Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Szentmise olvasmányai "C" év

Olvasmányok hétről-hétre

A szentmise olvasmányai "C" liturgikus évben

Itt olvasható a vasárnapi és ünnepi szentmisék "C" évi olvasmányai. Az olvasmányokat folyamatosan szerkesztjük és a következő vasárnapi olvasmányt már hétfőn közzétesszük. A közzé tett olvasmányok már maradnak, nem veszük le honlapunkról így hétről-hétre egyre több olvasmány tekinthető meg.

Ha érdemesnek találja kezdeményezésünket, kérjük ennek az oldalnak az elérhetpségét oszza meg környezetében mindazokkal, akik szívesen olvasnák a szentmisék olvasmányait.

Nézetek:

Urunk megjelenése (Vízkereszt "C" év)

OLVASMÁNY Iz 60, 1-6

    Isten segítségének közeledését a próféta szívesen érzékelteti a világosság és a sötétség ellentétével. A világosságot Isten dicsôségének megjelenése árasztja. Az Ószövetségben ez a dicsôség (kabod) egyenlô Isten erejével, mindenhatóságával, világfelettiségével és irgalmával. A próféta elôször a fogságból való hazatérésben látja Isten dicsôségének kinyilvánulását, de ez már elôképe Isten jövôbeli nagy tettének, amellyel a népeket összegyűjti a Messiás országába. A napkeleti bölcsek látogatása ehhez adja a bevezetést.

Bővebben ...

Urunk mennybemenetele ("C" év)

OLVASMÁNY ApCsel 1, 1-11

    Lukács Jézus mennybemenetelét úgy írja le, mint a hit tárgyát. Az apostolok csak azt tapasztalják meg, hogy Jézus megjelenik és felemelkedik, a többi már az angyali közlésbe tartozik. Az ószövetségi teofániáknál a felhő egyszerre jelzi Isten közelségét és rejtettségét. A leírás állítja, hogy teljesedett a jövendölés, amely szerint a Messiás helyet foglal Isten jobbján. Külön hangsúly van azon is, hogy megígéri a Szentlelket, mint felülről jövő erőt, aki majd vezeti az Egyház tanúskodását.

Bővebben ...

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja – Körmenet ("C" év)

EVANGÉLIUM Lk 19, 28-40

    Jézus az utolsó húsvétra megy Jeruzsálembe. Bevonulása diadalmenet, de útjának vége a keresztre feszítés és a feltámadás. Ő jól látja a jövőt, tudatosan vállalja a keresztutat, s ezzel meg akarja erősíteni tanítványait. A nép lelkesedése csodáinak szól. Ő már annyira igazolta magát, hogy a kövek szólalnának meg, ha az emberek hallgatnának. De azt is tudja, hogy ez a lelkesedés még nem igazi hit, hanem földies várakozás.

Bővebben ...

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja – Ünnepi mise ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 50, 4-7

    A próféta ,,Jahve szolgájáról'' beszél, a Messiás előképéről, akinek Isten fület adott, hogy hal ja meg szavát, és nyelvet, hogy a hitet hirdesse. Amikor ellenfelei ellene támadnak, szelíd marad, mert bízik Isten erejében és segítségében. Viselkedése engesztelés.

Bővebben ...

Vízkereszt utáni vasárnap: Urunk megkeresztelkedése ("C" év)

OLVASMÁNY Iz 42, 1-4; 6-7

    A próféta a titokzatos alaknak, Jáhve szolgájának képében beszél a Messiásról, akinek küldetése minden néphez szól. Különös erénye az lesz, hogy reményt, bátorítást ad: a megrokkant nádat nem töri le, hanem felegyenesíti. Az apostolok még jobban hittek a győzelemben, mert tudták, hogy Jézus nem szolga, hanem a Fiú, aki az Atya elismerő nyilatkozatával indult el küldetésének teljesítésére.

Bővebben ...