Ábrahám hitt az Úrnak, ezért
igaznak fogadta el őt
  2024. július (Szent Jakab hava) 19. Péntek. "B" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Emília látogatónknak!

Boldog Özséb Templom története

altaltIstenben boldogult Dr. Lékai László bíboros érsek urunk akaratából, pappá szentelésének 50. évfordulójára és közelgő 75. születésnapja alkalmából 1984. Október 21-én helyezték el templomunk alapkövét a hívek ezreinek jelenlétében. Egyházunk számára ez igen nagy jelentőségű esemény volt, mert a II. Világháború óta hazánkban jogelőd nélküli templom nem épülhetett.


altMég a nyolcvanas évek elején Lékai László bíboros, esztergomi érsek székvárosa felé utazván, gyakran ejtette útba a békásmegyeri lakótelepet, s fájdalmasan érintette, hogy az itt lakóknak nincs templomuk. A megoldást egy érdekes körülmény adta. A bíboros 1984-ben ünnepelte aranymiséjét, s közelgett hetvenötödik születésnapja is. Az akkori állami vezetők megkérdezték: mit szeretne erre az alkalomra. Új templomot, plébániai közösséget Békásmegyerre! - hangzott a válasz. Némi akadékoskodás után a főváros templomépítés céljára rendelkezésére bocsátotta az egykori Vera tér egy részét.

altDr. Lékai László bíboros, prímás, érsek úr aranymiséje és 75. születésnapja alkalmából kapta meg a lehetőséget, hogy a Békásmegyer-pünkösdfürdői lakótelep számára új (jogelőd nélküli) templom épülhessen és új plébániai közösség jöhessen létre. Szervező plébánosi kinevezést Antal János kapott 1984. október 15-én. Az alapkőletételre 1984. október 21-én került sor. A gyorsan felépített felvonulási épületben berendezett ideiglenes kápolnában még ez év Karácsonyán megszületett az egyházközség. A templomépítés Csaba László tervei alapján 1985. júliusában kezdődött el. Az építkezést Antal János plébános vezette.

altaltAz templom csillaghegy északkeleti részén fekszik és a békásmegyeri új lakótelep számára épült. A kápolna működése nagyban hozzájárult a hívek összeismerkedéséhez és egybekovácsolódásához. A karácsonyi éjféli misén az emberi szemek ragyogása és a még nedves falak csillogása köszöntötte a gyermek Jézust.

altaltAz új templom kül- és belföldi adakozások eredményeképpen, nagy mennyiségű társadalmi munkával segítve rohamosan épült. Az építkezést az egyházközség kinevezett plébánosa Antal János vezette, a tervező Csaba László, a pénzügyi referens Vajk Gyula prépost, és a gondnok-mindenes Pozsár István segítségére támaszkodva. A hívők és a nem-hívők segítőkészsége, áldozatos munkája az építkezés minden mozzanatában megmutatkozott.

altaltAz új templomot 1987. Szeptember 13-án Paskai László érsek úr áldotta meg, mivel Lékai bíboros úr sajnos nem érhette meg a szívéből sarjadzott templom elkészültét.

altaltA templom-plébánia-közösségi ház épületegyütteséhez tartozó hatalmas Regnum Marianum fakereszt felállítására több, mint egy évtizedet kellett várniuk a hívőknek.

altA templom négy pontban alátámasztott különleges sátorra emlékeztető faszerkezetből áll, külső vörösréz borítással. Az oldalsó síkokat üvegfalak határolják. A stilizált román kapubélések, a nehéz rézborítású kapuk azonnal jelzik az épület templomfunkcióját. A belső tér az oltárra koncentrálódik, a mögötte felszökő falak a tekintetet magasba emelik. A külső forma és a belső tér egysége az ókeresztény bazilikák időfölötti egyensúlyát idézi.

altaltA liturgikus tér „bútorait” B. Kopp Judit szobrászművész domborművei díszítik. Az egyedülállóan elhelyezett keresztút üvegmozaik képei Pleidell János festőművész tervei alapján Mohay Attila iparművész műhelyében készültek.

altaltA „Jura” keménymészkő-vörösréz kompozíciójú keresztelőkút Csaba Lászlóné tervei alapján Pap Lajos kőfaragó-díszítőszobrászati műhelyében készült. A garamszentbenedeki útkoporsó ihlette a betlehemi istállónak is berendezhető „szentsírt” ugyancsak Csaba Lászlóné tervei alapján Ligeti Ferenc asztalosai készítették. A templomba harmonikusan illeszkedő padok is a fenti vállalkozók műhelyeiben készültek.
Csaba László építészmérnök 1988-ban életművéért Ybl-díjat kapott.

altIstennek hála, Boldog Özséb oltalma alatt így született nemzeti érték, melynek igazi tartalmát az egyre nagyobb számban összegyűlő hívő közösség adja meg.

altBúcsú: szeptember 13-át követő vasárnap. Anyakönyvek: 1985-től.

Tekintse meg templomunkat belülről: gömbpanoráma.

 

Felszentelt Regnum Marianum-kereszt
2001. november 18.

Felszentelték a harmadik Regnum Marianum-keresztet 2001. november 18-án vasárnap Budapesten, a békásmegyeri Lékai bíboros téren. A Boldog Özséb-templom előtti kertben rendezett szertartást Beer Miklós püspök és Antal János plébános mutatta be. Az eseményen jelen volt Tarlós István, Óbuda-Békésmegyer polgármestere is. A most felszentelt kereszt azokból a felajánlásokból készült el, amelyeket a városligeti, egykori Regnum Marianum-templom helyén álló, tavaly novemberben lefűrészelt feszület helyreállítására gyűjtöttek össze.

A városligeti kegyhelyen már a ledöntés utáni harmadik napon sikerült visszaállítani a keresztet, a támogatások ugyanakkor további hét feszület elkészítésének költségét is fedezték. A második Regnum Marianum keresztet ez év október 8-án állították fel Pestszentlőrincen, néhány fiatal azonban csakhamar azt is lefűrészelte. Visszaállítására megkezdődtek az előkészületek. A vasárnap felszentelt harmadik feszület talapzatán az olvasható: az 1945 és 1989 közötti évek nemzet elleni vétkeiért örök mementóként állíttatta az Óbuda-Békásmegyeri Városháza.