Isten megdicsőítette Fiát, Jézust,
akit ti kiszolgáltattatok
  2021. április (Szent György hava) 18. Vasárnap. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Andrea és Ilma látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Évközi 30. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Sir 35, 15b-17. 20-22a

    Az Ószövetség Isten irgalmát főleg azzal fejezi ki, hogy ,,segítségére siet a szegénynek, az árvának és a bajban levőnek''. De maga a szegénység, a baj nem elegendő ahhoz, hogy Isten az embert megigazultnak nyilvánítsa. Az imát akkor hallgatja meg, ha az ember lelke tiszta, és megvan benne a hódolat. Arra kell tehát törekedni, hogy a földi nehézségek közepette meg legyen bennünk az igazságosság és a felebaráti szeretet.

Bővebben ...

Október 8. – Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátronája ("C" év)

OLVASMÁNY Sir 24, 23-31

    A Szentírásban a bölcsesség az a tudás, amelyet a kinyilatkoztatás megértéséből merítünk. Benne van az istenfélelem, az engedelmesség és a boldogító tudat, hogy Isten gondviselése vezet. Ilyen értelemben vannak a bölcsességnek gyümölcsei, megtanít a szeretetre, az élet értékére, a vonzó viselkedésre. Aki ezen az úton halad, állandóan vágyódik Isten teljessége után. Máriára ezért lehet alkalmazni a megnevezést, hogy ő a ,,bölcsesség széke''.

Bővebben ...

Évközi 29. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Kiv 17, 8-13

    Isten megígérte, hogy bevezeti népét az ígéretföldjére. Gondviseléséről azzal győzte meg őket, hogy az útjukba eső akadályokat elhárította. Ilyen nehézség volt az ellenséges törzs fenyegetése is, hogy nem ad nekik vizet és legelőt. A történet arra hívja fel a figyelmet, hogy a győzelem nem a harcosok erejének köszönhető, hanem Mózes imájának. Az embernek tehát nem szabad csupán magában bíznia.

Bővebben ...

Évközi 27. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Hab 1, 2-3; 2, 2-4

    A vallásos ember visszatérő nehézsége az, hogy Isten miért nézi el a gonoszság hatalmaskodását. A próféta közvetítőnek tudja magát. Istenhez kiált, és sokáig nem jön válasz. Amikor jön, akkor is titokzatos: Isten igazságot szolgáltat, amikor az időt alkalmasnak látja. Az embernek meg kell őrizni hitét és bizalmát akkor is, ha Isten vár vagy késik. Ő időt ad a bűnösöknek a megtérésre és az igazaknak a türelem gyakorlására.

Bővebben ...

Évközi 28. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY 2 Kir 5, 14-17

    A szíriai Námán meggyógyul leprájából, és ki akarja fejezni háláját Elizeus prófétának, aki viszont tudja, hogy a csoda Istentől van, és nem fogadja el az ajándékot. Ezzel alkalmat ad a pogány embernek, hogy Isten felé forduljon hálájával. Ő úgy gondolta, hogy Isten valamiképpen helyhez van kötve, azért visz földet Izraelből, hogy azon mutasson be áldozatot A tanítás az, hogy Isten szabadon osztogatja kegyelmét.

Bővebben ...

Évközi 26. vasárnap ("C" év)

OLVASMÁNY Ám 6, 1a. 4-7

    A próféta itt is a szociális igazságosság hírnöke. Az emberek könnyen megnyugtatják magukat azzal, hogy a földi jólét és gondtalanság az Isten áldása, azért azt élvezni kell. Pedig Isten egyszer számon kéri mindenkitől, hogy javait mire használta fel. Különösen azoktól, akiknek mint vezetőknek kötelességük, hogy a rájuk bízottakról gondoskodjanak.

Bővebben ...