A Lélek mindent átlát,
még Isten mélységeit is
  2014. szeptember (Szent Mihály hava) 2. Kedd. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Hilda látogatónknak!

Özséb-Hírek: Évközi 22. vasárnap

Kedves testvérek!

A templomi búcsúnk Szent Kereszt Felmagasztalása ünnep miatt tolódik. Búcsúnkat szeptember 21-én tartjuk meg de. 10-órai kezdettel. Ünnepélyes szentmisén és harangszentelésen vehetünk részt. Szentbeszédet Hajdú Jenő érdemes főesperes, tiszteletbeli kanonok, címzetes apát végzi. Azt követően félórás hangversenyen vehetünk részt! Szeretettel várjuk a testvéreket közös ünnepünkre!

Kónya Attila plébános.

Hirdetések:

Szerda (szept.3.) Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító emléknapja!

Csütörtök (szept.4.) Szentmise előtt szentségimádás.

Péntek (szept.5.) elsőpéntek, szentmiséink reggel 7 és este 7 órakor. Betegeinket látogatjuk! Gyónási lehetőség du. 6 órától.

Szombat (szept.6.) elsőszombat, du. 6 órakor titokcsere a plébánián, ¼7 órakor rózsafüzér ima a templomban.

Vasárnap (szept.8.) a 9 órai szentmisében Veni Sancte évnyitó szentmisét tartunk a diákok és a pedagógusok részére.

Szept. 13-án szombaton családosok kirándulása patakvölgybe. Találkozó a plébánia előtt de. 9 órakor.

 

Évközi 23. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Ez 33; 7-10

    Isten a prófétát a nép üdvössége érdekében küldi. Szerepe közvetítés Isten és ember között. Engedelmeskednie kell Istennek, s ugyanakkor felelős a népért Figyelmeztetni kell őket bűneikre, mert ha elmulasztja, úgy tűnik, mintha jóváhagyná azokat. Küldetésének ez a nehéz oldala. Sokan azért fordulnak ellene, mert szava kellemetlen számukra. Ezért neki is szüksége volt arra, hogy Isten felhívja a kitartásra.

Bővebben...
 

Évközi 21. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 22, 19-23

    Az Ószövetségben vannak olyan események, amelyeket az apostoli igehirdetés előképnek fogott fel. Isten a prófétákon keresztül beleszólt a nép életébe és a hatalom gyakorlásának módját is ellenőrizte. Itt a kulcsok hatalma előképe Péter hatalmának.

Bővebben...
 

Augusztus 15. – Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) – Ünnepi mise ("A" év)

OLVASMÁNY Jel 11, 19a; 12, 1-6a. 10

    Az apostol látomásában összefonódik Máriának és az Egyháznak a képe. Az égen megjelenő jel, az asszony: a Messiás gyermek anyja, de egyúttal Isten népének is a megszemélyesítője. A tizenkét csillag a választott nép tizenkét törzsére és a tizenkét apostolra emlékeztet. A szülés fájdalmai jelképezik az Egyház küzdelmeit a földi történelemben. Gyermekeit a gonoszság hatalma mindig veszélyezteti, de Isten gondviselése őrködik üdvösségük felett. Főleg azáltal, hogy Mária Fia vasvesszővel, azaz tejes hatalommal kormányoz.

Bővebben...
 

Évközi 22. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Jer 20, 7-9

    Jeremiás nehéz időben kapta prófétai meghívását. Az ellenség ostromolta a várost és neki a vezető emberek és a háborús párt ellen kellett beszélnie. Ezért árulónak bélyegezték, fenyegették és életére törtek. Panasza ilyen helyzetben tör elő. Mégis úgy érzi, hogy Isten szava erősebb, s neki engedelmeskednie kell. Az belülről égeti és hatja át, hogy kitartson küldetése mellett. Isten tud áldozatot követelni, de meg is tud erősíteni.

Bővebben...
 

Augusztus 20. – Szent István király, Magyarország fővédőszentje ("A" év)

OLVASMÁNY Péld 4, 10–15. 18–27

    A bölcsességi irodalom kedvelt témája volt az egyenes út, az igazság útja, amely az élethez vezet Aki ezen az úton jár, megtalálja Isten gondviselését és nem botlik meg. Úgy érzi magát, mint aki hajnalban indult el és maga előtt látja a nappal közeledését. A gonoszok útja ellenben a sötétségbe vezet

Bővebben...
 

Augusztus 15. – Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) – Vigília mise ("A" év)

OLVASMÁNY 1 Krón 15, 3–4. 15-16. 16, 1–2

    A szövetség ládája Mózes korából származott. A szent sátorban őrizték és benne volt a törvény két kőtáblája. Úgy szerepeli mint Isten jelenlétének jelképe s az istentisztelet középpontja, azért viteti Dávid nagy ünnepséggel Jeruzsálembe. Majd Salamon a templomban helyezi el. Amikor a babiloniak lerombolták a templomod a láda is elveszett. Attól kezdve Isten jelenlétét a templom és Jeruzsálem jelképezte. Az Újszövetségben Isten jelenlétének különös eszköze lett Mária, hiszen rajta keresztül történt a megtestesülés. Mária minden kiváltsága abból fakad, hogy ő az emberré lett Isten anyja.

Bővebben...
 
További cikkeink...


1. oldal / 2

A szentmise vasárnapi és ünnepi "A" évi olvasmányai
alt

honlapunkon is elolvasható
hétről-hétre bővítjük

Boldog Özséb R.K. Plébánia


Özséb-Hírek
heti programjaink
email-ben


Hírlevelünkre
fel- le iratkozás itt!


Társhonlapok

Mária Rádió

Rádió hallgatása


Kézdivásárhelyi Boldog Özséb Templom
Kézdivásárhelyi
Boldog Özséb
Plébánia


Csillaghegyi Jézus Szíve Plébánia
Csillaghegyi
Jézus Szíve
Plébánia

Boldog Özséb R.K. Plébánia RSS