Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. június (Szent Iván hava) 13. Csütörtök. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Antal és Anett látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 34. vasárnap – Krisztus király vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY 2 Sám 5, 1-3

    A Sinai szövetségkötésben Isten megígérte, hogy védelmezi a népet és biztosítja hazájuk békés birtoklását: ez egyenlő azzal, hogy ő népének a királya. De a népből később hiányzott a kellő hit és az összetartás, ezért kívántak látható királyt. Sámuel próféta Dávidot keni fel királynak, aki aztán ígéretet kap, hogy Isten a maga egyetemes királyságát az ő utóda, a Messiás által fogja gyakorolni.

Bővebben ...

Évközi 4. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Jer 1, 4-5. 17-19

    Jeremiás viharos időkben működött. A babiloni hadsereg ostromolta Jeruzsálemet, s neki az Istenbe vetett bizalomra kellett hangolnia a népet. Azért kapja küldetését ilyen meggyőző szavakkal: kiválasztottalak, megszenteltelek, olyanná teszlek, mint a megerősített város, mint a vasoszlop, mint a szilárd fal. Akárhányan vannak ellened, én veled vagyok. Isten tehát keresztül tudja vinni akaratát, és bárkit felhasználhat eszközként.

Bővebben ...

Évközi 5. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 6, 1-2a. 3-8

    Isten a kinyilatkoztatást emberek közvetítésével adta, de alkalmassá tette őket erre a feladatra. Dicsőségének és hatalmának a látása megerősíti a próféta hitét Attól kapja küldetését, aki előtt az égi hatalmak is hódolnak. A tüzes parázzsal való megérintés annak a jele, hogy Isten hatékonnyá tudja tenni beszédét. A kegyelmi adományok azonban nem kötik meg szabadságát, hanem tökéletesítik, hogy önkéntes odaadással válla ja a küldetést.

Bővebben ...

Február 2. – Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony "C" év)

OLVASMÁNY Mal 3, 1-4

    Malakiás próféta olyan időben működött, amikor a papok buzgósága alábbhagyott, és a nép vallásos élete is meglazult. Ezért szólítja fel őket megtérésre, s figyelmeztetésül hivatkozik az ítéletre. Előbb azonban az istentiszteletnek és a papságnak meg kell újulnia. Az Úr útját Isten követe készíti majd elő. Az Újszövetség ebben a küldöttben Keresztelő Jánost látta. Krisztus áldozata pedig meghozta az istentisztelet teljességét.

Bővebben ...

Húsvét 2. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 5, 12-16

    Az apostolok Jeruzsálemben szervezték meg az első egyházi közösséget. Krisztus karizmatikus erővel ruházta fel őket, főleg Pétert, ezért tevékenységük nyomán a hívők csoportja egyre növekedett. Péter tekintélye akkora, hogy a betegek attól is gyógyulást várnak, ha az utcán árnyéka rájuk vetődik. De az apostolok csak közvetítőknek, az ige szolgáinak tartják magukat. A hitnek Krisztusra kell irányulni, nem az egyházi intézményre.

Bővebben ...

Húsvét 3. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 5, 27b-32. 40b-41

    Az Egyház elindulásában mint magban ott van a későbbi egész kibontakozás. Az apostoloknak Krisztus feltámadásáról kell tanúskodniok, de nem elméletileg és nem úgy, mint valamilyen érdekes eseményről, hanem olyan titokról, amelyben Isten felajánlja az embernek a bűnbocsánatot és az üdvösséget. Jézus így válaszolt a világ bűnére, amely az ő felfeszítésében érte el csúcspontját. Az Egyháznak mindig ez a tanúskodás lesz a küldetése.

Bővebben ...