Isten megdicsőítette Fiát, Jézust,
akit ti kiszolgáltattatok
  2021. április (Szent György hava) 18. Vasárnap. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Andrea és Ilma látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Húsvét 3. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 5, 27b-32. 40b-41

    Az Egyház elindulásában mint magban ott van a későbbi egész kibontakozás. Az apostoloknak Krisztus feltámadásáról kell tanúskodniok, de nem elméletileg és nem úgy, mint valamilyen érdekes eseményről, hanem olyan titokról, amelyben Isten felajánlja az embernek a bűnbocsánatot és az üdvösséget. Jézus így válaszolt a világ bűnére, amely az ő felfeszítésében érte el csúcspontját. Az Egyháznak mindig ez a tanúskodás lesz a küldetése.

Bővebben ...

Húsvétvasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 10, 34a. 37-43

    Péter a megtért pogányok előtt tanúskodik Jézus feltámadásáról. Az apostolokat az ószövetségi jövendöléseken és az üres síron kívül a megjelenések győzték meg a természetfölötti eseményről. Jézus élő valóságában mutatkozott meg előttük (vele együtt ettek!), de azt is igazolta, hogy már megdicsőült, az Atyánál van és hatalommal rendelkezik. Őt mint embert az Atya ereje támasztotta fel, s hatalmat adott neki, hogy ő legyen majd az élők és holtak bírája.

Bővebben ...

Húsvét 2. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 5, 12-16

    Az apostolok Jeruzsálemben szervezték meg az első egyházi közösséget. Krisztus karizmatikus erővel ruházta fel őket, főleg Pétert, ezért tevékenységük nyomán a hívők csoportja egyre növekedett. Péter tekintélye akkora, hogy a betegek attól is gyógyulást várnak, ha az utcán árnyéka rájuk vetődik. De az apostolok csak közvetítőknek, az ige szolgáinak tartják magukat. A hitnek Krisztusra kell irányulni, nem az egyházi intézményre.

Bővebben ...

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának ünnepe – Húsvéti vigília ("C" év)

Hosszabb forma:

1. OLVASMÁNY Mózes első könyvéből Ter 1, 1-2, 2

    Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott.

    Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött.
    Isten szólt: ,,Legyen világosság'', és meglett a világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Aztán este lett és reggel: az első nap.
    Isten újra szólt: ,,A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat, és alkosson válaszfalat a vizek között.'' Úgy is lett. Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. Isten a boltozatot égnek nevezte. És este lett és reggel: második nap.

Bővebben ...

Húsvéthétfő ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 2, 14. 22-33

    Péter pünkösdi beszédének igazi tartalma a Jézus feltámadásáról való tanúskodás. A Szentlélek elküldése is annak bizonyítéka, hogy ő él és az Atyánál van. A Szentlélek megvilágosító hatása alatt megértik a régi jövendöléseket is. Itt Péter a 16. (15.) zsoltárt magyarázza. Azután azt is megértik, hogy Jézus élete olyan volt, amelyet a sír nem nyelhetett el. Igazában földi működése közben is lélekben az Atyánál volt

Bővebben ...

Nagypéntek ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 52, 13-53, 12

    A Jahve szolgájáról szóló négy ének bejelentéseket tesz Istennek arról a titokzatos küldöttéről, aki a nép és az emberiség bűneit hordozza, akit megvetnek, akit a fájdalmak emberének lehet nevezni. Olyan lesz, mint ha Isten verte volna meg, pedig csak bűneinkért vállalta a büntetést Isten kedvét találta a szolga engedelmességében, elfogadta engesztelő áldozatát, ezért szenvedésének meglesz a gyümölcse. Az apostoli Egyház ennek a jövendölésnek a fényében értelmezte Jézus szenvedését.

Bővebben ...