Ujjongjatok, mert nagy közöttetek
Izrael Szentje
  2020. július (Szent Jakab hava) 2. Csütörtök. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Ottó látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Nagycsütörtök, az utolsó vacsora miséje ("C" év)

Nagycsütörtök, az utolsó vacsora miséje ("C" év)

OLVASMÁNY Kiv 12, 1-8. 11-14

    A húsvéti bárány feláldozása Jézus áldozatának előképe. Ahogy annak vére Egyiptomban távoltartotta a csapást a választott néptől, úgy hozott Jézus vére szabadulást a bűntől. Az ószövetségi áldozat évenkénti ismétlése nemcsak visszatekintés volt, hanem ébren tartotta a jövő reményét, amit a Messiás valósít meg.

Bővebben ...

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja – Körmenet ("C" év)

EVANGÉLIUM Lk 19, 28-40

    Jézus az utolsó húsvétra megy Jeruzsálembe. Bevonulása diadalmenet, de útjának vége a keresztre feszítés és a feltámadás. Ő jól látja a jövőt, tudatosan vállalja a keresztutat, s ezzel meg akarja erősíteni tanítványait. A nép lelkesedése csodáinak szól. Ő már annyira igazolta magát, hogy a kövek szólalnának meg, ha az emberek hallgatnának. De azt is tudja, hogy ez a lelkesedés még nem igazi hit, hanem földies várakozás.

Bővebben ...

Nagycsütörtök, krizmaszentelési mise ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9

    Már a próféták is tudatában voltak annak, hogy küldetésüket Isten lelke irányítja, ezért tudták a földi életet kapcsolatba hozni Istennel: az ő vigasztalását és figyelmeztetését közvetítették. Kinyilvánították azt is, hogy Isten megjutalmazza a hűséget és az engedelmességet. Összefoglalólap azt mondhatjuk, hogy a próféták Isten lelkének segítségével rányomták a szentség jellegét népük életére. Ebben előképei Krisztusnak, aki az egész emberiség életét megszentelte.

Bővebben ...

Március 19. – Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese ("C" év)

OLVASMÁNY 2 Sám 7, 4-5a. 12-14a. 16

    Dávid király akkor kapja a messiási ígéretet, amikor templomot akar építeni. Ez a jövendölés szó szerint csak arra vonatkozik, hogy Dávid családjában az uralom megmarad, de az ószövetségi vallási közösség is felismerte, hogy az ,,örök uralom'' csak olyan valakié lehet, aki örökké él, s aki a hatalmat azért kapja, hogy Isten akaratát végrehajtsa vele. Dávid utódai között tehát ott lesz a Messiás, a világ megváltója. Számunkra a tanítás az, hogy Isten ura a történelemnek, s ezt az uralmat nem fogja kiadni kezéből.

Bővebben ...

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja – Ünnepi mise ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 50, 4-7

    A próféta ,,Jahve szolgájáról'' beszél, a Messiás előképéről, akinek Isten fület adott, hogy hal ja meg szavát, és nyelvet, hogy a hitet hirdesse. Amikor ellenfelei ellene támadnak, szelíd marad, mert bízik Isten erejében és segítségében. Viselkedése engesztelés.

Bővebben ...

Nagyböjt 5. vasárnapja ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 43, 16-21

    A próféta azzal vigasztalja népét a fogságban, hogy Isten nemcsak régen vitt véghez nagy tetteket és mutatta meg erejét, hanem mindig hű marad a szövetséghez. Most is haza tudja vezetni őket, s jótéteménye úgy fog hatni, mint amikor a pusztaság esőt kap, és az élet színeit ölti magára. Az emberektől viszont azt kívánja, hogy emlékezzenek jótéteményeire és mutassanak hálát.

Bővebben ...