Összesereglett az egész nép az Úr házánál
  2014. augusztus (Kisasszony hava) 1. Péntek. "A" év.
  Boldog névnapot kívánunk minden kedves Boglárka és Alfonz látogatónknak!

Liguori Alfonz Mária püspök és egyháztanító

Nápoly közelében született 1696-ban. A római és a kánoni jog doktora. Pap lett, és megalapította a Megváltóról elnevezett társulatot, az úgynevezett redemptoristákat. Prédikációiban arra törekedett, hogy a nép keresztény életét előmozdítsa. Könyveket is írt, főként erkölcstani jellegűeket. Az erkölcstudománynak igazi mestere, XIII. Kelemen 1762-ben Santa Agota dei Goti püspökévé nevezte ki, a e tisztétől hamarosan megvált. Rendtársai között halt meg a campaniai Nocera de' Paganiban 1787. augusztus 1-én.

Istenünk, te Egyházadban mindig új példaképeket állítasz elénk, akik megmutatják nekünk az erényes élet útját. Segíts testvéreink szolgálatában úgy követnünk Liguori Szent Alfonz püspököt, hogy egykor vele együtt a mennyei jutalomban is részesedjünk.

Özséb-Hírek: Évközi 17. vasárnap

Hírdetések:

  • Hétfő (júl.28.) ¾3 órakor Mária rádió! ½5 órakor fogadalmasaink a „meg nem született” gyermekekért imádkoznak.
  • Kedd (júl.29.) Szent Márta emléknapja.
  • Csütörtök (júl.31.) Loyolai Szent Ignác áldozópap emléknapja. Szentmise előtt csöndes szentségimádás.
  • Péntek (aug.1.) elsőpéntek, szentmiséink reggel 7 és este 7 órakor. Betegeinket látogatjuk meg!
 

Évközi 18. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Iz 55, 1-3

    A próféta felhívása hasonlít Jézusnak a lakomáról szóló példabeszédéhez. Isten a kegyelmét a mindennapi ételhez és italhoz teszi hasonlóvá. A felhívás a babiloni fogság idején hangzott el, s benne van az az igazság is, hogy csak az élő Isten tudja a lélek igényeit kielégíteni. A bálványoknál és a föld javaiban hiába keressük ezt a boldogságot.

Bővebben...
 

Évközi 16. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Bölcs 12, 13. 16-19

    Az ószövetségi üdvrend eseményei is elmélyítették Isten ismeretét. A bölcsességi irodalom már mély meglátásokhoz jutott. Itt három gondolattal találkozunk: Mivel Isten mindennek az ura, azért mindent kímélettel kezel, mint sajátját. Erejét csak akkor mutatja meg, ha nem hisznek hatalmában. Bár hatalom van a kezében, mégis irgalmas az emberhez, vagyis hatalmát boldogításra használja.

Bővebben...
 

Évközi 14. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY Zak 9, 9-10

    A próféták mindig igyekeztek helyes útra terelni a nép messiásvárását, hiszen az emberek a földi megpróbáltatások idején szívesen gondoltak politikai szabadítóra, aki jólétet és gondtalan életet biztosít. Itt a próféta arra figyelmeztet, hogy a Messiás a szelídség hatalmával érkezik, nem katonai erővel, s elsősorban a lélek békéjét hozza. Uralma így is kiterjed az egész világra.

Bővebben...
 

Évközi 17. vasárnap ("A" év)

OLVASMÁNY 1 Kir 3. 5. 7-12

    A történet tanúsítja, hogy akinek Isten küldetést ad, annak megadja a kellő segítséget is hozzá. Salamon bölcsessége már abban jelentkezik, hogy kellő okosságot kér Istentől népe vezetéséhez. Szószerint fogékony szívet kér, hogy megértse Isten akaratát, legyen benne engedelmesség annak telesítésére, és hogy a jót a rossztól meg tudja különböztetni. Mivel ez a lelkülete, Isten azzal jutalmazza, hogy megadja neki a gazdagságot, a hírnevet és a hosszú életet is.

Bővebben...
 

Évközi 15. vasárnap ("A" év")

OLVASMÁNY Iz 55, 10-11

    Isten szavának nemcsak jelentése van, hanem ereje is: végrehajtja, amit tartalmaz. Ez vonatkozik mind az ígéretekre, mind az ítélet szavaira. Az eső és a hó hasonlata azt jelenti, hogy Isten szava elsősorban áldást hoz, életet fakaszt. Gazdagabbá, tartalmasabbá teszi az életet. Hitet, reményt ébreszt, szeretetre hangol, s csak annak számára válik ítéletté, aki ellene szegül vagy kiforgatja értelmét.

Bővebben...
 

Jézus Szent Szívének ünnepe ("A" év)

OLVASMÁNY MTörv 7, 6-11

    Ábrahám utódainak vallási életét az a tudat határozta meg, hogy Isten kiválasztotta őket az igaz hitre, jövőt ígért nekik és szövetséget kötött velük. De a kiválasztás elbizakodottságot is szülhetett, ezért tudatosítani kellett az alázatot és a szerénységet. Istent intézkedésében nem a nép kiválósága vezette, őt nem lehetett semmiféle emberi értékkel lekötelezni. Tettének igazi indítéka az a titokzatos szeretet volt, amellyel az embert magához akarja emelni. A hívőknek erre a szeretetre kellett válaszolni azzal, hogy engedelmeskednek Isten parancsainak. Ez jelenti erkölcsi értéküket.

Bővebben...
 


1. oldal / 2

A szentmise vasárnapi és ünnepi "A" évi olvasmányai
alt

honlapunkon is elolvasható
hétről-hétre bővítjük

Boldog Özséb R.K. Plébánia


Özséb-Hírek
heti programjaink
email-ben


Hírlevelünkre
fel- le iratkozás itt!


Társhonlapok

Mária Rádió

Rádió hallgatása


Kézdivásárhelyi Boldog Özséb Templom
Kézdivásárhelyi
Boldog Özséb
Plébánia


Csillaghegyi Jézus Szíve Plébánia
Csillaghegyi
Jézus Szíve
Plébánia

Boldog Özséb R.K. Plébánia RSS