Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. április (Szent György hava) 24. Szerda. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves György látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Húsvét 4. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 13, 14. 43-52

    Az apostolok hűek ahhoz az üdvtörténeti tényhez, hogy a Megváltóra vonatkozó ígéreteket a zsidó nép hordozta, azért a teljesedésről szóló hírt először nekik kellett felajánlani. Pál is ezt teszi, de a nemzeti szűkkeblűség nem ejti hatalmába. Következetesen hirdeti, hogy Jézus nem nemzeti messiás, hanem a világ Megváltója, ezért a pogányokat nem lehet az örömhírből kizárni. Az Isten országa éppen akkor terjed, amikor az emberek akadályt gördítenek útjába.

Bővebben ...

Húsvét 5. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 14, 21 b-27

    Az apostolok a Szentlélek irányítása alatt állottak. Nem mechanikusan, hanem úgy, hogy megkapták a bölcsesség, az okosság és a lelki erő kegyelmét. Ezért tudnak ilyen intelmeket adni a hívőknek: Hűségesen tartsanak ki a hitben a nehézségek között is, hiszen sok megpróbáltatás árán kell belépnünk az Isten országába. Tanúságot kell tennünk kipróbáltságunkról. Az ima és a böjt szükséges az elöljáróknak és a hívőknek egyaránt, hogy kiesdjék Isten segítségét.

Bővebben ...

Húsvét 6. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 15, 1-2. 22-29

    Amikor a pogányok beléptek az Egyházba, szükségszerűen felmerült a kérdés, hogy nekik is meg kell-e tartamok az ószövetségi törvényt, vagy elég-e az üdvösségre a Krisztusba vetett hit. Pál apostol következetesen hirdeti az Isten gyermekeinek szabadságát, s azért ő nem kötelezi a megtért pogányokat a régi teher hordozására. Így döntött az apostoli zsinat is, legföljebb azt kérte a megtért pogányoktól, hogy a békés egybeolvadás céljából legyenek tekintettel egyes zsidó hagyományokra. Az Egyház így tárta ki kapuját minden nép előtt.

Bővebben ...

Húsvét 7. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 7, 55-60

    Az első vértanú történetében Jézus jelet akart adni Egyházának. Ő az Atya jobbján van, és mindig kész arra, hogy övéinek segítségére siessen. Ő ad erőt a tanúságtételre, az evangélium hirdetésére és a hűség kifejezésére. Legnagyobb kegyelme az, hogy lehetővé teszi számunkra erényeinek követését, a megbocsátást és az ellenségért való imát.

Bővebben ...

Húsvéthétfő ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 2, 14. 22-33

    Péter pünkösdi beszédének igazi tartalma a Jézus feltámadásáról való tanúskodás. A Szentlélek elküldése is annak bizonyítéka, hogy ő él és az Atyánál van. A Szentlélek megvilágosító hatása alatt megértik a régi jövendöléseket is. Itt Péter a 16. (15.) zsoltárt magyarázza. Azután azt is megértik, hogy Jézus élete olyan volt, amelyet a sír nem nyelhetett el. Igazában földi működése közben is lélekben az Atyánál volt

Bővebben ...

Húsvétvasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 10, 34a. 37-43

    Péter a megtért pogányok előtt tanúskodik Jézus feltámadásáról. Az apostolokat az ószövetségi jövendöléseken és az üres síron kívül a megjelenések győzték meg a természetfölötti eseményről. Jézus élő valóságában mutatkozott meg előttük (vele együtt ettek!), de azt is igazolta, hogy már megdicsőült, az Atyánál van és hatalommal rendelkezik. Őt mint embert az Atya ereje támasztotta fel, s hatalmat adott neki, hogy ő legyen majd az élők és holtak bírája.

Bővebben ...