Élek ugyan, de nem én,
hanem Krisztus él bennem
  2014. július (Szent Jakab hava) 23. Szerda. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Lenke és Brigitta látogatónknak!

Szent Brigitta szerzetesnő

Svédországban született 1303-ban. Kislányként adták férjhez. Nyolc gyermeket szült, akiket nagy gonddal nevelt. Belépett Szent Ferenc harmadik rendjébe. Férje halála után még inkább az aszketikus élet felé fordult. Ekkor alapította a róla elnevezett szerzetesrendet. 1349-ben Rómában telepedett le, és mindenki példájául szolgált kiváló erényeivel. 1372-ben penitencia gyanánt szentföldi zarándokutat vállalt. Több művet írt, ezekben az általa megtapasztalt misztikus élményeket beszélte el. Rómában halt meg 1373. július 23-án.

Urunk, Istenünk, te Szent Brigittának mennyei titkokat tártál fel, amikor Fiad szenvedéséről elmélkedett. Add, hogy mi is örvendezzünk, amikor majd feltárod előttünk dicsőséged.

Özséb-Hírek: Évközi 16. vasárnap

Hírdetések:

  • Kedd (júl.22.) Szent Mária Magdolna emléknapja.
  • Szerda (júl.23.) Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentjét ünnepeljük. Egész napos szentségimádásunk lesz!
  • Csütörtök (júl.24.) Árpád-házi Szent Kinga szűz emléknapja. Szentmise előtt csöndes szentségimádás.
  • Péntek (júl.25.) Szent Jakab apostol ünnepe. Este 6 órakor a Cursillósok keresztutat járnak.
 

Évközi 17. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY 1 Kir 3. 5. 7-12

    A történet tanúsítja, hogy akinek Isten küldetést ad, annak megadja a kellő segítséget is hozzá. Salamon bölcsessége már abban jelentkezik, hogy kellő okosságot kér Istentől népe vezetéséhez. Szószerint fogékony szívet kér, hogy megértse Isten akaratát, legyen benne engedelmesség annak telesítésére, és hogy a jót a rossztól meg tudja különböztetni. Mivel ez a lelkülete, Isten azzal jutalmazza, hogy megadja neki a gazdagságot, a hírnevet és a hosszú életet is.

Bővebben...
 

Évközi 15. vasárnap ("A" év")

OLVASMÁNY Iz 55, 10-11

    Isten szavának nemcsak jelentése van, hanem ereje is: végrehajtja, amit tartalmaz. Ez vonatkozik mind az ígéretekre, mind az ítélet szavaira. Az eső és a hó hasonlata azt jelenti, hogy Isten szava elsősorban áldást hoz, életet fakaszt. Gazdagabbá, tartalmasabbá teszi az életet. Hitet, reményt ébreszt, szeretetre hangol, s csak annak számára válik ítéletté, aki ellene szegül vagy kiforgatja értelmét.

Bővebben...
 

Jézus Szent Szívének ünnepe ("A" év)

OLVASMÁNY MTörv 7, 6-11

    Ábrahám utódainak vallási életét az a tudat határozta meg, hogy Isten kiválasztotta őket az igaz hitre, jövőt ígért nekik és szövetséget kötött velük. De a kiválasztás elbizakodottságot is szülhetett, ezért tudatosítani kellett az alázatot és a szerénységet. Istent intézkedésében nem a nép kiválósága vezette, őt nem lehetett semmiféle emberi értékkel lekötelezni. Tettének igazi indítéka az a titokzatos szeretet volt, amellyel az embert magához akarja emelni. A hívőknek erre a szeretetre kellett válaszolni azzal, hogy engedelmeskednek Isten parancsainak. Ez jelenti erkölcsi értéküket.

Bővebben...
 

Évközi 16. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Bölcs 12, 13. 16-19

    Az ószövetségi üdvrend eseményei is elmélyítették Isten ismeretét. A bölcsességi irodalom már mély meglátásokhoz jutott. Itt három gondolattal találkozunk: Mivel Isten mindennek az ura, azért mindent kímélettel kezel, mint sajátját. Erejét csak akkor mutatja meg, ha nem hisznek hatalmában. Bár hatalom van a kezében, mégis irgalmas az emberhez, vagyis hatalmát boldogításra használja.

Bővebben...
 

Évközi 14. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Zak 9, 9-10

    A próféták mindig igyekeztek helyes útra terelni a nép messiásvárását, hiszen az emberek a földi megpróbáltatások idején szívesen gondoltak politikai szabadítóra, aki jólétet és gondtalan életet biztosít. Itt a próféta arra figyelmeztet, hogy a Messiás a szelídség hatalmával érkezik, nem katonai erővel, s elsősorban a lélek békéjét hozza. Uralma így is kiterjed az egész világra.

Bővebben...
 

Június 29. – Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe – Ünnepi mise ("A" év)

OLVASMÁNY ApCsel 12, 1-11

    Heródes Agrippa 41–44. években uralkodott Judea és Szamaria felett, a rómaiak kegyéből. A zsidók rokonszenvét azzal akarta megszerezni, hogy a keresztények ellen fordult Jakab apostol vértanúságát a szöveg csak megemlíti, de Péter fogságáról úgy beszél, mint az Egyház nagy eseményéről. Az egész közösség imádkozik szabadulásáért, mert személyében valahogy az egész közösség sorsát látják. Szabadulásának leírásában pedig azt akarta érzékeltetni, hogy Isten jelen van Egyházában természetfeletti segítségével, minta hogy az ószövetségi üdvrendet is irányította. A történet az ima erejére is rámutat.

Bővebben...
 


1. oldal / 2

A szentmise vasárnapi és ünnepi "A" évi olvasmányai
alt

honlapunkon is elolvasható
hétről-hétre bővítjük

Boldog Özséb R.K. Plébánia


Özséb-Hírek
heti programjaink
email-ben


Hírlevelünkre
fel- le iratkozás itt!


Társhonlapok

Mária Rádió

Rádió hallgatása


Kézdivásárhelyi Boldog Özséb Templom
Kézdivásárhelyi
Boldog Özséb
Plébánia


Csillaghegyi Jézus Szíve Plébánia
Csillaghegyi
Jézus Szíve
Plébánia

Boldog Özséb R.K. Plébánia RSS