, szükségszerűen felmerült a kérdés, hogy nekik is meg kell-e tartamok az ószövetségi törvényt, vagy elég-e az üdvösségre a Krisztusba vetett hit. Pál apostol következetesen hirdeti az Isten gyermekeinek szabadságát, s azért ő nem kötelezi a megtért pogányokat a régi teher hordozására. Így döntött az apostoli zsinat is, legföljebb azt kérte a megtért pogányoktól, hogy a békés egybeolvadás céljából legyenek tekintettel egyes zsidó hagyományokra. Az Egyház így tárta ki kapuját minden nép előtt.

Bővebben ...

Urunk mennybemenetele ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 1, 1-11

    Lukács Jézus mennybemenetelét úgy írja le, mint a hit tárgyát. Az apostolok csak azt tapasztalják meg, hogy Jézus megjelenik és felemelkedik, a többi már az angyali közlésbe tartozik. Az ószövetségi teofániáknál a felhő egyszerre jelzi Isten közelségét és rejtettségét. A leírás állítja, hogy teljesedett a jövendölés, amely szerint a Messiás helyet foglal Isten jobbján. Külön hangsúly van azon is, hogy megígéri a Szentlelket, mint felülről jövő erőt, aki majd vezeti az Egyház tanúskodását.

Bővebben ...

Húsvét 5. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 14, 21 b-27

    Az apostolok a Szentlélek irányítása alatt állottak. Nem mechanikusan, hanem úgy, hogy megkapták a bölcsesség, az okosság és a lelki erő kegyelmét. Ezért tudnak ilyen intelmeket adni a hívőknek: Hűségesen tartsanak ki a hitben a nehézségek között is, hiszen sok megpróbáltatás árán kell belépnünk az Isten országába. Tanúságot kell tennünk kipróbáltságunkról. Az ima és a böjt szükséges az elöljáróknak és a hívőknek egyaránt, hogy kiesdjék Isten segítségét.

Bővebben ...

Március 25. – Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony "C" év)

OLVASMÁNY Iz 7, 10-14; 8, 10

    Isten a hitetlen királynak a próféta által a remény jelét kínálja fel, amikor a várost és a népet az ellenség fenyegeti. Az üdvtörténeti előkép betű szerinti tartalma az, hogy a Dávid házából való királyi családban gyermek születik, s ezzel Isten biztosítja a jövőt, s kimutatja hűségét a Dávidnak adott ígérethez. Később Isten a Messiást is az emberek hitetlensége ellenére küldi el. Születése csodálatos lesz, s megvalósul benne az Emmanuel-gondolat: velünk az Isten. Jelenléte marad a legnagyobb vigasztalás.

Bővebben ...

Húsvét 4. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 13, 14. 43-52

    Az apostolok hűek ahhoz az üdvtörténeti tényhez, hogy a Megváltóra vonatkozó ígéreteket a zsidó nép hordozta, azért a teljesedésről szóló hírt először nekik kellett felajánlani. Pál is ezt teszi, de a nemzeti szűkkeblűség nem ejti hatalmába. Következetesen hirdeti, hogy Jézus nem nemzeti messiás, hanem a világ Megváltója, ezért a pogányokat nem lehet az örömhírből kizárni. Az Isten országa éppen akkor terjed, amikor az emberek akadályt gördítenek útjába.

Bővebben ...